Viken støtter opp om hydrogensatsingen på Høvik

Viken fylkeskommune går nå inn sammen med Toyota og Hyundai for å støtte opp om å bygge opp god kapasitet på Hynions hydrogenstasjon på Høvik.

26 feb. 2020


– Vi er svært glade for at Viken fylkeskommune viderefører ordningen Akershus hadde med drifts­tilskudd, sier daglig leder Ulf Hafseld i selskapet Hynion.

Med 750.000 kroner i støtte fra Viken forsterkes arbeidet med å sikre regionens hydrogen­forsyning. Dette er en utfordrende oppgave som krever at mange aktører jobber koordinert og målrettet, påpeker daglig leder Ulf Hafseld i selskapet Hynion, som driver hydrogenstasjonen på Høvik. 

– Salg av hydrogen i en tidlig fase har en krevende forretningsmodell, og vi er derfor svært glade for at Viken fylkeskommune viderefører ordningen Akershus hadde med drifts­tilskudd, sier Hafseld.

– Næringslivets engasjement er viktig

Hynions hydrogenstasjonen på Høvik er for tiden Norges eneste offentlig tilgjengelige stasjon for tanking av hydrogen. 

– Hydrogen en del av den fremtidige løsningen for utslippsfri transport, uttaler Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

Hun er glad for Vikens tøtten til Hynion har kunnet bidra til å opprettholde et veldig viktig tilbud for bileierne i regionen som har valgt bil med brenselcelle.

– Vikens fremtidige politikk for hydrogen i transportsektoren er nå under vurdering. Fylkeskommunen vil i denne sammenhengen legge vekt på næringslivets engasjement og vilje til å satse på hydrogen-infrastruktur og kjøretøy, sier Tvinnereim.

– Viktig signal at Viken

– For oss som brukere av hydrogenbiler er det et viktig signal at Viken fylkeskommune nå går inn og bidrar til at driften kan fortsette som planlagt. Det var meget krevende å måtte la hydrogenbilen stå i fem måneder, sier Magnhild Faleide som jobber i firmaet Fysiodirekte som ambulerende fysioterapeut mellom Asker og Oslo.

De siste tre månedene har hun kunnet bruke hydrogenbilen nesten som normalt, men hun er avhengig av å bestille timer for å få tanket hydrogen. Nå tankes det biler på Høvik fra tidlig mandag morgen til sent søndag kveld.

– Dette skyldes at kapasiteten på den delen av stasjonen som er satt i drift er såpass lav at vi må fordele tankingene utover døgnet, forklarer Hafseld.

– Vi ser ut til å holde unna det meste, sier han.

Håper på flere stasjoner

Men stasjonen, som den nå står, er for liten for å kunne gi en robust hydrogenforsyning, medgir Hafseld. Og det til tross fir at den, med de gjennomførte optimaliseringene, leverer opp til det dobbelte av det den er designet for.

For å forbedre forsyningssikkerheten bygges det nå en linje to som skal sikre økt kapasitet og samtidig fungere som en back-up for dagens linje. Den planlegges å være i drift i april.

– Jeg gleder meg til økt kapasitet og økt trygghet for å få tanket hydrogen, sier Wenche Alm.

Hun er glad for å være tilbake bak rattet i hydrogenbilen igjen. På ønskelisten hennes står flere hydrogenstasjoner i Norge, slik at bilen kan få enda større bruksverdi.