Foto: VIREON

Vil bygge nettverk av hydrogenstasjoner for tungtransport

VIREON vil etablere et landsdekkende nettverk av hydrogenfyllestasjoner for tungtransport, fra Berlevåg i nord til Kristiansand i sør.

12 juni 2023

– Flere transportaktører er klare til å bestille lastebiler på hydrogen. Vi skal bygge fyllestasjonene som sørger for at bilene får tilgang på utslippsfritt drivstoff, sier adm.dir i VIREON, Per Øyvind Voie.

For å få på plass det første stasjonsnettverket har VIREON søkt Enova om støtte til å etablere 13 stasjoner; i Berlevåg, Kristiansund, Ålesund, Hellesylt, Dombås, Stange, Bærum, Vestby, Rjukan, Seljord, Kristiansand, Stavanger og Bergen.

– Dette er kjempegode nyheter, sier en begeistret generalsekretær i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. Det at flere aktører melder seg på og vil bygge ut et nettverk av stasjoner i Norge er helt avgjørende for at vi skal klare å få de første hydrogenlastebilene på norske veier – i hard konkurranse med mange andre land, påpeker hun.

Transportkundene på vei inn

– Disse stasjonene vil vi gjøre det mulig å kjøre utslippsfritt i store deler av Sør-Norge, sier Per Øyvind Voie.


De første transportkundene er allerede på plass, forteller adm.dir i VIREON, Per Øyvind Voie. Foto: Kristin Støylen

Selskapet vil bygge ut nettverket med flere stasjoner i hele Norden. Etter hvert er det naturlig å få på plass et tettere nettverk av stasjoner. Fyllestasjonene vil gjøre det mulig for tungtransporten å kjøre utslippsfritt langs de store transportårene mellom Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge.

For å kunne søke om støtte måtte selskapet dokumentere at det finnes kunder som ønsker å ta stasjonene i bruk.

– De første kundene kjenner vi. Men vi trenger flere. Når vi forteller hvor stasjonene kommer, håper vi flere transportselskaper vil få øynene opp for hydrogen og mulighetene det gir for å kjøre utslippsfritt.

Stasjoner i nord må ha mer støtte

Tunge kjøretøy fyller gjerne mer enn 50 kg hydrogen. Dette stiller langt større krav til stasjonens kapasitet enn stasjoner for personbiler som fyller 2-5 kg om gangen.

Hver hydrogenstasjon vil kreve investering på drøye 25 millioner kroner

Med en investering på drøye 25 millioner kroner per stasjon, vil totalkostnaden for 13 stasjoner bikke 300 millioner kroner. Enova kan maksimalt bidra med 40 prosent, begrenset til 10 millioner kroner per stasjon. Av den grunn har VIREON kun søkt om støtte til én stasjon i Nord-Norge.

– I Berlevåg finnes det allerede hydrogenproduksjon. Både lokalmiljøet og kommunen brenner for hydrogen. Det gjør lokaliseringen ganske unik. Derfor ønsker vi å etablere en stasjon der, selv om den ikke fra start blir en del av noe nettverk, sier Voie.

På sikt håper han å kunne knytte Berlevåg-stasjonen sammen med nettverket i Norge og Norden.

VIREON klarer ikke å regne hjem en utbygging av et stasjonsnettverk i Nord-Norge innenfor dagens støtteordning på 40 prosent.

– Da må man kopiere støtteordningen for hurtigladere for el-biler, og dekke 100 prosent av investeringene, sier VIREON-sjefen.

 

NHF har i samarbeid med H2Truck, Zero og Grønt Landtransportprogram fremmet et forslag om et konkurransebasert støtteprogram.

– Det vi har foreslått – nå senest i innspillet til revidert budsjett – er at det bør gis investeringsstøtte på inntil 80 prosent for de første stasjonene. Dette er på samme støttenivå som de har i Tyskland, der de nå har nærmere 100 hydrogenstasjoner, sier NHFs generalsekretær.

Åpner senest på nyåret i 2025

30. mai var det første søknadsfrist i Enovas oppdaterte støtteprogram for lastebiler og fyllestasjoner basert på hydrogen. Fra støtte blir innvilget må stasjonene være åpnet innen 18 måneder. Med en avklaring fra ENOVA rett over sommeren må stasjonene åpner senest i første kvartal 2025.

– Vi ønsker å åpne stasjonene så raskt som mulig, men de fleste stasjonene vil trenge opp mot 18 månedene på grunn av lang leveringstid, både på utstyr og hydrogenbiler. Vi har god dialog med leverandørene, så vi kan kanskje klare å åpne den første allerede i år, sier han.

VIREON AS er et heleid datterselskap av Norwegian Hydrogen AS. Hydrogenfyllestasjonselskapet er også  etablert i Sverige, Danmark og Finland. I Sverige og Finland har selskapet allerede mottatt støtte til bygging av fyllestasjoner.

VIREON har søkt om Enova-støtte til å bygge et nettverk av hydrogenstasjoner for tungtransporten.