Viste Molde hydrogenveien

Norsk Hydrogenforum satte sitt preg på avslutningen av Småkraftdagane i Molde, som også i år hadde hydrogen som tema – og tilbud om prøvekjøring av hydrogenbil.

19 mars 2019

 
Statssekretær Liv Lønnum kjører hydrogenbil – en Hyundai Nexo. I passasjersetet sitter stortingsrepresentant Terje Halleland fra Frp. Bak t.v. sitter Småkraftforeningas styreleder Lars Emil Berge. Foto: Småkraftforeninga

 

Etter NHFs generalforsamling onsdag 13. mars, ble det arrangert et hydrogenseminar, i samarbeid med Småkraftforeninga. Der stilte også Hyundai Motor Norway opp med sin aller nyeste hydrogenbil, en Hyundai Nexo.

Konferansedeltakerne fikk god anledning til å ta bilen nærmere i øyesyn. Det var også anledning til å ta seg en prøvetur på veien.


Jørn Jakobsen i Hyundai Motor Norway, sammen med Solveig D. Sæther (Hexagon) og generalsekretær Kristian Vik foran den første hydrogenbilen som har inntatt Molde. Både Hyundai og Hexagon får stor innflytelse for videre hydrogenbilutvikling i Europa - gjennom nylig inngått samarbeid med Audi, henholdsvis på patent- og systemdeling, samt tanksystemer til Audis kommende hydrogenbil. Foto: Anette Gangnæs

 

Politikere bak rattet

Dette var aller første gang ble det kjørt hydrogenbil i gatene i Rosenes by. Statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet fikk også prøve seg bak rattet i Nexoen, sammen med stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) og Småkraftforeningas styreleder Lars Emil Berge.

Lønnum som holdt åpningsinnlegget på Småkraftdagane viste til det store potensialet for hydrogen som energibærer, ikke minst gjennom hydrogenproduksjon i småkraftverk.

– Småkraftforeninga har vært aktiv i innspillene til regjeringens hydrogenstrategi, som departementet skal legge frem i løpet av året, sa Lønnum, som også påpekte at det neppe var tilfeldig at Norsk Hydrogenforum også hadde valgt Molde som møteplass.

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdals fikk prøvekjøre hydrogenbil for aller første gang. Foto: Lars Emil Berge, Småkraftforeninga

Felleskonferanse om hydrogen

Blant de som fikk prøvekjøre hydrogenbil for aller første gang var Møre og Romsdals fylkesordfører Jon Aasen (Ap), som stod for åpningen av hydrogenkonferansen.

Seniorrådgiver Per Sandberg i Equinor deltok med et foredrag via Skype om muligheten for blå hydrogen fra Tjeldbergodden ved hjelp av CO2-fangst.

Energirådgiver Lina Vassdal i Møre og Romsdal fylkeskommune orienterte om hydrogenplanene på Nordvestlandet, mens partner Eivind Magnus i Thema Consulting la fram foreløpige funn fra et nytt studie om hydrogenøkonomiens muligheter i et norsk perspektiv.

Generalsekretær Kristian Vik og styreleder Steffen Møller-Holst takket de avtroppende styremedlemmene Knut Olav Tveit og Ulf Hafseld for sitt store engasjement gjennom flere år. Foto: Anette Gangnæs

To nye år for styreleder Steffen Møller-Holst

Under NHFs generalforsamling ble styreleder Steffen Møller-Holst (Sintef) enstemmig gjenvalgt. Geir Magnar Brekke (Statkraft) og Solveig D. Sæther (Hexagon) ble valgt inn som nye styremedlemmer og Odne Stokke Burheim (NTNU) som nytt varamedlem.

Etter dette har styret i NHF følgende sammensetning (funksjonsperiode i parentes):

  • Steffen Møller-Holst, Sintef (2019-2021)
  • Geir Magnar Brekke, Statkraft (2019-2021)
  • Solveig D. Sæther, Hexagon (2019-2021)
  • Tjalve M. Svendsen, CMR Prototech (2018-2020)
  • Jørn Jakobsen, Hyundai Motor Norway (2018-2020)
  • Bjørn Simonsen, Nel Hydrogen (2018-2020)

Varamedlemmer:

  • Odne Stokke Burheim, NTNU (2019-2021)
  • Steinar Eikaas, Equinor (2018-2020)

Styret i NHF: Styreleder Steffen Møller-Holst (t.v., Sintef) med de nye styremedlemmene Geir Magnar Brekke (Statkraft) og Solveig D. Sæther (Hexagon), samt Jørn Jakobsen (Hyundai Motor Norway), generalsekretær Kristian Vik og nestleder Tjalve M. Svendsen (CMR Prototech). De øvrige styremedlemmene er Bjørn Simonsen (Nel Hydrogen) og varaene Steinar Eikaas (Equinor) og Odne Burheim (NTNU). Foto: Anette Gangnæs