Brenselcella - utslipp: ren vanndamp

Brenselcella er kjernen for bruk av hydrogenteknologi til transportformål. Den benytter hydrogen lagret trykksatt i tank og oksygen fra omgivelseslufta, til å produsere strøm og varme. I Norge et det et opplagt behov for ekstra varme i kjøretøy, i minst åtte måneder i løpet av året. Hydrogenkjøretøy har like lang rekkevidde sommer som vinter, fordi man benytter denne restvarmen (ca. 80 gr driftstemperatur), uten at det går på bekostning av rekkevidden til kjøretøyet. Framdriften skjer med elektromotorer og hydrogenbiler er derfor elbiler som henter energien fra denne prosessen i brenselcella fremfor å hente den fra en stor og tung batteripakke. Jo lengre man skal kjøre og jo tyngre last, jo mer attraktivt blir derfor hydrogenelektrisk drivlinje i kjøretøy.

Brenselcella - utslipp: ren vanndamp

Kilde: www.bluemove.no 

Se også vår animasjonsfilm som viser brenselcellas virkemåte her!

http://www.hydrogen.no/ressurser/hva-er-hydrogen/ 

Medlemmer