Illustrasjon av kaianlegget og fartøy fra Provaris Energy.
| Illustrasjon av kaianlegget og fartøy fra Provaris Energy.

Vil eksportere hydrogen fra Ålesund

På Ørskog i Ålesund kommune er Norwegian Hydrogen klar til å bygge et av de største produksjonsanleggene for grønt hydrogen i Norden.

14 juni 2023

Hydrogenfabrikken som vil ha en kapasitet på 270 MW, vil produsere 40 000 tonn grønt hydrogen i året. Anlegget vil skape mer enn 50 nye arbeidsplasser på Ørskog.

Selskapet har så langt fått innvilget en tilknytning på 20 MW. Det er allerede levert en søknad om ytterligere 250 MW kapasitet, og søknaden er under behandling.

Hydrogen til eksport

– Dette er en viktig milepæl for utvikling av storskala produksjon av grønt hydrogen i Norge. Fra Ørskog vil det eksporteres store volum av grønt hydrogen til Europa. En del av produksjonen vil også dekke etterspørselen fra kunder i Norge, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.

Norwegian Hydrogen samarbeider med Provaris Energy om utbyggingen. Det australske selskapet har utviklet en løsning for lagring og transport av komprimert hydrogen med skip, som tillater en fleksibel produksjon, lagrings- og transportløsning. Denne løsningen gjør dette til et konkurransedyktig prosjekt, påpeker Martin Carolan, administrerende direktør i Provaris Energy.

Utnytter kraftvariasjon

Elektrolyseanlegget har høy fleksibilitet når det kommer til kraftuttak, og har mulighet til å justere produksjonen om det kreves. Den tekniske løsningen gjør at man kan spille på lag med andre brukere av strømnettet, noe som har stor betydning når nettilknytninger av denne størrelsen skal vurderes.

Med gode muligheter til å justere produksjonen, kan man spille på lag med andre brukere av strømnettet.

Hydrogenet produsert i anlegget vil kunne redusere CO2-utslipp med over 500 000 tonn årlig. Produksjon av grønt hydrogen vil bidra til økt tilgjengelighet av utslippsfri energi og bygging av infrastruktur for bruk i maritim industri, tunge kjøretøy og industrielle prosesser.

Produksjonen av hydrogen gjennom elektrolyse avgir oksygen og overskuddsvarme som biprodukter. Dette gir store muligheter for nærliggende industri som kan benytte dette i andre prosesser.

En sentral hydrogenaktør

Norwegian Hydrogen vil starte produksjon av grønt hydrogen både i Norge og Danmark senere i år, og selskapet har også nylig lansert datterselskapet Vireon, som skal rulle ut et nettverk av hydrogenfyllestasjoner.

– Våre planer vil være med på å gi Norge en unik posisjon i fremtidens grønne energimiks, og er helt i tråd med den kraftige satsingen på hydrogen som nå skjer i EU, avslutter Jens Berge.

NHF applauderer hydrogensatsingen i Ålesund! Det er veldig positivt å se at det nå offentliggjøres flere stor-skala prosjekter i Norge: – Dette er helt avgjørende i arbeidet med å få ned kostnadene for elektrolysører og annet utstyr til produksjon av grønt hydrogen, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i NHF.

– Dette er en viktig milepæl for utvikling av storskala produksjon av grønt hydrogen i Norge, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.