Aktuelt

25. January

4,9 milliarder til hydrogenferjer over Vestfjorden

Statens vegvesen har signert kontrakt med Torghatten Nord om å drifte hydrogenferjer mellom Bodø og Lofoten fra 2025.

17. January

Hynion størst på hydrogen til kjøretøy i Sverige

Med en avtale om å forsyne busser i Sandviken med hydrogen og overtakelse av Lindes fyllestasjon i Sandviken, blir Hynion den største leverandøren av hydrogen til busser og personbiler i Sverige.

12. January

Norge attraktiv for hydrogenlastebiler

Med produksjon av grønt hydrogen kan Norge på nytt ha trukket det lengste strået i energikampen. Tungtransporten skal over på drivstoff med nullutslipp og hydrogenlastebilene settes i produksjon.

04. January

Norge tilbudt hydrogendrevne renovasjonsbiler

Den tyske lastebilprodusenten FAUN er klar til å levere hydrogendrevne renovasjonsbiler Norge, i samarbeid med H2 Truck-prosjektet.

03. January

Krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser – men mange slipper

Fra årsskiftet innførte regjeringen krav om nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser. Det ny forskriften om energi- og miljøkrav omfatter anskaffelser av personbiler fra 2022, lette varebiler fra 2023 og bybusser fra 2025.

21. December

EU ser konturene av en hydrogenbørs

Den tyske energibørsen EEX posisjonerer seg for å kunne ta rollen som den ledende hydrogenbørsen i Europa. Her på berget har vi også kunnskapen til å skape en slik handelsplattform.

17. December

Milliard-støtte til nye hydrogen-prosjekter

Yara Norge, Tizir Titanium and Iron og Horisont Energi får til sammen én milliard kroner fra Enova til tre store lavutslippsprosjekter basert på hydrogen.

13. December

Sveriges nasjonale hydrogenstrategi ute på høring

Energimyndigheten har – på oppdrag av den svenske regjeringen – lagt fram sitt forslag til en nasjonal strategi for fossilfritt hydrogen.

06. December

Tyske hydrogenlastebiler til Norge

Den tyske lastebilprodusenten Quantron vil samarbeide med bedrifter i H2 Truck-prosjektet om å levere hydrogenlastebiler til Norge.

29. November

Budsjettforliket: Mer satsing på hydrogen og nullutslipp

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om at det er «behov for en større satsing på hydrogen enn det Solberg-regjeringen la opp til».

17. November

Politikere vi kan bli litt klokere av

Politikerdebatten under Norsk Hydrogenforums jubileumskonferanse får terningkast seks. De folkevalgte gjorde sitt ytterste for å formidle tydelige svar til alle som var til stede for å feire at NHF fyller 25 år.

17. November

NHF 25 år: – En jubilant det står respekt av

– Norsk Hydrogenforum er blitt en helt annet og langt mer betydningsfull aktør for det norske samfunn enn i 1996, da foreningen startet opp.

05. November

Høringsrace for hydrogen på Stortinget

Norsk Hydrogenforum har den siste uken deltatt i en rekke komitéhøringer på Stortinget, for å løfte fram betydningen av en større nasjonal satsing på hydrogen som klimaløsning.

14. October

Forsiktig hydrogenstart fra Støre-regjeringen

I Hurdalsplattformen varsler regjeringskameratene Ap og Sp et krafttak for industrien. NHF har sett nærmere på omtalen av hydrogensatsingen.

12. October

Klimakrisen maner til sterkere hydrogenkur

NHF gir deg en oversikt over de viktigste hydrogen- og hydrogenrelaterte klimaforslagene fra regjeringen Solberg til Statsbudsjettet for 2022.

04. October

15 hydrogenprosjekter får Enova-støtte

15 prosjekter får inntil en million kroner hver i forprosjektstøtte fra Enova for å utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til maritim sektor.

30. September

Forrykende hydrogenrally i Danmark

Den 26. og 27. september gikk rally-eventet Nordic 24 hour Hydrogen Challenge av stabelen i Danmark, der Norsk Hydrogenforum stod i spissen for den norske deltakerbilen.

13. September

Hydrogendebatt i Dagsnytt 18

På selveste valgdagen braket generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen sammen med sivilingeniør og professor i fysikk Jon Samseth ved OsloMet, i en tøff hydrogendebatt på Dagsnytt 18.

09. September

Hydrogentog i stadig flere land

Sverige har allerede hatt besøk av hydrogentog. På kontinentet settes stadig nye hydrogentog i trafikk. I Norge drar det ut i tid.

06. September

Nå kommer hydrogenarbeidsplassene

Norge har et potensial for 40.000 nye hydrogenjobber – hvorav ca. 10.000 er yttet til grønt hydrogen og anslagsvis 30.000 arbeidsplasser rundt blått hydrogen.

20. August

Arendalsuka: Hydrogen på alles lepper

Norsk Hydrogenforums representanter på Arendalsuka opplevde at hydrogen er blitt mainstream i debatten om de gode klimaløsningene.

12. August

Lin April Løstegård ansatt i NHF

Norsk Hydrogenforum utvider staben. Styret i NHF har ansatt Lin April Løstegård som prosjektleder.

01. July

Åpnet hydrogenstasjon på Hvam i Lillestrøm

Everfuels første hydrogenstasjon i Norge ble åpnet 1. juli – og markerer startskuddet for å realisere selskapets ambisjon om en landsdekkende utbygging.

25. June

Løkke valgt til styreleder for Hydrogen Europe

Hydrogen Europe har valgt Nel-sjef Jon André Løkke som ny styreleder. I styret sitter også Hege Rognø, FoU-leder for lavkarbonteknologi hos Equinor

23. June

Hydrogen til lasteskip fra Statkraft og Skagerak Energi

Statkraft og Skagerak Energi har vunnet anbudskonkurransen om å forsyne verdens første hydrogendrevne lasteskip med grønt hydrogen.

17. June

Kan ikke basere landtransport på sjøkart

Norske transportbedrifter er kritiske til regjeringens veikart for hydrogen. De er skuffet over at satsingen på tungtransport er avspist med noen få hydrogenknutepunkt langs kysten.

14. June

Etterlyser et tydeligere veikart for å stake ut kursen

Norsk Hydrogenforum etterlyser høyere ambisjoner og tydeligere mål enn det som ligger inne i regjeringens «Veikart for hydrogen».

14. June

Vi trenger en helt annen fart på hydrogen­satsingen

Norsk hydrogensatsing må skyte fart. Da trengs det en helt annen virkelighetsforståelse fra Enova.

26. May

Tilbyr drømmejobb i den norske hydrogensatsingen

Hvis du vil være med og fremme hydrogen som en viktig energibærer i fremtidens nullutslippssamfunn, har Norsk Hydrogenforum en ledig stilling for deg.

19. May

Oslo får 100 hydrogentaxier

Toyota Norge har inngått en avtale med Everfuel og Norgestaxi om å få 100 Toyota Mirai til Oslo-regionen innen utgangen av 2022.

11. May

Vil opprette forskningssenter for hydrogen

Regjeringen foreslår å doble bevilgningene til hydrogen fra 100 til 200 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

03. May

Nel-elektrolysør til lastebilprosjekt i Sveits

Nel skal levere produksjonsutstyr for tilvirking av grønt hydrogen til det store hydrogenlastebilprosjektet i Sveits.

03. May

Må få nasjonal plan for hydrogenstasjoner

Enova må få større rammer og mandat til å legge en helhetlig plan. Det mener ledelsen i Everfuel, som foreløpig har varslet utbygging av 15 hydrogenstasjoner.

30. April

Trenger kraftsatsing på hydrogentransport

Skal Norge klare å nå sine ambisiøse klimamål må hydrogen gjøre en stor del av jobben, ikke minst med å redusere utslippene fra transportsektoren.

26. April

Hydrogensamarbeid skal gi kostnadsgevinst

HydrogenPro AS har inngått en samarbeidsavtale med Hynion AS om å levere grønt hydrogen til Hynions hydrogenstasjoner.

22. April

Fortsatt mulig å bli indirekte partner i IPCEI

Enova har åpnet for at flere norske bedrifter kan delta i matchmaking å bli indirekte partnere i IPCEI Hydrogen. Frist for å melde sin interesse er mandag 26. april kl. 12.00.

13. April

– Vi trenger en tydelig hydrogenpolitikk

Nasjonal Transportplan 2022-2033 kan bli enda tydeligere på å sikre utslippsfri transport og verdiskapning, ikke minst med et klart mål for nullutslippslastebiler.

