Økonomiske fordeler

Hydrogenbiler nyter de samme fordelene som elbiler, og for å høyne attraktiviteten har politikerne besluttet å beholde fordelene (insentiver) lengre enn elbiler for å stimulere veksten av hydrogenbilflåten, noe som sikrer kritisk masse, bedrer økonomien for stasjonsdrift på etterhvert flere stasjoner og øker etterspørselen og vil senke prisene på bilene.

Økonomiske fordeler med hydrogenbil:

  • Ingen engangsavgift.
  • Ingen moms ved kjøp
  • Halv firmabilbeskatning
  • Svært lav årsavgift
  • Fritak for bompenger - i Oslo-Akershus unntatt fra betaling som elbiler må fra 2019
  • Mulighet for gratis offentlig parkering
  • Kan kjøre i kollektivfeltet - også der elbiler har måttet "flytte ut"
  • Mulighet for fritak for fergeavgifter i enkelte fylker

 

Det legges opp til å frede hydrogenbilfordelene fram til 50.000 kjøretøy eller 2025, avhengig av vha som kommer først. Det er varslet mulig omlegging av elbil-insentivene ved behandlingen av Statsbudsjettet 2018, men det ligger an til at hydrogenbilfordelene vil videreføres fram til 2025.

 

Les mer:

Bompengefritak: www.hegnar.no/Nyheter/Motor/2016/06/Slik-slipper-du-unna-bompenger-i-Oslo 

Medlemmer