Foto: NHF| Leiv Sindre Muren, Myklebust Verft

Verdens to største hydrogenferger bygges i Norge for trafikk Bodø-Lofoten

Myklebust Verft vant kontrakten om å bygge verdens to største hydrogenskip for Torghatten Nord. Fergene skal trafikkere Norges lengste fergestrekning mellom Bodø og Lofoten og bunkres med hydrogen produsert av GreenH i Bodø.

18 april 2024

Torghatten Nord blir den første store innkjøperen av hydrogen i Norge. Det danner grunnlaget for utbygging av infrastruktur og industri for hydrogen. GreenH sitt hydrogenanlegg i Bodø blir et av de største grønne hydrogenanleggene i Europa og vil forsyne Lofotferjene med hydrogen.

Igangsettelsen av byggingen ble markert i Bodø 18. april.

Statens Vegvesen har beregnet at hydrogenfergene til sammen vil bidra til å kutte 26.500 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslipp fra ca. 13.000 dieselbiler.

Strekningen fergene skal trafikkere er lang, værutsatt og krevende, og noe lignende er ikke tidligere utført noe sted i verden. Det innebærer et spesielt fokus på sikkerhet i design og de tekniske løsningene. Leverandørene av design, teknologi, utrustning og hydrogen i prosjektet er alle norske.

Fergene vil bli levert fra Myklebust Verft i løpet av 2026.

På talerlisten ved merkeringen av igangsettelsen sto: Marius Hansen (Torghatten Nord),  Leiv Sindre Muren (Myklebust Verft), Ove Olsen (Myklebust Verft, tillitsvalgt),  Bjørn Laksforsmo (Statens Vegvesen), Susan Berg Kristiansen (Værøy kommune/Lofotrådet), Ida Johnsen (varaordfører, Bodø kommune), Bjørnar Skjæran (Nordland Arbeiderparti) og Erna Solberg (leder, Høyre).

Flere av talerne trakk frem hvor viktig det er at fergene produseres i Norge og hvor store kutt i klimagassutslipp det legger til rette for. I dag er det slik at 30 prosent av utslippene i Nordland kommer fra skipsfarten.

Etter programmet takket Ingebjørg Telnes Wilhelmsen Erna Solberg for at regjeringen den gang vlagte hydrogen på sambandet. 

- Ambisjonen vår var å halvere utslippene fra innenlands skipstrafikk. Ikke alle fergestrekninger kan elektrifiseres, og vi skjønte at vi måtte bruke hydrogen. Staten gikk foran i det bevisste valget av hydrogen. Norge har kompetansemiljøet som skal til. Hydrogen er svaret i nærtrafikk. Noen går foran, og det gjør dere, sa Erna Solberg.

 

- Ambisjonen vår var å halvere utslippene fra innenlands skipstrafikk. Ikke alle fergestrekninger kan elektrifiseres, og vi skjønte at vi måtte bruke hydrogen.

Erna Solberg