25. March

Hydrogenselskapet Hynion går på børs

Hynion planlegger børsnotering på markedsplassen Euronext Growth på Oslo Børs, med planlagt oppstart for handel 16. april.

24. March

Skal rulle ut 100 hydrogenlastebiler

Prosjektet H2 Truck satser på å rulle ut minimum hundre hydrogenlastebiler på norske veier innen 2025.

19. March

Her kommer Everfuels hydrogenstasjoner

Everfuel har nå lagt fram sin hydrogenutbyggingsplan for Sør-Norge, med ambisjoner om inntil 15 drivstoffanlegg for hydrogentransport innen utgangen av 2023.

11. March

Setter opp deltidsstudier i hydrogenteknologi

Høgskulen på Vestlandet (HVL) tilbyr kurstilbud for ledere og ansatte i privat og offentlig sektor som ønsker å øke sin hydrogenkompetanse.

10. March

Norge i fokus på japansk hydrogenkonferanse

Norge fikk levere en omfattende presentasjon av sin hydrogensatsing under årets store, internasjonale hydrogenkonferanse FC-EXPO i Tokyo.

08. March

25 søkte: Fem norske prosjekter videre i IPCEI

Kun fem av 25 aktører fikk klarsignal for videre deltakelse, etter Enova første evalueringsrunde i den norske interessekartleggingen for IPCEI Hydrogen.

05. March

Nett-TV: Biogass og hydrogen kan spille sammen

Se nettsendingen fra Biogassbransjen om hvordan biogass og hydrogen kan samhandle. Bransjene har mye å tjene på å spille hverandre gode.

19. February

Partnerskap for grønt hydrogen og ammoniakk

Statkraft, Yara og Aker Horizons har inngått et partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge. Herøya er første prosjekt.

01. February

Corvus og Toyota vil samarbeide om brenselceller

Corvus Energy vil starte storskala produksjon av brenselcellesystemer for skip, basert på Toyotas brenselcelleteknologi.

28. January

SHHP becomes Nordic Hydrogen Partnership

Nordic Hydrogen Partnership is the new Nordic hydrogen organisation. The name symbolizes an intensified and extended cooperation between the Nordic countries.

14. January

Enorm interesse for europeisk hydrogensamarbeid

NHFs informasjonsmøte med Enova om den europeiske satsingen for innovasjons- og industrisamarbeid (IPCEI) for hydrogen samlet 90 deltakere.

08. January

Trenger hydrogen for å klare utslippskutt

Med fremleggelsen av den nye klimaplanen varsler regjeringen et «taktskifte» i norsk klimapolitikk. Frem mot 2030 vil CO2-avgiften bli mer enn tredoblet.

21. December

150 millioner kroner til hydrogenprosjekter i 2020

I 2020 fikk 13 hydrogenprosjekter tildelt til sammen over 150 millioner kroner gjennom Forskningsrådets programmer for å utvikle hydrogenbasert teknologi. 

11. December

Må få konkrete mål for norsk hydrogensatsing

Regjeringens veikart for hydrogen må sette ambisiøse mål for produksjon av hydrogen, antall fyllestasjoner, antall kjøretøy og fartøy, samt industriapplikasjoner i Norge, mener NHF.

09. December

Norge inn i europeisk industrisamarbeid om hydrogen

Klima- og miljødepartementet kom 9. desember med gladmeldingen om at Norge vil delta i en europeisk satsing på forsknings- og industrisamarbeid innen hydrogen.

07. December

Grønn ammoniakkproduksjon i Porsgrunn

Yara annonserer planer for fullskala grønn ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn, med mulighet for å kutte 800.000 tonn CO2 i året.

02. December

Folk flest vil bruke hydrogen for å redde klimaet

Nordmenn tror hydrogen vil spille en viktig rolle for å nå klimamålene. Det viser en fersk spørreundersøkelse som Opinion har utført for hydrogenbransjen.

06. November

Kjøper hydrogenstasjoner utenfor Oslo og Bergen

Det nylig børsnoterte selskapet Everfuel vil overta Uno-X sine hydrogenstasjoner på Hvam i Lillestrøm og Åsane i Bergen.

02. November

Hydrogenferjer skal betjene Bodø-Moskenes

Regjeringen har bestemt seg for å stille krav om at ferjesambandet på Vestfjorden skal bruke hydrogen som drivstoff, forteller samferdselsminister Knut Arild Hareide.

20. October

Satser stort: Vil bli Østlandets hydrogen-hub

Akershus Energi vil produsere hydrogen slik at transportselskapene på Østlandet kan få tilgang på utslippsfrie lastebiler.

19. October

Bjørn Simonsen går fra Nel til Saga Pure

Direktør for investorkontakt og kommunikasjon i Nel, Bjørn Simonsen blir ny adm. direktør i investeringsselskapet Saga Pure.

19. October

Hydrogenleverandøren Everfuel på vei mot børs

Everfuel sikter mot Merkur Market som en ledende europeisk leverandør av grønt hydrogen for nullutslipp-mobilitet.

15. October

Produksjon av grønn ammoniakk i Berlevåg

Innen 2025 vil Varanger kraft forsyne skipsfarten med karbonfri energi. Grønn ammoniakk skal lages med kraft fra på Raggovidda vindkraftverk.

09. October

Vil sette fart på hydrogenutbyggingen

Toyota Norge har innledet et samarbeid med Nel for å få fart på utbyggingen av flere fyllestasjoner for hydrogenkjøretøyer i Norge.

07. October

Statsbudsjettet: Ser konturene av en hydrogeninfrastruktur

– Det er positivt at regjeringen vil bevege seg mot en mer kommersiell bruk av hydrogen, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

07. October

Statsbudsjettet: 100 mil. kr til økt hydrogensatsing

Regjeringen har i neste års statsbudsjett foreslått å sette av 100 millioner kroner til forsterket hydrogensatsing, for å å støtte utvikling og etablering av infrastruktur.

01. October

Verdens første fullskala testsenter for grønne energibærere

Sustainable Energy katapultsenter med partnere investerer 200 millioner i verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff som hydrogen og ammoniakk.

22. September

CCS-satsingen må følges av løft for grønt hydrogen

NHF er glad for regjeringens CCS-satsing – og håper dette blir fulgt opp av en tilsvarende satsing på produksjon av grønt hydrogen.

16. September

Hydrogen-løsning for strømløse veier

Statens vegvesen har lyst ut en designkonkurranse for utvikling av mobile hydrogenaggregat til instrumentering langs strømløse veistrekninger.

14. September

30 dager igjen!

Det ert nå 30 dager igjen til den digitale konferansen International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 14. – 15. Oktober. Verdensledende aktører vil gi deg siste nytt om hydrogen og marin energi!

11. September

Varsler eget veikart for hydrogen i Norge

Olje- og energiminister Tina Bru vil lage et eget veikart for hydrogen for å skape et marked for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen i Norge.

07. September

Posisjonerer seg for hydrogenoppdrag

I løpet av den neste femårsperioden har Slåttland Group som mål at fornybar energi skal utgjøre minst halvparten av bedriftens oppdrag. Hydrogeninstallasjoner blir viktig.

01. September

Gledelig pilotstøtte til ZEG Power

Enova-støtten til ZEG Powers industrielle pilotanlegg i Øygarden er et viktig bidrag til utviklingen av ny, norsk energiteknologi, mener NHF.

08. July

EU vil bli verdensledende på hydrogen

EU-kommisjonens administrerende visepresident Frans Timmermans og EUs energikommisær Kadri Simson la 8. juli fram EUs hydrogenstrategi – med enorme ambisjoner.

06. July

Asko-ansatte får Norges største hydrogenbilpark

Ansattparkeringen hos Asko Midt-Norge har Norges største tetthet av hydrogenbiler, etter å ha fått overlevert 13 Toyota Mirai.

26. June

Hydrogen viktig i avkarbonisering av Island

Icelandic New Energy fastslår at hydrogen vil spille en sentral rolle i Islands energiovergang frem mot 2030.

19. June

Justervesenet nytt NHF-medlem

Styret i Norsk Hydrogenforum har godkjent søknaden fra Justervesenet om å bli tatt opp som medlem.

11. June

Vil gi innhold til hul hydrogenstrategi

– Regjeringens hydrogenstrategi er lite ambisiøs og vil ikke utløse det store potensialet Norge har for industriutvikling og verdiskaping, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

05. June

Oppretter svensk hydrogensenter

Hydrogen er et av fire spesielt strategiske forskningssentre som den svenske Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) vil satse på.

