Miljøfordeler

Hydrogen er det eneste reelle nullutslippsdrivstoffet i tillegg til batterilading. Det eneste som kommer ut bak et hydrogenkjøretøy er helt ren vanndamp.

Hydrogenbiler har på lik linje med elbiler alltid nytt godt av fritak fra avgifter, gratis i bomringen og ferger, gratis parkering osv. Hydrogenbiler er sikret fulle introduksjonsfordeler fram til det er 50.000 biler på veiene eller til 2025.

Brenselcella - utslipp: ren vanndamp

Brenselcella er kjernen for bruk av hydrogenteknologi til transportformål. Den benytter hydrogen lagret trykksatt i tank og oksygen fra omgivelseslufta, til å produsere strøm og varme. I Norge et det et opplagt behov for ekstra varme i kjøretøy, i minst åtte måneder i løpet av året. Hydrogenkjøretøy har like lang rekkevidde sommer som vinter, fordi man benytter denne restvarmen (ca. 80 gr driftstemperatur), uten at det går på bekostning av rekkevidden til kjøretøyet. Framdriften skjer med elektromotorer og hydrogenbiler er derfor elbiler som henter energien fra denne prosessen i brenselcella fremfor å hente den fra en stor og tung batteripakke. Jo lengre man skal kjøre og jo tyngre last, jo mer attraktivt blir derfor hydrogenelektrisk drivlinje i kjøretøy.

Slik kan vi bruke hydrogen for renere energibruk

Hydrogen har en rekke bruksområder, blant annet som drivstoff for kjøretøy, til rensing av industriprosesser, reservekraft til kritisk infrastruktur, m.m. Innen transportsektoren kan hydrogen minske miljø- og klimautslippene betydelig. Hydrogen som drivstoff har ikke andre utslipp enn ren vanndamp. En overgang fra bensin- og diesel- til hydrogenkjøretøy vil dermed også forbedre luftkvaliteten betydelig. På samme måte som miljøpåvirkningen for elbiler er avhengig av hvordan man produserer strømmen, er den for hydrogenbiler avhengig av hvordan hydrogenet blir produsert og distribuert.

Økonomiske fordeler

Hydrogenbiler nyter de samme fordelene som elbiler, og for å høyne attraktiviteten har politikerne besluttet å beholde fordelene (insentiver) lengre enn elbiler for å stimulere veksten av hydrogenbilflåten, noe som sikrer kritisk masse, bedrer økonomien for stasjonsdrift på etterhvert flere stasjoner og øker etterspørselen og vil senke prisene på bilene.

Medlemmer