Ungdomsskole vil bygge sesonglager med hydrogen

Nye Vestsiden ungdomsskole på Kongsberg er Norges første offentlige bygg som får en komplett energiløsning med hydrogenlagring.

21 mai 2019

Nye Vestsiden Ungdomsskole er et plusshus i massivtre på 4800 kvadratmeter, opplyser produksjonssjef Brynjar Henriksen i Kongsberg Kommunale Eiendom. Foto: KKE

Det er Kongsberg kommunale Eiendom KF (KKE) som står bak det unike skolebygget. Solenergi skal omgjøres til hydrogen om sommeren og lagres – for så å benyttes til ny energiproduksjon om vinteren.

– Dette er Norges første offentlige bygg som vil teste energilagring med hydrogen. Det er veldig gledelig, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Enova med på laget

Enova viser også til at dette bygget representerer Norges første implementering av en helhetlig teknologiløsning.

– Det har viktig for oss å ha Enova vært med på dette, sier produksjonssjef i KKE, Brynjar Henriksen til Norsk Hydrogenforum.

Nye Vestsiden Ungdomsskole, med flerbrukshall og hybelhus, inneholder flere innovative løsninger og teknologier. Bygget som er et plusshus, benytter både solenergi og bergvarme. Enova trekker særlig fram bruken av hydrogen til lagring. Prosjektet har følgende teknologileverandører:

  • Glamox ASA
  • Hyon AS
  • Hystorsys AS

– Vestsiden er bare begynnelsen

Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum registrerer at Norge nå har fått en rekke solintegrerte skoler og andre bygg. Felles for mange av dem er at de gjerne får mye overskuddsenergi om sommeren, når byggene er lite brukt, påpeker Vik.

– I den sammenheng er hydrogen er et glimrende medium for lagring av overskuddsenergien mellom sesonger – eller til bruk lokalt i transportsektoren. Vi ser fram til å få den første reelle demonstrasjonen av dette i Norge. Dette er bare begynnelsen, understreker han.

Den teknologiske innovasjonen i prosjektet omfatter hydrogenlagring, batteribank, energibrønner til varmeopptak for varmepumpe samt frikjøling og vindu/glassfasader med svært god U-verdi.

Byggherre er Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE). Rambøll AS er innleid prosjektleder. Skorve AS er entreprenør. Enerhaugen Arkitektkontor/DRMA er arkitekter.