04. June

Vil sette fart på blått hydrogen

I et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H) ber Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide om en rask investeringsbeslutning for fullskala karbonfangst.

03. June

Hydrogenprisen tildelt Toffen

«En høyst fortjent pris.» «En verdig vinner.» Slik var den unisone reaksjonen på Hydrogenkonferansen, da Christopher Kloed ble tildelt hydrogenprisen.

03. June

Etterlengtet hydrogenstrategi

Regjeringens hydrogenstrategi ble lagt fram på Norsk Hydrogenforums Hydrogenkonferanse, hos Arctic Securities. NHF ønsker strategien velkommen, og mener den er viktig i arbeidet med å bidra til verdiskaping, utvikling av norske energiressurser og reduksjon av klimagassutslipp.

02. June

Hydrogenstrategien kickstarter Hydrogenkonferansen

Olje- og energiminister Tina Bru og klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn lanserer regjeringens hydrogenstrategi i forkant av Hydrogenkonferansen 3. juni.

01. June

Generalsekretærskifte i Norsk Hydrogenforum

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen overtar stafettpinnen fra Kristian E. Vik, som ny generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, fra 1. juni.

31. May

Børsnotering går foran hydrogendebatt

Nikola Motor Corp. tas opp på NASDAQ-børsen midt under Hydrogenkonferansen 3. juni. Nikola-sjef Trevor Milton må beklageligvis melde avbud til sine norske venner.

29. May

Forrett før hydrogenstrategien

Regjeringen foreslår å bevilge 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak for å skape en grønn fremtid, gjennom å øke støtten til forskning, teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart.

22. May

Kandidater til årets gjeveste hydrogenpris

Norsk Hydrogenforum deler ut Hydrogenprisen 2019 under Hydrogenkonferansen 3. juni. Nå haster det dersom du vil fremme din kandidat.

13. May

Nikolas toppsjef til Hydrogenkonferansen

Trevor Milton som står bak den amerikanske satsingen på hydrogenlastebiler, deltar som speaker på Hydrogenkonferansen 3. juni.

30. April

Grønn omstillingspakke for næringslivet

Regjeringen vil i slutten av mai legge frem en grønn omstillingspakke for næringslivet med økte bevilgninger til FoU og grønn skipsfart.

03. April

Inviterer til markedsdialog om hurtigbåter

Trøndelag, Vestland og Troms og Finnmark fylkeskommune har etablert et samarbeid som skal legge til rette for bygging, pilotering og drift av utslippsfrie hurtigbåter innen 2024. Ambisjonen er å lyse ut en utviklingskontrakt i løpet av 2020.

26. March

Hynion kjøper hydrogenstasjon i Sverige

Hynion signerte denne uken en avtale med Woikoski om kjøp av selskapets hydrogenstasjon i Gøteborg.

23. March

En krise som åpner for hydrogensatsing

Koronakrisen utløser en ekspansiv finanspolitikk som gir myndighetene en gyllen mulighet til å kneppe opp satsingen på det grønne skiftet.

20. March

Hydrogenselskapet ZEG Power henter 130 mkr

Et sterkt felt av internasjonale investorer går inn med over 130 millioner kroner i  norske ZEG Power, som har sprunget ut av Institutt for energiteknikk (IFE).

16. March

NHF kun tilgjengelig digitalt

Kontoret til Norsk Hydrogenforum er midlertidig stengt og alle fysiske møter er kansellerte inntil videre. Driften opprettholdes digitalt.

12. March

Gode signaler for hydrogenbusiness med Japan

Interessen for NEL og de norske aktiviteter innen maritime anvendelser av hydrogen og brenselceller var betydelig under det norske hydrogenfremstøtet i Tokyo.

28. February

Ingebjørg er NHFs nye generalsekretær

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen fra Drivkraft Norge overtar som generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, etter Kristian E. Vik.

26. February

Viken støtter opp om hydrogensatsingen på Høvik

Viken fylkeskommune går nå inn sammen med Toyota og Hyundai for å støtte opp om å bygge opp god kapasitet på Hynions hydrogenstasjon på Høvik.

20. February

Hydrogen-pickup utfordres av batterikonkurrenter

Hydrogenpickupen Nikola Badger får konkurranse av en horde batteri-pickuper, når den kommer på markedet i 2022. Se bilder og spesifikasjoner her.

14. February

Perfect Timing for Hydrogen

– The fundamentals are there and we have the know-how. All we need is a bit of luck, said Professor Tomas Kåberger at EIT InnoEnergy, in his opening key-note at H2 Value Chain in Oslo.

11. February

Femseters 4x4 pickup fra Nikola

Nikolas pickup vil ha en batteri- og hydrogenelektrisk rekkevidde på nesten 1000 km. Nikola Badger får 900 hk, firehjulstrekk og plass til fem personer.

10. February

Aqua hydrogenyacht kan fylles i Norge

Megayachten Aqua fra nederlandske Sinot, den første hydrogen- og brenselcelledrevne gigayachten i verden, kan få Norge som en foretrukket destinasjon. På Vestlandet utvikles nemlig en av de første anleggene hvor den kan fylle.

22. January

Verdens hotteste hydrogenaksjer

Den globale etterspørselen etter hydrogenaksjer er kraftig økende. Aksjene til Ballard Power Systems, Nel Hydrogen og PowerCell Sweden er særlig ettertraktede, skriver BÖRSE am Sonntag.

20. January

ASKOs hydrogenlastebiler offisielt innviet

20. januar lanserte ASKO verdens første flåte med hydrogendrevne lastebiler. Lastebilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

06. January

Hyundai og Toyota sikrer økt hydrogenkapasitet

Hynions nyåpnede hydrogenstasjon på Høvik i Bærum får økt fyllekapasitet. Hyundai og Toyota vil bidra økonomisk for å få det til.

03. January

– Hydrogenbiler er en del av løsningen

Hydrogendrevne personbiler er et godt og nødvendig nullutslippsalternativ til dem som ikke ønsker å kjøpe elbil, skriver Informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

20. December

Julehilsen fra Norsk Hydrogenforum

Den gode nyheten om etableringen av Green H2 Norway helt på tampen av året, bærer et løfterikt bud om en ny giv for utvikling av en nasjonal infrastruktur for hydrogen.

20. December

Nytt hydrogenselskap for transportsektoren

Akershus Energi AS, Greenstat AS, Nel Fuel AS og H2 Energy AS går sammen om å etablere produksjon og salg av hydrogen til transportsektoren i Norge.

18. December

Høring om sikkerhet ved hydrogenanlegg

NHF oppfordrer sine medlemmer til å komme med innspill til ny DSB-veileder som blant annet omtaler sikkerhetsavstander for små og mellomstore hydrogenanlegg.

17. December

NHFs Kristian Vik blir forretningsutvikler

Kristian Vik som i dag er generalsekretær i NHF, er ansatt som forretningsutvikler i Doxacom, for å bygge opp selskapets kompetanse på fornybar energi.

13. December

Hydrogen skal gjøre Geirangerfjorden utslippsfri

Hellesylt Hydrogen Hub er tildelt 37,6 millioner kroner gjennom PILOT-E, til utvikling av et produksjonsanlegg for hydrogen til ferger og cruiseskip i Geirangerfjorden.

29. November

Prototech-kontrakt for energilagring på månen

ESA planlegger en ubemannet landing på Månens bakside i 2026. Prototech, sammen med Airbus og Air Liquide skal løse energiutfordringene i prosjektet.

28. November

18 veikart for global hydrogensatsing

En ny studie har kartlagt og avdekket et omfattende globalt engasjement innen hydrogen. Her kan Norge ta en lederrolle, men norske handlingsplaner følges ikke opp.

26. November

Brukerundersøkelse om alternative drivstoff

Nå kan du bistå SINTEF og Transportøkonomisk institutt med å gjennomføre en pilotundersøkelse om bruk av alternative drivstoff i den norske transportsektoren.

25. November

Hydrogenbilene er ute på veien igjen

Landets hydrogenbilister har sittet hydrogenfast i over fem måneder. Nå er hydrogentørken er over. Hynions stasjon på Høvik er åpnet for tanking.

15. November

Hydrogenstrategien klar før snøen smelter

Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet opplyser at regjeringen planlegger å legge fram sin hydrogenstrategi «før snøen smelter neste år».

25. October

Snart slutt for naturgass -storstilte hydrogenplaner for tungtransport hos Daimler

Daimlers elektrifiseringssatsing har vært kjent en stund, men i dag presenterte de planer for å gå enda lengre - med å faktisk sette en sluttdato for fossilbaserte motorer senest innen 20 år - i 2039.

