Slik kan vi bruke hydrogen for renere energibruk

Hydrogen har en rekke bruksområder, blant annet som drivstoff for kjøretøy, til rensing av industriprosesser, reservekraft til kritisk infrastruktur, m.m. Innen transportsektoren kan hydrogen minske miljø- og klimautslippene betydelig. Hydrogen som drivstoff har ikke andre utslipp enn ren vanndamp. En overgang fra bensin- og diesel- til hydrogenkjøretøy vil dermed også forbedre luftkvaliteten betydelig. På samme måte som miljøpåvirkningen for elbiler er avhengig av hvordan man produserer strømmen, er den for hydrogenbiler avhengig av hvordan hydrogenet blir produsert og distribuert.

Slik kan vi bruke hydrogen for renere energibruk

I transport
En brenselscelle er omtrent dobbelt så effektiv som en forbrenningsmotor om den brukes i en vanlig bil. Det betyr at med samme energimengde kan en bil med brenselscelle kjøre omtrent dobbelt så langt som en bil med forbrenningsmotor. Moderne batterier i elbiler har en enda bedre virkningsgrad enn brenselceller, men siden de tar lang tid å lade opp, veier mye, og tar stor plass, er langtrekkende elbiler med stor lastekapasitet forholdsvis dyre. Hydrogenbiler blir derfor attraktive i langtransportsegmentet.

Slik fungerer et hydrogenkjøretøy
Moderne hydrogenbiler som er på markedet nå, kombinerer et batteri og en brenselcelle som kompletterer hverandre. Sammen utgjør de en kombinasjon som gir samme høye komfort, kjørelengde og sikkerhet som i biler som går på fossile drivstoff.

En hydrogenbil er i praksis en elbil hvor batteriet er redusert og kombinert med med en brenselcelle og hydrogentank, og er derfor stillegående. Når el- og hydrogenbiler dominerer trafikken i fremtiden, vil det få positive konsekvenser for bymiljøet, både med tanke på luftkvalitet og støy. Flesteparten av de internasjonale bilprodusentene bruker store ressurser på å utvikle hydrogenbiler.  Fram mot 2020 vil gradvis flere bilprodusenter lansere hydrogenkjøretøy, på samme måte som  utviklingen har vært for elbiler, se detaljert oversikt under seksjonen kjøretøy.

Medlemmer