Verdens hotteste hydrogenaksjer

Den globale etterspørselen etter hydrogenaksjer er kraftig økende. Aksjene til Ballard Power Systems, Nel Hydrogen og PowerCell Sweden er særlig ettertraktede, skriver BÖRSE am Sonntag.

22 jan. 2020

Det norske hydrogenselskapet Nel er blitt en betydelig samarbeidspartner for lastebilprodusenten Nikola Motor Company. Her er Nikola-sjef Trevor Milton flankert av Nels adm. dir. Jon André Løkke (t.v.) og Nels direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt, Bjørn Simonsen.

Bilindustrien jakter nye løsninger som kan erstatte forbrenningsmotoren. I tillegg til batterier pekes det i stadig større grad på brenselcelleteknologien som fremtidens alternativ til karbonbaserte drivstoff. I Asia anses hydrogenbiler å være mer lovende enn elbiler, skriver den tyske næringslivsavisen.

Effektiviteten til brenselceller overstiger konvensjonelle forbrenningsmotorer. Sammenlignet med batterier har brenselceller tre hovedfordeler: kort påfylling, lang rekkevidde og mindre batterier.

– Et bedre alternativ enn batterier

Prisene for de knappe batteriråvarene kobolt og litium seiler opp som et stort hinder for batterieloektriske kjøretøy. Å forsyne flere millioner kjøretøy med strøm vil dessuten kreve ekstremt mange parkeringsplasser med ladestasjoner. Infrastrukturproblemer kan derfor bli en kraftig brems for en større overgang til batteridrevne kjøretøy, påpeker BÖRSE am Sonntag.

I en undersøkelse fra KPMG i 2018, som omfattet mer enn 200 høytstående ledere fra bilindustrien, anså tre av fire at brenselcelleteknologien er et bedre alternativ enn batterier.

Ettersom hydrogen kan produseres av fornybar energi, er hydrogen også et godt og rent alternativ til bensin og diesel. Kraftoverskudd fra vind- og solenergi kan konverteres til hydrogen – som så kan selges på samme måte som tradisjonelle drivstoff på bensinstasjonene.

Solide børs-raketter

Investorenes store appetitt på selskaper knyttet til bruken av brenselceller driver aksjekursene opp. Siden inngangen til 2019 har svenske PowerCell tatt fem-gangeren, opp fra 38 til 200 SEK. Aksjekursen til kanadiske Ballard Power er samtidig blitt tre ganger høyer – opp fra 3,67 til drøye 13,50 CAD. Norske Nel har også hatt en fin reise – og er nesten doblet fra 5 til tett oppunder 10 NOK.

21. januar hentet Nel inn 846 millioner kroner gjennom en utstedelse av 89 millioner nye aksjer til kurs 9,50 kroner i en rettet emisjon. Selskapet har behov for å styrke sin finansielle posisjon for å kunne øke aktiviteten raskere enn tidligere ventet, for å beholde sin sterke posisjon, forklarer Nel.

Ifølge en prognose fra det tyske ingeniørforbundet (VDMA), forventes markedet for brenselceller å være rundt to milliarder euro i 2020 – en dobling sammenlignet med 2017.

Navigant Research forventer at det på verdensbasis skal være nesten 230.000 biler og busser med brenselcelleteknologi i 2024. I 2017 var antallet 6.500 kjøretøyer.

Enorme bruksområder

Generalsekretær Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum sier at denne positive trenden faktisk er «som forventet».

– Det er selvfølgelig også veldig gledelig å oppleve stadig større forståelse for brenselcelleløsninger. Hydrogen er på sterk fremvekst over hele verden, sier han.

Brenselceller anvendes av industrien, innenfor mange områder. I tillegg til alle former for mobilitet på land, til vanns og i luften, kan også kraftverk bruke teknologien. Ved hjelp av brenselceller kan overflødig energi, lagret som hydrogen, konverteres tilbake til strøm og varme etter behov.

Der det ikke er tilgang til strømnettet er teknologien allerede i ferd med å bli et høyaktuelt alternativ på en rekke bruksområder. Brenselceller blant annet kan erstatte tidligere løsninger med konvensjonelle kraftgeneratorer på oljeplattformer, i værstasjoner og mobilmaster.