24. October

VW forbereder hydrogen-elektrisk plattform

Volkswagen-gruppen planlegger nå en tredje elbilplattform. Den vil være tilrettelagt for framtidige modeller med brenselceller.

22. October

Hydrogenvarebil settes i masseproduksjon

Renault satser på hydrogen som rekkeviddeforlenger i sine elvarebiler. Skedsmo kommune har allerede hatt en slik varebil i drift i to år.

21. October

Søker 73 mil kr til utslippsfrie hurtigbåter

Det er søkt om tre ganger så mye i støtte til hurtigbåtprosjekter som Miljødepartementet har til utdeling i 2019.

11. October

Toyota avduker ny hydrogenbil

Toyota lanserer neste generasjon av hydrogenbilen Mirai. Bilen blir Toyotas trekkplaster på bilutstillingen i Tokyo som åpner 25. oktober.

10. October

Hyundai og Cummins med storavtale for brenselcellesystemer i større kjøretøyer

Hyundai og Cummins skal samarbeide om elektriske drivlinjer med brenselceller til leveranser i USAs bilindustri. Det vil i første omgang satses mot nærings- og nyttekjøretøy, gjennom integrasjon i samarbeid med nordamerikanske bilprodusenter.

07. October

Statsbudsjettet 2020: Vi trenger sterkere innsats for utrulling av hydrogen

Blant noen lyspunkter finner vi fjerning av avgiftsfritak på marin diesel, som så langt har vært et hinder for satsing på hydrogen i fiskeflåten. Nå fjerner regjeringen denne diseselfordelen. Norsk Hydrogenforum etterlyser imidlertid flere konkrete tiltak og en mer omfattende satsing på hydrogen fra regjeringen.

26. September

Nel får 9,25 millioner kroner i Enova-støtte

Enova vil støtte utviklingen av en avansert produksjonslinje for elektrolysører på Herøya, går det fram av en børsmelding fra Nel.

18. September

Fikk ja til hydrogensatsing på lastebiler

Norden har verdensledende selskaper både innen hydrogeninfrastruktur og brenselceller, noe det innovative nettverksprosjektet Next Wave vil løfte fram. Målet er å sette fart på større utrulling av hydrogenlastebiler og -busser.

17. September

BMW varsler ny hydrogenbil

BMW lanserer sin første hydrogenmodell, i samarbeid med Toyota. Den vil være basert på X5-plattformen – og ble nylig vist som konseptbil på bilutstillingen i Frankfurt.

05. September

Nikola i storallianse med Iveco, Bosch og Hanwha

Iveco-eier CNH, Bosch og solselskapet Hanhwa har inngått strategiske og eksklusive partnerskap med Nikola om utvikling av hydrogenlastebiler. Med det starter et nytt kapittel i Europeisk lastebilindustri.

30. August

Samling rundt verdensberømt hydrogenbåt

Hydrogenbåten Energy Observer har lagt til i Bodø, som fredag 30 august også er vertsby for et stort fagseminar om hydrogen.

22. August

Småkraftaktører utfordrer NHF

Strømmen av nye, enkeltstående hydrogeninitiativ rundt om i landet krever samhandling for å skape en sammenhengende infrastruktur. Hvem tar jobben?

22. August

Statens Vegvesen planlegger hydrogenferge til Lofoten og Røst

Statens Vegvesen planlegger nå for neste store milepæl for hydrogenfergeutvikling, med det krevende langdistansesambandet på Vestfjorden mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Flere hydrogenferger kan være på plass her fra 2023.

21. August

Bygger spennende hydrogenpartnerskap

Gjennom en tydelig ansvarsdeling med industrifellesskapet i Hydrogenklyngen, vil NHF få en ny og kraftfull samarbeidspartner.

09. July

IEA: – Ren, trygg og rimelig energi med hydrogen

IEA mener tiden er kommet for å ta i bruk hydrogenets potensial: «Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i en ren, trygg og rimelig energifremtid.»

02. July

Handlingsplan uten konkrete tiltak

Regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff lever ikke opp til navnet - den er generell og inneholder svært få konkrete tiltak.

01. July

Monteringsfeil utløste Kjørbo-hendelsen

Brannen i hydrogenstasjonen på Kjørbø startet etter en lekkasje fra høytrykkslageret, forårsaket av en feilmontert plugg.

17. June

Enige om å etablere hydrogenklynge

Et tjuetalls norske hydrogenaktører ble mandag 17. juni enige om å gå videre med arbeidet for å danne en egen næringsklynge for hydrogen.

12. June

Avventer Kjørbo-undersøkelsen

NHF er lettet over at ingen personer kom direkte til skade i hendelsen på Kjørbo 10. juni. Vi opplever at oppfølgingen av saken er i de beste hender og blir godt ivaretatt.

06. June

Utslippsfri skipsfart vil fosse fram

Brenselceller for skip er i ferd med å nå et kommersielt modningsnivå, mener Jostein Bogen, produktansvarlig for brenselceller og energilagring i ABB.

03. June

Storsatsing på europeiske hydrogenbusser

Nel Hydrogen, Ballard, Hexagon, Wrightbus, Ryse Hydrogen og Everfuel etablerer H2Bus Consortium, for en ambisiøs satsing på hydrogenbusser i Europa.

29. May

Hydrogen gir skole solstrøm døgnet rundt

Vestsiden ungdomsskole i Kongsberg, som står ferdig høsten, kan få et komplett energianlegg basert på solkraft, energibrønner og hydrogen.

28. May

Hydrogenprisen 2018 tildelt Steffen Møller-Holst

Styrelederen i Norsk Hydrogenforum er tildelt Hydrogenprisen 2018. Steffen Møller-Holst har levd og åndet for hydrogen i snart 30 år.

27. May

Vil etablere en nasjonal hydrogenklynge

Kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum har tatt initiativ til å etablere en nasjonal hydrogenklynge for å sette fart på den industrielle utviklingen.

27. May

Ny rapport: – Hydrogen sentral i framtidens lavutslippsøkonomi

Hydrogen er en viktig kilde til nødvendig fleksibilitet i framtidens energisystem, som også kan bli svært viktig for norsk verdiskaping, viser en rapport fra Thema Consuting.

27. May

Hydrogenkonferansen 2019 er i gang!

Rundt 200 gjester er tilstede på NHFs første nasjonale hydrogenkonferanse i egenregi. Du kan følge konferanseprogrammet på vår Youtube-stream.

22. May

– Ideelt med hydrogentog på Raumabanen

Tenk å kunne frakte turister fra Oslo til Åndalsnes med hydrogentog – og så sende dem over Trollstigen til Geiranger med hydrogenbuss og hydrogenferje!

21. May

Ungdomsskole vil bygge sesonglager med hydrogen

Nye Vestsiden ungdomsskole på Kongsberg er Norges første offentlige bygg som får en komplett energiløsning med hydrogenlagring.

15. May

Viljeserklæring om økt bruk av hydrogen i Oslo

Oslo kommune ber nå om næringslivsaktørenes tilslutning til en intensjonserklæring om økt bruk av hydrogen i transport i hovedstadsområdet.

10. May

Hydrogen kan løfte Norge til nye maritime høyder

Hydrogenteknologien kan gi oss en av de viktigste vekstnæringene i Norge det neste tiåret, mener NHFs styreleder og markedsdirektør i SINTEF, Steffen Møller-Holst.

07. May

Storsatsing på brenselceller av Bosch og PowerCell

Bosch inngår storskala samarbeidsavtale med svenske PowerCell og betaler 500 millioner kroner i lisensavtale for den nye brenselcellestacken PowerCell S3.

02. May

Selger ytterligere seks Nel-stasjoner til Sør-Korea

Hydrogenselskapet Nel har inngått kontrakt på levering av seks hydrogenfyllestasjoner til Korea Gas Technology Corporation (KOGAS-Tech).

30. April

Hydrogenkonferansen 2019, 27. - 28. mai i Oslo

Ola Elvestuen åpner konferansen og toneangivende aktører fra inn- og utland presenterer sine ambisiøse planer. Norges største hydrogenkonferanse går av stabelen 27. og 28. mai på Oslo Plaza. Les om det spennende programmet her.

15. April

Hyundai sikter mot større lastebilsalg i Europa

Hyundai Commercial Vehicle Division inngår et Joint Venture sammen med H2 Energy i Sveits. Selskapet vil bruke Sveits som brohode for sin hydrogenlastebilsatsing i Europa.

12. April

Hydrogentog: Jernbanedirektoratet er på banen

Representanter for Jernbanedirektoratet har vært i Tyskland for å se på hydrogentogene som er satt i drift på en 123 kilometer lang strekning i Niedersachsen.

