Foto: Norsk Hydrogenforum| Åpningen av H2CoVE-prosjektet ble feiret med kake.

Vestland styrker yrkesfaglig utdanning

H2CoVE skal utvikle treffsikre utdanningsprogrammer for hydrogen.

13 mars 2024

Vestland fylkeskommune har sammen med 18 andre partnere fra fem land sikret nærmere fire millioner euro til prosjektet H2CoVE gjennom EUs program for livslang læring, Erasmus+.

Fylkesordfører Jon Askeland deltok under prosjektets åpningsseremoni i Bergen 12. mars. 

- I H2CoVE skal vi jobbe sammen med våre regionale og internasjonale partnere for å øke kapasiteten i arbeidsstyrken. Dette er et ambisiøst og komplekst prosjekt som vil gi oss konkret informasjon og teste konkrete løsninger for kompetanse, sa fylkesordføreren i sin velkomsttale.

H2CoVE koordineres av Vestland fylkeskommune, mens Høgskulen på Vestlandet leder den regionale delen av prosjektet. Andre norske deltakere er Fagskulen Vestland, Sustainable Energy Catapult på Stord og Fjord Base. Norsk Hydrogenforum er assosiert deltaker.

Stort behov for å øke hydrogenkompetansen

En rekke rapporter og analyser viser at det er behov for kompetanseheving langs hele verdikjeden for hydrogen. Det er behov for å øke hydrogenkompetansen blant eksisterende arbeidstakere og å øke antall elever og studenter til tekniske fag.

- Vi trenger mer informasjon om hvilken type kompetanse våre arbeidstakere trenger, og dette prosjektet vil bidra til å dekke gapet mellom kompetansen til dagens arbeidsstyrke og industriens behov, sa Jon Askeland.

I prosjektet skal det utvikles kurs, moduler og utdanningsprogrammer som svarer på behovene til industrien. 150 lærere på forskjellige yrkesfaglig nivå skal ta del i «train-the-trainer»-programmer. Videre inkluderes 800 aktører fra næringslivet og 1.000 arbeidstakere skal ta del i videreutdanningsprogrammer. 

- Dette prosjektet forsøker å løse en av de største barrierene for en rask oppskalering av hydrogen, og er derfor svært viktig. Vi ser frem til å se konkrete resultater og er sikre på at erfaringene fra prosjektet vil gi viktig inspirasjon og lærdom til andre regioner både i Norge og Europa, sa Tor Kristian Haldorsen, kommunikasjon- og myndighetskontakt hos Norsk Hydrogenforum.

Prosjektet varer i fire år.

En smilende fylkesordfører Jon Askeland under åpningsseremonien. Foto: Norsk Hydrogenforum.