– Hydrogentoget går nå

Vi står nå foran en ny æra for norsk hydrogensatsing. – Skal Norge være med, må vi handle nå, understreket næringen på innspillsmøtet til regjeringens arbeid med en helhetlig nasjonal hydrogenstrategi.

Publisert: 14. February 2019

Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet åpnet innspillsmøtet med å påpeke at Norge må redusere utslippskuttene med 45 prosent innen 2030

 

Olje- og energidepartementet (OED) og Klima- og miljødepartementet (KLD) inviterte norsk næringsliv og interesseorganisasjoner til innspillsmøte for arbeidet med regjeringens kommende helhetlige nasjonale hydrogentrategi på mandag.

Et hundretalls personer sørget for stinn brakke i OEDs møtesal, der et femtitalls virksomheter holdt sine presentasjoner.

– Toget går nå, dersom Norge skal ha en plass i den formidable veksten som skjer globalt på hydrogenområdet, ble det påpekt i et samlet budskap fra store og tunge industriaktør fra hele Norge.

 

Hydrogen oppfyller bærekraftsmålet

Det er ingen tvil om at myndighetene nå har fått med seg at bruk av hydrogen som en sentral innsatsfaktor for å nå Paris-målene, kommer til å bli svært sentralt. Innovasjon Norge påpekte nettopp dette: – Det satses internasjonalt og skal Norge være med, så må vi handle nå.

Innspillene ga et unisont budskap om at tiden er moden til å tenke stort, med en slagkraftig satsing fra statens side. Dette innebærer tydelige bevilgninger til produksjon og infrastruktur-løft, som fremmer både «blå og grønn» hydrogen, det vil si naturgassbasert produksjon med CO2-fangst og lagring, så vel som elektrolysebasert hydrogen fra fornybare energiformer, som forventes å gi et stadig økende kraftoverskudd.

De ulike produksjonsmetodene kan sågar utfylle hverandre i en storskala eksport av hydrogen, der   toppene kommer fra fornybar-produksjon, samtidig som en fleksibel grunnlast fra gassreformering sørger for leveringssikkerhet. Dette markedet ser ut til å kunne bli stort – veldig stort – og det var enighet om at her er det nok til alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steffen Møller-Holst presenterte innspillene fra Norsk Hydrogenforum. Her kan du se  opptak fra innspillsmøtet om en helhetlig hydrogenstrategi

 

Lover tett oppfølging

– Det er viktig at myndighetene i det videre arbeidet fortsette å involvere norsk industri & FoU-aktører, både i utarbeidelsen og konkretiseringen av hydrogenstrategien, understreket styreleder Steffen Møller-Holst i sin presentasjon.

Norsk Hydrogenforum har også levert skriftlige innspill, basert på en prosess med medlemmene og samarbeidspartnere.

– Vi er trygge på at departementene nå har mottatt faglig tunge innspill fra et svært bredt spekter vedrørende ulik bruk og potensiale for hydrogenteknologi, sier generalsekretær Kristian E. Vik.

 

OED og KLD skal nå jobbe videre med dette i løpet av våren, fram til klima- og miljøministeren skal presentere den nasjonale satsingen sannsynligvis en gang utpå høsten. NHF planlegger å følge tett på den videre prosessen de kommende månedene.

Medlemmer