09. April

Scale-up er det nye buzzordet for hydrogen

Økt satsing på storskala hydrogen som energibærer var det store gjennomgangstemaet under årets internasjonale hydrogenmesse i Hannover.

08. April

Vil teste hydrogenferge på Hjørundfjorden

I Fiskerstrands Pilot-E-prosjekt er det to fergesamband som peker seg ut som aktuelle for verftets ombyggingsprosjekt for hydrogenferge. I følge samferdselsavdelingen i fylket befinner disse seg i den spektakulære Hjørundfjorden på Sunnmøre.

01. April

Legger opp til kraftig hydrogensatsing i Pilot-E

En helhetlig leveransekjede for hydrogen og innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet kan i år søke på 120 millioner kroner fra Pilot-E.

27. March

Hydrogen vil skape ringvirkninger i Finnmark

Næringslivet, kommunene og Finnmark fylkeskommune vil gå sammen om å skape ringvirkninger av hydrogenteknologi i Finnmark. Berlevågs nye fabrikk for hydrogenproduksjon er første skritt på veien.

21. March

NHF anbefaler forbedring av EUs drivstoffdirektiv

EU-direktivet om infrastruktur for alternative energibærere i transport fra 2014 er for svakt, mener Norsk Hydrogenforum – og foreslår konkrete tiltak.

19. March

Viste Molde hydrogenveien

Norsk Hydrogenforum satte sitt preg på avslutningen av Småkraftdagane i Molde, som også i år hadde hydrogen som tema – og tilbud om prøvekjøring av hydrogenbil.

18. March

Audi vil ha klar ny hydrogenbil i løpet av året

Audi har varslet storsatsing på elbiler. Audi-sjef Bram Schot melder også at selskapet forbereder en kraftig opptrapping av hydrogensatsingen sin.

18. March

Hydrogenisk overtar to Hyop-stasjoner

Det nyetablerte norsk-svenske selskapet Hydrogenisk overtar hydrogenstasjonene på Høvik og i Porsgrunn for å sikre at de kan benyttes videre.

05. March

Hydrogendrosjene inntar Paris

Paris har i dag 100 hydrogentaxier. Innen utgangen av neste år skal det være 600 hydrogentaxier i drift i den franske hovedstaden, melder Toyota Europa på sin nettside. Nå satser også norske drosjeoperatører på hydrogen.

04. March

Bygger felles nordisk hydrogensatsing

Norsk Hydrogenforum, Icelandic New Energy, Hydrogen Denmark, Vätgas Sverige og VTT Technical Research Centre of Finland har tatt initiativ til å løfte fram utviklingsprosjekter innen hydrogen i små- og mellomstore bedrifter.

27. February

Hexagon fikk utviklingskontrakt med Audi

Hexagon Purus, et datterselskap av Hexagon Composites, er blitt nominert av Audi til å levere høytrykkstanker til et flerårig hydrogentank-utviklingsprosjekt som også omfatter småskala serieproduksjon.

27. February

NEL med rammeavtale for stasjoner til 350 hydrogenlastebiler i Sveits

NEL har inngått salgsordre for den første store lastebilstasjonen i Sveits, samt en rammeavtale for stasjoner og elektrolysører på hele 30 megawatt.

25. February

Lager global industristandard for hydrogenlastebiler

Nel, Air Liquide og Shell har etablert et industrisamarbeid med Hyundai, Nikola og Toyota om å lage felles, globale industristandarder for fylleinfrastrukturen til hydrogenlastebiler.

14. February

– Hydrogentoget går nå

Vi står nå foran en ny æra for norsk hydrogensatsing. – Skal Norge være med, må vi handle nå, understreket næringen på innspillsmøtet til regjeringens arbeid med en helhetlig nasjonal hydrogenstrategi.

11. February

Regjeringens innspillsmøte for helhetlig nasjonal hydrogenstrategi

I dag kjører OED og KLD innspillsmøte for Regjeringens pågående arbeid med en helhetlig nasjonal hydrogenstrategi. Du kan følge møtet på Regjeringens Nett-TV.

06. February

Utviklet verdens første bunkringsskip for hydrogen

Moss Maritime, Equinor, Wilhelmsen og DNV-GL har utviklet et nytt konsept for frakt av flytende hydrogen, melder Skipsrevyen. Norge er også ledende på komprimert hydrogen, påpeker Norsk Hydrogenforum.

05. February

HYOP-eventyret er over - trist slutt for hydrogengründer

Hyop som var den første og største leverandøren av hydrogendrivstoff til biler i Norge, er nå slått konkurs.

23. January

St1 vurderer å ta inn hydrogen på sikt

Drivstoffleverandøren St1 som har bygget noen av landets største "energistasjoner" med ladekapasitet, omtaler også nå hydrogen når de snakker om sin framtidige drivstoffportefølje. Bensinstasjonsbransjen har merket en betydelig reduksjon i salget av bensin og diesel de siste årene, særlig i områder med høy elbilandel. Omstilling må til for hele næringen, i takt med at elektrifiseringen kommer for fullt.

21. January

Planlegger storstilt produksjon av flytende hydrogen i Kvinnherad

Sunnhordland Kraftlag (SKL), Kvinnherad kommune og Gasnor signerte forrige fredag en samarbeidsavtale om å vurdere mulighetene for å starte storskala hydrogenproduksjon med flytendegjøringsanlegg i Kvinnherad i Sunnhordland.

09. January

Norled skriver verdenshistorie ved inngåelse av hydrogenferge-kontrakt

Tirsdag signerte Norled og Statens Vegvesen kontrakten for utvikling, bygging og drift av verdens første hydrogenferge. Det inkluderer en tiårig driftskontrakt som sikrer langsiktighet, og starten på noe som i følge Norled skal bli en betydelig større nullutslippssatsing. Båten skal idriftsettes i april 2021.

21. December

Veksten fortsetter med økende interesse for hydrogenteknologi

Vi har igjen lagt bak oss et spennende år i hydrogenbransjen - les Norsk Hydrogenforums jule-nyhetsbrev her!

21. December

Felleskjøpet satser på stor hydrogenlastebilflåte

Felleskjøpet har stor tro på hydrogenteknologi og satser stort - og har lagt inn reservasjon på hele 50 Nikola Tre-hydrogenlastebiler. Bilene skal leveres fra 2022.

14. December

Kjempesatsing på hydrogen både maritimt og industrielt i Pilot-E

Hydrogen er energibæreren som står som den store vinneren og er sentral i fem av seks innovative prosjekter som skal utvikle løsninger for maritim transport og fremtidens industri.

12. December

Hyundai med enorm global satsing på hydrogenteknologi

Hyundai Motor Group (HMG) kunngjorde i går sin langsiktige «FCEV Vision 2030», som viser ambisjonene for selskapets arbeid med hydrogenteknologi og hydrogenelektriske biler frem mot 2030.

30. November

Ferjekontrakten går til Norled

Etter en lang prosess i Statens Vegvesen er det nå klart at det er Norled AS som får kontrakt og løyve for drift av Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland. Sambandet skal bli det første store bilferjesambandet som drives med en hydrogenferje.

28. November

Enova gir støtte til fire nye hydrogenstasjoner

Enova melder i dag at de gir støtte til at Uno-X Hydrogen kan bygge fire nye hydrogenstasjoner: to nær Trondheim, en i Fredrikstad og en mobil hydrogenstasjon i Akershus. Dermed blir også Østfold nytt fylke på hydrogenkartet.

23. November

Uno-X åpnet ny hydrogenstasjon på Hvam i Akershus

Torsdag 22. november var det offisiell åpning av den nye hydrogenstasjonen til Uno-X ved E6 på Hvam i Akershus. Dette er den første energistasjonen som etableres på Østlandet, der bilister kan både kan fylle hydrogen, bensin og diesel.

21. November

Bli med å finne innovative løsninger for nye Økern bydel!

Økernbyen er det av Oslos mest spennende utbyggingsprosjekter. En ny bydel med et nytt Økern sentrum skal på plass, og innovative løsninger for transport, energiforsyning, bygg og avfallshåndtering etterspørres. Vi inviterer medlemmer av NHF til å finne de gode løsningene sammen med bedrifter fra flere land.

09. November

Ny maritim Arena-hydrogenklynge etablert på Vestlandet

Maritim Forening Sogn og Fjordane får støtte frå Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva til å opprette Arena-klynga Ocean Hyway Cluster, med base i Florø. Klynga skal femne om bedrifter som er kopla opp mot hydrogenbruk i dei havbaserte næringane.

