Vil bygge ti maritime hydrogenstasjoner

Den største hydrogenstasjonsaktøren i Norge og Sverige, Hynion, vil utvide sin aktivitet også til maritim sektor, i første omgang med ti stasjoner langs kysten fra Kristiansand til Oslo.

06 juli 2022


Hyrex sin hydrogendrevne fritidsbåt. Foto: Hyrex

Hynion samarbeider med den norske båtprodusenten Hyrex om å utvikle en flytende hydrogenstasjon for å forsyne båtene med hydrogen. De to selskapene ønsker å etablere et nettverk av hydrogenstasjoner som kan forsyne både maritim og landbasert trafikk.

– Vi ser spennende muligheter også i havnene. Når Stortinget også signaliserer et ønske om å få en rask utvikling av en nasjonal hydrogen infrastruktur, er vi klare til å plukke opp ballen og få satt den i spill, sier adm. direktør Ulf Hafseld i hydrogenselskapet Hynion.

Flertall i Stortinget

I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble regjeringspartiene og SV enige om behovet for en rask satsing: «Stortinget ber regjeringen utrede hvordan markedet eventuelt i samspill med statlige myndigheter raskt kan utvikle et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen for landtransport, sjøtransport og industrielle formål og komme tilbake til dette i revidert statsbudsjett for 2023.»

Som svar på denne utfordringen vil Hynion lansere en plan for utvikling av et nett med hydrogenstasjoner som skal kunne forsyne både maritim og landbasert trafikk. Gjennom i prosjektet «Vannlinjen» vil selskapet utarbeide en infrastrukturplan for kyststrekningen fra Oslo til Kristiansand,  i første omgang med ti stasjoner langs kyststripen.

– Det er en økende interesse for bruk av hydrogen til sjøs.  Ved å kombinere hydrogenstasjoner slik at de kan forsyne landbaserte kjøretøy, så vel som båter, kan vi få en kostnadseffektiv innfasing av de første stasjonene, påpeker Hafseld.

Aktører som Redningsselskapet vurderer hydrogen som drivstoff for sine nye båter. Et nettverk på ti stasjoner mellom Oslo til Kristiansand vil utgjøre en solid infrastruktur, mener han.

Fremtidens sentrale energibærer

– Hydrogen vil få en viktig plass i fremtidens båtliv, mener Henrik Torgersen, daglig leder i Hyrex.

Det gjelder også for fritidsbåtsegmentet, påpeker han. Energiforbruket for å flytte seg til sjøs er vesentlig høyere enn til lands. Hydrogen kan sørge for at fritidsbåteierne får en like god opplevelse med nullutslippsbåter som de har med bruk av fossile drivstoff , mener Torgersen.

Hynion og Hyrex er i dialog med markedsaktører som ønsker å ta i bruk hydrogen både til lands og til vanns. Partnerne vil gjerne engasjere kommuner og bedrifter langs kysten til å ta del i et slikt nettverk, for å svare ut Stortingets ønske om etablering av en slik hydrogeninfrastruktur.

– Selv om andre transportformer har større utslipp, er også fritidsbåter et betydelig segment. Norske myndigheter har gitt klare signaler om at utslippene fra fritidsbåter skal halveres, påpeker Hafseld.

18 prosent av utslippene

– NHF applauderer initiativet fra Hynion og Hyrex. For å kunne ta i bruk hydrogen er det helt avgjørende at det etableres et nettverk av hydrogenstasjoner langs kysten, påpeker NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Ifølge Båtlivsundersøkelsen er det mer enn 500 000 motoriserte fritidsbåter i Norge, og tallene i Klimakur viser at fritidsbåter stod for omtrent 18 prosent av utslippene fra ikke-veigående maskiner og annen transport i 2018.

– Ved å benytte hydrogen som rekkeviddeforlenger, får båtfolket nå mulighet til å bli med på klimadugnaden, og samtidig nyte stillheten på sjøen – uten den trøttende duren fra dieselmotoren, sier hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Slik ser Hynion for seg et fremtidig nettverk av hydrogenstasjoner langs kysten, mellom Kristiansand og Oslo. Illustrasjon: Hynion