– Ideelt med hydrogentog på Raumabanen

Tenk å kunne frakte turister fra Oslo til Åndalsnes med hydrogentog – og så sende dem over Trollstigen til Geiranger med hydrogenbuss og hydrogenferje!

Publisert: 22. May 2019

Alstom har fått en bestilling på 27 hydrogentog fra tyske RMV. Nå tas det til orde for en norsk hydrogensatsing på Raumabanen. Foto: René Frampe, Alstom

Alstom har fått en bestilling på 27 hydrogentog fra tyske RMV. Nå tas det til orde for en norsk hydrogensatsing på Raumabanen. Foto: René Frampe, Alstom

Rådgiver Lina Vassdal i Energiregion Møre, i Møre og Romsdal fylkeskommune, drømmer om at dette skal bli en realitet, skriver Åndalsnes Avis.

Generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum mener hydrogentogene lett kan utstyres med pantograf slik at de også kan utnytte kjøreledninger.

– Med sømløs svitsjing kan de hydrogenelektriske togene betjene alle jernbanestrekninger i Norge, uten at passasjerene må bytte tog. Dermed vil det også bli mer attraktivt å reise med tog, sier han.

Storsatsing i Tyskland

Det tyske transportselskapet RMV har bestilt 27 hydrogentog fra Alstom. Kontrakten som også omfatter hydrogen til brenselcellene de neste 25 årene, er verd 500 millioner euro (nesten 5 milliarder kroner).

Satsingen på brenselceller kommer som et alternativ til å elektrifisere toglinjene som i dag trafikkeres av dieseldrevne tog. Hydrogentogene som skal settes inn fra 2022, vil erstatte dieseldrevne tog på fire regionale toglinjer.

– Dette er et fyrtårnprosjekt for brenselceller i transport, sier Enak Ferlemann, statssekretær i det tyske transport- og infrastrukturdepartementet, i en kommentar til det tyske energinettstedet bizzenergy.

Thorsten Herbert, som er programdirektør i den tyske nasjonale organisasjonen for hydrogen og brenselceller NOW, vil gå nærmere inn på den tyske togsatsingen på Hydrogenkonferansen 2019, i Oslo 27. mai. Se www.hydrogenkonferansen.no for program.

- Et stort skritt for hydrogen og brenselcelleteknologi muliggjort med  finansiering fra transportministeriet og NOWs innovasjonsprogram. Satsingen er koordinert av NOW og jeg er veldig stolt over å være en del av det, sier Herbert i en kommentar.

Raumabanen en god pilotkandidat

Hydrogendrift framstår også som et realistisk alternativ for nullutslippsdrift av passasjertrafikken på Raumabanen, påpekte Lina Vassdal, under et seminar om Raumabanen, i regi av Rauma Arbeiderparti.

Vassdal som også er med i Norsk Hydrogenforums fylkesnettverk løftet fram turist-ideen i sitt innlegg «Kan Raumabanen bli en pilot for nullutslippstog?». Hun knyttet forslaget til en rapport fra Nasjonalt Vindenergisenter AS for Interreg-prosjektet G-PaTRA (Green Passenger Transport in Rural Areas), der også Møre og Romsdal fylkeskommune er med.

Denne rapporten konkluderer med at godstransport med hydrogendrift framstår som et realistisk alternativ. Lina Vassdal hevder Raumabanen er særlig godt egnet til å kunne bli en pilot for nullutslippstog i Norge.

– Det er teknisk mulig og Raumabanen er ei passe lang strekning, sier Vassdal til Åndalsnes Avis.

 

Lydhøre regjeringspartier

Regjeringen mener hydrogentog bør vurderes på strekninger som i dag ikke er elektrifisert, påpekte Høyres leder av Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten, i et avisinnlegg i fjor høst.

«Vi ønsker å prøve ut hydrogentog i Norge – og Raumabanen er en av de strekningene som er aktuelle» skrev Orten i Sunnmørsposten 17. november.

De seks aktuelle strekningene som ennå ikke er elektrifisert – der det kan være aktuelt å bytte ut dieseltogene – er Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Bratsbergbanen.

Medlemmer