08. November

Ny hydrogen-lab åpner for grønnere lakseproduksjon

Nytt norsk laboratoriesenter kan bane vei for helgrønne hydrogenanlegg som erstatning for dieselaggregater i oppdrettsindustrien, spår SINTEF-forskere.

06. November

Europapremiere: Heftige Nikola Tre kommer til Norge i 2020

Nikola Motors skaper igjen sjokkbølger da de i går lanserte en helt ny hydrogentrekkvogn for det europeiske markedet, Nikola Tre. Norge kommer nå fremst i Europa med hydrogenlastebiler når Nikola legger testingen av den nye modellen hit til landet allerede i 2020.

01. November

Optimisme for brenselcelle-aggregater

Backupløsninger basert på hydrogen og brenselceller er konkurransedyktig med dieselaggregater og batteribanker.

23. October

Norsk Hydrogenforum på budsjetthøring

Norsk Hydrogenforum har deltatt på statsbudsjetthøringer i både transportkomiteen og energi- og miljøkomiteen. Mange gode spørsmål tyder på at interessen for hydrogen er stor blant politikerne.

17. October

Hexagon tar et stort steg med leveranser til flere hydrogenbilmodeller

NHFs medlembedrift Hexagon Composites har i løpet av den siste tiden skaffet en viktig posisjon med store ordrer for hydrogentanker til kommende hydrogenbiler. Forrige uke meldte Hexagon en stor ny kontrakt til en tredje bilprodusent.

10. October

Etterlyser tiltak for å nå utslippsmål i Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2019 mangler de nødvendige tiltakene for at vi skal nå målene Stortinget har satt for transportsektoren. – Uten en skikkelig satsing på hydrogeninfrastruktur får vi ikke fjernet fossilt drivstoff fra den norske bilparken, sier styreleder Steffen Møller-Holst i Norsk Hydrogenforum.

05. October

Nå blir det testing av hydrogentog på norske skinner

Politikerne er enige - både Høyre, Venstre, Ap, SV og MDG vil prøve ut hydrogentog på norske skinner, etter at Alstom satte de første hydrogentogene i ordinær passasjerdrift i Tyskland for et par uker siden. Hvilken strekning som kommer først, er likefullt et åpent spørsmål.

05. October

Akershus fylkeskommune med viktig plan for klimagassreduksjon

Akershus fylkeskommune har som mål å redusere direkte klimagassutslipp fra fylket med 55 prosent innen 2030. Den nylig vedtatte regionale planen for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet. Transport er fokusområde, og satsingen på hydrogen er fortsatt fremtredende.

04. October

NEL med i stort prosjekt med 600 nye hydrogenbusser, 200 går til Danmark

Våre naboer i sør fikk årets store julegave tidlig i år, når CEF-programmet i EU forrige uke annonserte støtte til 600 nye hydrogenbusser, derav 200 i Danmark, hvor danske NEL Hydrogen Solutions skal levere store fylleanlegg.

25. September

Hyundai Nexo er i salg - de første kundene har fått Hyundai NEXO og hydrogensatsingen går for fullt

Hyundai har vært en pioner innen utviklingen av hydrogenbiler, og ix35 Fuel Cell var verdens første serieproduserte bil i denne kategorien da produksjonene startet i 2013. Den 8. januar i år ble etterfølgeren til ix35, den helt nye Hyundai NEXO, vist frem for første gang under CES-utstillingen i Las Vegas. Bilen markerer en revolusjon for hydrogenelektriske kjøretøyer, og er verdens mest avanserte hydrogenbil.

24. September

Elvestuen lover flere fyllestasjoner for hydrogenbiler

Eiere av hydrogenbiler kan føle seg trygge på at det kommer flere fyllestasjoner, forsikret klima- og miljøminister Ola Elvestuen, i en debatt på Dagsnytt 18 forrige uke.

21. September

Milepæl: Sveits skal ha 1.000 hydrogenlastebiler på vegen fra 2019-2023

H2 Energy og Hyundai Motor kunngjorde 19. september en MOU med ambisjon om å få 1.000 hydrogenlastebiler på sveitsiske veger i perioden 2019-2023. - Dette er en milepæl i arbeidet med å gjøre tungtransporten utslippsfri, sier generalsekretær Kristian E. Vik.

14. September

Globalt voksende initiativ styrker innsatsen for flere hydrogenbiler

Den multinasjonale globale sammenslutningen Hydrogen Council støtter en økt satsing på masseproduksjon av hydrogenbiler, og bilprodusentene sier kostnadene skal ned samtidig som teknologien modnes.

08. September

PowUnit vil erstatte diesel med hydrogen på byggeplasser

Et firma som nå etablerer seg på Kongsberg har mål om å erstatte bensin og diesel i produksjonen på byggeplasser. De har store offentlige byggherrer som potensielle kunder.

04. September

Uno-X åpner ny hydrogenstasjon i november

Uno-X Hydrogen annonserte i dag at de planlegger å åpne en ny hydrogenstasjon på Hvam i Skedsmo kommune i slutten av november 2018.

01. September

NEL bygger ny stor fabrikk - gir 30-40 nye hydrogenarbeidsplasser på Notodden

NEL satser stort på Notodden og bruker 150 mill kr på ny fabrikk etter kontrakten med Nikola Motor Company, om å levere 448 anlegg for å produsere hydrogen. Satsingen gir store og positive ringvirkninger.

29. August

HYOP stenger hydrogenstasjonene – kritisk for å nå målene om nullutslipp i transportsektoren

Norsk Hydrogenforum beklager sterkt at HYOP ser seg nødt til å stenge sine hydrogenstasjoner. I en tid der interessen for hydrogenteknologi er stor og økende, er det spesielt uheldig at tilgangen på hydrogen for tidligbrukere reduseres.

29. August

Norge sentral under F-Cell 2018 i Stuttgart

Norge er partnerland under f-cell 2018. Det betyr økt oppmerksomhet for Norges satsing på hydrogen og brenselceller. NHF organiserer en norsk stand med 8 utstillere og en norsk Workshop der norske aktører får presentert seg for publikum. Styreleder Steffen Møller-Holst i NHF er key note speaker, det skal deles ut en pris til et prosjekt med aktører fra Norge og Baden-Württemberg, og det blir et kveldsarrangement i norske farger!

20. August

NHF lanserer ambisjon om 1.000 hydrogenlastebiler

- Vi trenger å få fortgang i omstillingen til utslippsfri nyttetransport, sier generalsekretær Kristian E. Vik. NHF går nå i bresjen for en storstilt satsing med ambisjon om 1.000 hydrogenlastebiler på norske veier innen 2023!

06. August

On www.hydrogen.no you will find an overview of hydrogen & fuel cell related activities in Norway

Welcome to www.hydrogen.no - the Norwegian Hydrogen Association's web page.

28. July

Enova- og EU-støtte sikrer 10 nye hydrogenbusser til Ruter

– Man må ha stayerevne for å lykkes med hydrogen, fastslår klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som delte den gode nyheten om at ENOVA støtter Ruters satsing på Hydrogenbusser med hele 38,2 millioner kroner.

23. July

NEL skriver hydrogenhistorie med megaordre til Nikola Motors

NEL annonserte før juni var omme en ny megaordre til Nikola Motors i USA for levering av 448 elektrolysører og fylleutstyr til hydrogenstasjoner. Dette er en historisk kontrakt som er den største noensinne for levering av komplette løsninger for elektrolysører og hydrogenfyllestasjoner, og en stor milepæl for Norges tilstedeværelse ved global introduksjon av hydrogen i transportsektoren.

12. July

Storstilt medieopplegg med Hyundai NEXO for Europas bilpresse i Akershus Energipark

Hva skal du gjøre for å klare å trekke journalister fra hele Europa til å prøve en ny hydrogenbil? Jo, du inviterer dem til Lillestrøm.

21. June

Hydrogen i Tyskland: Mercedes snart klar, Audi og Hyundai i nytt samarbeid

Tysklands bilindustri er på vei mot et stort skifte; Mercedes bekrefter videre satsing for serieproduksjon av hydrogenbiler, og Audi følger nå i BMWs fotspor gjennom mangeårig samarbeid med Toyota, med tilsvarende utviklingsavtale med Hyundai.

18. June

HYON med første godkjente brenselcelleløsning til maritimt fra DNV GL

HYONs modulbaserte brenselcelleløsning for maritim bruk får verdens første prinsippgodkjennelse av DNV GL. HYON AS har som første selskap i verden mottatt en slik godkjennelse, for sine modulariserte maskinromløsninger.

