Hydrogenprisen tildelt Toffen

«En høyst fortjent pris.» «En verdig vinner.» Slik var den unisone reaksjonen på Hydrogenkonferansen, da Christopher Kloed ble tildelt hydrogenprisen.

Publisert: 03. June 2020


Christopher Kloed ble tildelt Hydrogenprisen 2019.

– Det er få, kanskje ingen, som fortjener denne prisen som Christopher Kloed, sa juryleder for hydrogenprisen og styreleder i NHF, Steffen Møller-Holst, da han kunngjorde navnet på prisvinneren.

Han viste til at Christopher Kloed – eller Toffen som han gjerne kalles – har vært en drivende kraft, primært på industrisiden. Han var helt sentral i arbeidet med å samle bransjen i en nasjonal forening.

– Sammen med Reidar Tunold og Bjørn Gaudernack grunnla han Norsk Hydrogenforum i 1996. Toffen var også foreningens første styreleder, fortalte Møller-Holst.

Med sin lange fartstid i industrien, ikke minst i en årrekke hos Norsk Hydro Electrolysers som var forløperen til NEL, er Christopher Kloed en ubestridt nestor i den norske hydrogenbransjen.

 

– En ære å få prisen

– Det kom som en stor overraskelse på meg, da Steffen ringte og fortalte den gledelige nyheten. Jeg er både stolt og beæret å få prisen, sa Christopher Kloed i sin takketale.

Han fortalte at han har en sterk tro på at hydrogenmiljøet en dag vil blir så stort og sterkt at myndighetene blir nødt til å sette hydrogen høyt opp på prioriteringslisten over energibærere.

– Jeg ønsker dere alle fortsatt suksess i arbeidet med hydrogen, slik at vi kan gjøre verden til et grønnere og bedre sted for kommende generasjoner, sa Kloed.

 

Stolt samarbeidspartner og venn

Daglig leder Jon Eriksen i hydrogenselskapet Hystorsys var tilstede i konferansestudioet hos Arctic Securities, for å motta prisen på vegne av sin mangeårige styreleder.

– Jeg er beæret over kunne motta prisen på Toffens vegne. Han har vært en pioner innen hydrogen og en mentor for meg. Og så har han – ikke minst – vært en god venn, sa Jon Eriksen.


Jon Eriksen i Hystorsys, her flankert av NHFs styreleder Steffen Møller-Holst og generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, mottok prisen på vegne av Christopher Kloed.

Medlemmer