Foto: Energi Norge

NHF vil ha tett dialog med hele fornybarnæringen

NHF støtter sammenslåingen av Energi Norge og Norwea til Fornybar Norge, og etablerer samtidig et tettere samarbeid med den nye organisasjonen som ledes av Åslaug Marie Haga.

20 des. 2022

Generalforsamlingene i Energi Norge og Norwea godkjente 26. oktober etableringen av en ny interesseorganisasjon for fornybarnæringen, Fornybar Norge. Fusjonen kommer som en erkjennelse av at Norge ligger an til å styre mot kraftunderskudd i 2026 –  og at den norske fornybarsatsingen er for svak om Norge skal klare å nå klimamålene for 2030.

Åslaug Marie Haga blir administrerende direktør i den nye interesseorganisasjonen Fornybar Norge, hvor Norwea og Energi Norge samler sine krefter. Fornybarorganisasjonen skal være operativ fra 1. januar 2023 og gi næringen en tydeligere stemme som kan fremføre næringens budskap mer effektivt.

Allerede 17. januar samles Fornybar Norge og samarbeidspartnerne Norsk Fjernvarme, Solenergiklyngen, Småkraftforeninga, Distriktsenergi og Norsk Hydrogenforum.

– Målet er å få fart på fornybarsatsingen, og i første omgang blir det viktig å kartlegge alle de sakene der vi har felles interesser, som vi kan kjempe for side ved side, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Fornybarnæringen trenger samarbeid

Norsk Hydrogenforum deler de to organisasjonenes bekymring og ser behov for tettere samarbeid i hele fornybarnæringen.

– Det er en økende erkjennelse at om vi skal nå klimamålene, må alle i fornybarnæringen jobbe tettere sammen. Fra 2020 til 2021 har norske utslipp blitt redusert med 0,7 %. Det burde vært det dobbelte om vi skal nå 55 % utslippsreduksjoner innen 2030, som er det målet Norge nå skal rapportere inn til COP27 i Sharm El-Sheikh. Ved å inngå et tettere samarbeid med Fornybar Norge ønsker vi å heve hele fornybarnæringens stemme og samtidig oppnå synergier gjennom økt koordinering og utveksling i vårt daglige arbeid, sier Telnes Wilhelmsen.

Skal vi realisere visjonen om nullutslippssamfunnet, betyr det massive investeringer i økt energiproduksjon og nett på kort tid, samtidig som teknologier og energibærere må spille sammen på nye måter.

– Svaret er nesten det samme uansett: mer fornybar kraft. Det er løsningen for å få strømprisene ned, at vi skal greie å bistå Europa og at vi skal utvikle leverandørindustrien, sier Norweas generalsekretær Åslaug Haga i et intervju med VG.

Hydrogen vil kreve fornybar energi 

NHF ser behov for store mengder fornybar energi for å produsere hydrogen uten utslipp.

Hydrogen kan være en viktig bidragsyter til energisystemet gjennom muligheten for lagring

 – Vi trenger hydrogen for å oppnå utslippsreduksjoner som monner i sektorer som industri og transport, men hydrogen kan også være en viktig bidragsyter til energisystemet gjennom muligheten for lagring. Om vi spiller kortene riktig, kan vi oppnå betydelig verdiskaping og etablere nye eksportrettede industrier. Men det krever en langt mer ambisiøs satsing enn dagens, fortsetter Wilhelmsen.

NHF kommer blant annet til å samarbeide tettere med Fornybar Norge i utarbeidelse og kommunikasjon av næringspolitiske posisjoner, innen kunnskapsinnhenting, kompetanseheving og organisering av felles arrangementer, møter og andre aktiviteter.

– Samarbeidet med Energi Norge og Norwea har allerede vært svært godt over lang tid, og vi er derfor svært glade for den nye avtalen. Nå må vi brette opp ermene og samle alle krefter så vi kan få en fortgang i Norges omstilling. 2030 er bare syv år unna, avslutter Wilhelmsen.

I tillegg til NHF, har Fornybar Norge også inngått samarbeidsavtaler med Solenergiklyngen, Distriktsenergi, Småkraftforeninga og Norsk Fjernvarme, som alle var til stede på lanseringen.