04. June

Milliardsatsing på hydrogen i Frankrike

Frankrike presenterte forrige uke en kjempesatsing med et bredt tverrsektorielt offentlig-privat samarbeid på hydrogen for de neste ti årene. Blant målene i satsingen med en kostnad på en knapp milliard kr, er storskala bruk av hydrogen til industrien - og introduksjon av 50.000 hydrogenkjøretøy og 1000 hydrogenstasjoner, innen 2028.

30. May

Toyota satser stort med tidoblet brenselcelle- og tankproduksjon

Toyota har ambisjoner om å øke sitt globale salg av hydrogenelektriske biler betydelig etter 2020, til minst 30.000 biler per år fra dagens nivå på 3.000. For å forberede seg på denne veksten kunngjør selskapet planer for to nye fabrikkutvidelser.

22. May

Elvestuen: Overbevist om hydrogen som nullutslippsteknologi

Hydrogen – kan Norge bli verdensledende? – Jeg er helt overbevist om at hydrogen er en viktig del av den nullutslippsteknologien vi skal ha som hovedløsning i framtiden, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen på OREECs årskonferanse for 2018.

11. May

NHF inviterer til workshop om Pilot-E 28. mai

PILOT-E lyser i år ut 100 millioner kroner til fremtidens klimanøytrale industri og miljøvennlig maritim transport. Bransjeaktørene er invitert til dialog om innretningen på utlysningen, slik at PILOT-E kan bidra til å forsere og stimulere næringenes ambisjoner for miljøvennlige energiløsninger.

09. May

Kjempeordre på Nikola hydrogenlastebiler i USA fra Anheuser-Busch

Produsenten av Budweiser-øl, Anheuser-Busch, kunngjorde forrige uke at de har reservert opptil 800 hydrogendrevne lastebiler fra Nikola Motor Company. Dette er det store gjennombruddet for introduksjon av hydrogendrevet fremdrift i tungtransporten.

09. March

- Denne unike lastebilen vil skape ny norsk industri

Den første hydrogendrevne lastebilen i Nord-Europa vil rulle på midtnorske veier alt i år. Drivstoffet består delvis av forvandlet solcellestrøm – fra paneler på et trøndersk tak. Konseptet er en industrimulighet for Norge, mener SINTEF-forskere.

06. March

Velkommen til Generalforsamling og fagseminar 22 mars!

Norsk Hydrogenforum vil i år avholde generalforsamling under Småkraftdagane i Bergen. Der vil vi også arrangere en åpen fagdag om hydrogen.

21. February

Hydrogenforum møtes på Småkraftdagane

Norsk Hydrogenforum vil i år avholde generalforsamling under Småkraftdagane i Bergen. Der vil vi også arrangere en åpen fagdag om hydrogen.

14. February

Hydrogensymposium i Odda: Sterkt tverrsektorielt potensiale for hydrogen på Vestlandet

6. og 7. februar var en stor skare besøkende med interesse for hydrogen samlet i den ærverdige kraftkatedralen i Tyssedal for å høre om utviklingen av hydrogenprosjekter på Vestlandet. Etter noen år med utfordringer for introduksjon av hydrogen på Vestlandet, er det nå en påtagelig optimisme å spore, både blant mulige produsenter og sluttbrukere.

30. January

Klarsignal for hydrogendrevne hurtigbåter i Trøndelag

Det er fullt mulig å basere hurtigbåtsambandet mellom Trondheim og Brekstad/Kristiansund på nullutslipps-drivstoffet hydrogen, konkluderer fersk SINTEF- og Greensight-rapport. Hurtigbåten som transportmiddel har bidratt til i å bringe lokalsamfunn i Trøndelag nærmere hverandre. Men i dagens form er disse fartøyene regionens desidert største kilde til utslipp av klimagasser, målt per passasjerkilometer.

28. January

Uno-X har åpnet sin første hydrogenstasjon i Bergen

På energistasjonen Uno-X Åsane som offisielt åpnet fredag 26. januar kan du tanke hydrogen, bensin eller diesel. Dette er den første stasjonen i Bergen som tilbyr hydrogen.

17. January

Ola Elvestuen ny klima- og miljøminister - overtar ledelsen av Enova

I ekstraordinært statsråd i dag 17. januar ble Venstre innlemmet i regjeringssamarbeidet, og nyutnevnt klima- og miljøminister Ola Elvestuen får med seg eierskapet for Enova over i sitt departement. Dette er en svært positiv utvikling for hydrogenarbeidet da Ola Elvestuen i mange år aktivt har støttet en sterk norsk hydrogensatsing.

10. January

8 nye hydrogenstasjoner i Sverige innen 2020

I Sverige har et partnerskap utviklet prosjektet Nordic Hydrogen Corridor som skal etablere 8 nye hydrogenstasjoner innen 2020. En utvelgelsesprosess i vår fra 32 interesserte byer og kommuner er første steg i prosessen.

09. January

Hyundais nye hydrogenbil Nexo er avduket!

Det var store forventninger til Hyundais globale avduking av sin andre serieproduserte hydrogenbil på CES-messen i Las Vegas mandag 8. januar. Og med frislippet av navn og en del spesifikasjoner, kunne bilen også besiktiges av et stort kobbel av bilmedia som dekte presseseansen.

03. January

147 % økning i salget av hydrogenbiler i 2017

Veksten av nullutslippsbiler når stadig nye høyder, og økte med 36% fra 2016 til 2017. Men det var hydrogenbilene som stakk av med den virkelig store veksten!

22. December

2017: Et stort løft for og modning av hydrogenteknologi i inn- og utland

2017 har vært et begivenhetsrikt år for hydrogen- og brenselcelleteknologi. Norske hydrogenaktører og aktiviteter i Norge har vært med og satt et viktig fotavtrykk for modningen av teknologien globalt.

19. December

Støtte til nye hydrogenstasjoner fra Enova til HYOP og Uno-X Hydrogen

Enova støtter byggingen av tre hydrogenstasjoner i Akershus og Oslo med til sammen 30 millioner kroner.

15. December

Ny robust HYOP-stasjon endelig åpnet på Høvik i Bærum

Etter flere runder med forsinkelser kunne HYOP endelig åpne sin nye og robuste stasjon på Høvik i Bærum. Stasjonen har to dispenserlinjer og er tilrettelagt for stor kapasitet. Den vil sammen med eksisterende stasjon i Sandvika sørge for Norges beste stasjonsdekning i Bærum og Oslo Vest.

16. November

NEL med ny storkontrakt - skal levere megastasjoner til Nikola Motor i USA

Nel har inngått rammeavtale med Nikola Motor og skal i første omgang levere to demonstrasjonsstasjoner for hydrogenfylling, tilpasset Nikola Motor Companys revolusjonerende hydrogenlastebil, Nikola One.

02. November

Nikola: Ikke lenge til hydrogenlastebilene er her

Trevor Milton, grunnlegger av Nikola Motor Company høstet stor oppmerksomhet som en av trekkplastrene på årets Zerokonferanse når han presenterte sine ambisiøse hydrogenlastebil-planer - og utelukket ikke at lastebilene for det Europeiske markedet kan bygges i Norge.

31. October

Statsbudsjettet 2018 - Norsk Hydrogenforum deltok i høringer i transport, energi&miljø og finans på Stortinget

Norsk Hydrogenforum har deltatt i høringsmøter i ulike komiteer på Stortinget de siste ukene. Hydrogen fikk stor interesse i transport- og kommunikasjonskomiteen, hvor også Drivkraft Norge, Energigass Norge og Småkraftforeninga løftet fram hydrogensaken.

14. October

Etablerer driftsstøtte til hydrogenstasjoner

Fylkestinget i Akershus har vedtatt å etablere en ordning for tilskudd til drift av fyllestasjoner for hydrogen. Tilskuddet skal bidra til å sikre en infrastruktur for hydrogenbiler i Akershus, og er en del av fylkeskommunens hydrogensatsing.

12. October

Første hydrogenbil på grønne skilter

Skedsmo kommune har fått sin Renault Kangoo ZE H2. Dermed er den første batterielektriske varebilen med brenselcelle rekkeviddeforlenger på plass i Norge.

10. October

Steffen Møller-Holst har kjøpt hydrogenbil - får ikke fylt drivstoff

Steffen Møller-Holst har kjøpt en bil som går på hydrogen. Problemet hans er at det ennå ikke er mulig å fylle dette drivstoffet noe sted i Midt-Norge.

03. October

Viking Line planlegger å bygge verdens første cruiseskip med hydrogendrift

Det norskeide cruiserederiet Viking Cruise med eier Torstein Hagen som forrige uke lanserte planer om et skip som går på hydrogen, under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Skipet skal bli 230 meter langt, med plass til 1400 ombord.

13. September

MB GLC F-Cell plug-in hydrogenbil presentert på IAA i Frankfurt

I dag har Daimler endelig presentert detaljene for kommende GLC F-Cell plug-in. Dette blir verdens første ladbare hydrogenbil, perfekt for land med "glissen" infrastruktur eller i oppstartsfasen for stasjonsnettverk.

11. September

Smart Mobility et stort løft for framtidas mobilitet i Norge

Med over 350 deltagere fra inn- og utland og topptungt fra politikere og Norges næringsliv, ble den aller første Smart Mobility-konferansen en stor suksess. Norsk Hydrogenforum var samarbeidspartner da OREEC og Norges Varemesse arrangerte den store konferansen og messa på Lillestrøm torsdag 7. september.

07. September

Hydrogenprisen 2017 går til Ola Elvestuen

Venstres nestleder Ola Elvestuen har i over 10 år som toppolitiker jobbet hardt for innfasingen av hydrogenteknologi.

22. August

Sikter mot hydrogen-hurtigbåt på Oslofjorden i 2022

Buskerud, Akershus og Oslo har gått sammen om å se på mulighetene for utslippsfrie båtruter i Oslofjorden. Utredningen har vurdert de tekniske og økonomiske mulighetene for å få realisert hurtigbåter uten utslipp. Studien har også vurdert samfunnsnytten og angir når utslippsfrie hurtigbåter kan være på plass. Hydrogendrift kommer best ut i en samlet vurdering.

22. August

Avduking av BMW X7 hydrogenbil på bilmessen i Frakfurt i september

Flere bilmedier melder nå at en BMW-rapport tilsier at de planlegger å avduke en X7 brenselcelledrevet hydrogenbil på bilmessen i Frankfurt i september. Dette skal bli en stor hydrogenbil, og X7-plattformen gir rom for hele 7 passasjerer.

17. August

Hyundai avduker neste hydrogenbil som kan gå opp mot 80 mil

På en seremoni i Seoul i dag har Hyundai avduket deres kommende hydrogenbil, som offisielt lanseres i januar neste år.

07. August

Hydrogenprisen 2017 vil deles ut på Smart Mobility-konferansen, 7. sept

Etter noen års pause vil Hydrogenprisen igjen deles ut i 2017, under Smart Mobility-konferansen på Norges Varemesse, 7. september.

02. August

Geiranger kveles av eksos, men nytt forprosjekt viser stort potensiale for hydrogendrevne skip

Klimasats-prosjektet Hellesylt Hydrogen Hub har det siste halve året jobbet med forprosjektering for etablering av verdikjede for produksjon og bruk av hydrogen langs Geirangerfjorden. I sommer har det vært mye debatt etter klaging fra turister i området. Nå skal et nytt selskap etableres for å bruke hydrogen på turistfergene, busser, nyttetransport og leiebiler, og på sikt også cruiseskipene.

02. August

Daimler legger ikke hydrogensatsingen død - satser for fullt gjennom stasjons- og bilutvikling

Enkelte elbilorienterte medier meldte i vår at Daimler og Mercedes skroter sin hydrogensatsing. Dette er langt fra riktig, Daimler har et langsiktig program hvor hydrogen og brenselceller inngår i deres nullutslipps elektrifiseringsstrategi.

01. August

Hydrogen i tungtransporten kan bli konkurransedyktig

Greensight AS har gjort en studie for ZERO på priser for hydrogen som drivstoff og hydrogendrevne lastebiler, for å se på hvordan de ulike elementene kan reduseres i pris for at hydrogen i tungtransporten kan bli konkurransedyktig.

13. July

Nå kommer hydrogenferjer

Statens vegvesen utfordrer nå rederier og teknologimiljøer til å lage en delvis hydrogendreven ferje. I dag ble en egen utviklingskontrakt lyst ut for Hjelmeland-sambandet i Rogaland.

12. July

Statoil utreder nederlandsk hydrogenkraftverk koblet til norsk sokkel

Statoil skal utrede å sende naturgass fra Norge til Nederland, konvertere det til hydrogen for å lage strøm og deretter CO₂ tilbake igjen for lagring på norsk sokkel. I samarbeid med svenske Vattenfall skal de undersøke om det kan bli en lønnsom affære.

10. July

hydrogen.no har fått ny drakt!

Norsk Hydrogenforum har gleden av å lansere helt nyoppussede nettsider, utviklet i samarbeid med designbyrået Catch Media og med gode bidrag fra Interreg-prosjektet Green Drive Region.

09. July

Hydrogen – fra hype til hypertech

I Trondheim kjører store lastebiler snart rundt på hydrogen produsert fra solkraft og med rent vann som "eksos". Hydrogenteknologi kan gjøre både tog og skip utslippsfrie - med norske vindkast på tanken.

15. June

Enova lanserer eget støtteprogram for utrulling av hydrogenstasjoner

Endelig ble det lenge avventede hydrogeninfrastruktur-programmet fra Enova lansert i dag. I programmet vil 3 stasjoner kunne motta støtte i løpet av høsten, med en forventning om økning til flere stasjoner de kommende årene. Frist for å søke støtte er i slutten av september og støttede prosjekter vil annonseres i november.

13. June

NEL Hydrogen med kjempekontrakt i Frankrike

Nel Hydrogen har i dag sikret seg verdens største industriskala Power-to-Gas-kontrakt, hos H2V Product i Frankrike. Første steg er en rammeavtale til en verdi av 450 millioner kroner med mulighet for å øke verdien til 3,15 milliarder kroner.

12. June

Industrimeldingen: Stortinget ber Regjeringen utarbeide en egen industristrategi for hydrogen

Næringskomiteen på Stortinget har behandlet den nye Industrimeldingen på høring, og i sin innstilling krever de en egen industristrategi for hydrogen.

10. June

Ny sterkere satsing i Norsk Hydrogenforum med èn mill. i revidert statsbudsjett

Hydrogensatsingen i Norge får et løft etter at Norsk Hydrogenforum er blitt styrket med èn million kr., i den endelige avtalen om revidert statsbudsjett mellom Regjeringspartiene, Venstre og Krf.

09. June

Nasjonalt fylkeskommunenettverk for hydrogen etablert

8 fylkeskommunar, ZERO, KS og Norsk Hydrogenforum deltok på oppstartsmøte for nytt fylkeskommunalt hydrogennettverk på Gardermoen 8. juni.

26. May

Shell vil bygge hydrogen-imperium - satser stort i UK og Tyskland

Royal Dutch Shell (Shell) ønsker å bygge et hydrogen-imperium i et forsøk på å løse problemet med å lagre energi over lang tid, skriver Bloomberg, ifølge TDN Finans.

11. May

Store industrimuligheter for hydrogen

Potensialet for bruk av hydrogen i tilknytning til eksisterende industrielle prosesser er svært mangslungent. En ny fyldig rapport fra Interreg-prosjektet Blue Move belyser 12 ulike muligheter for produksjon, industri, lagring og distribusjon av hydrogen i Norge og Skandinavia. Rapporten er lettfattelig skrevet og gir en grundig innføring i komponentene i verdikjeden, og gir god innsikt til alle som vurderer nye lokale hydrogeninitiativ i Norge.

23. March

Norge trenger flere tusen hydrogen-lastebiler før 2030

Hvis regjeringen skal nå sitt klimamål for tungtransporten, må det skaffes nærmere 7 000 hydrogendrevne lastebiler frem mot 2030, viser en fremskrivning utført av TØI. - Dette er slett ingen umulighet, men det krever en tydelig strategi og støtte fra regjeringen, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

13. March

Topplaget innen hydrogen og brenselsceller samlet i Tokyo

Et vellykket og godt besøkt seminar ble arrangert på den norske ambassaden i Tokyo, i forbindelse med den årlige "World Smart Energy Week" og FC EXPO i Japan.

07. March

NEL Hydrogen fått to viktige kontrakter i California

NEL Hydrogen har inngått sin største kontrakt på levering av hydrogenstasjoner – i California. Dette innebærer et gjennombrudd for selskapets teknologi i USA og setter for alvor norske hydrogenaktiviteter på verdenskartet.

07. March

Lanserer Nissans elbil med hydrogen-rekkeviddeforlenger

Lanserer Nissans elbil med hydrogen-rekkeviddeforlenger. Men allerede i år kommer den første ladehybriden med hydrogen på markedet.

Medlemmer