Verdens første fullskala testsenter for grønne energibærere

Sustainable Energy katapultsenter med partnere investerer 200 millioner i verdens første fullskala testsenter for nye drivstoff som hydrogen og ammoniakk.

01 okt. 2020


Statsminister Erna Solberg fikk hjelp av Magnar Aaland i Alltec Services under markeringen av det nye testsenter for nye grønne drivstoff. Foto: Statsministerens kontor

Senteret som skal bidra til å sikre Norges posisjon som ledende innenfor grønn skipsfart, ble lansert av statsminister Erna Solberg på Stord 1. oktober. Det nye senteret skal stå klart tidlig i 2021 med nye fasiliteter for testing av blant annet høyspentløsninger, ammoniakk og hydrogen.

Katapult-senteret på Stord er ett av fem nasjonale testsenter som regjeringen har etablert de siste årene. Statsministeren sa hun var glad for at det allerede er flere bedrifter og rederier som står klare til å ta i bruk senteret for å teste nye løsninger for fremtidens energibærere, som ammoniakk og hydrogen.

– Jeg har stor tro på at katapultsenterne, sammen med norsk næringsliv, vil bidra til å utvikle fremtidens grønne løsninger som både vil sikre konkurransekraft, eksportmuligheter og nye jobber, sa Erna Solberg.


Fem partnere går sammen om å bygge verdens første testsenter for nye grønne drivstoff, her representert av økonomisjef Svein Arild Tveten i Future Energy Solutions, daglig leder Magnar Aaland i Alltec Services, daglig leder Willie Wågen, daglig leder Sustainable Energy katapultsenter, Paul Atherton, daglig leder The Switch Marine Drives Norway, og Bernt Skeie, daglig leder Prototech.

Flere prosjekter står klare til å ta i bruk de nye fasilitetene. Blant disse er EU-prosjektet ShipFC, der Eidesvik-skipet Viking Energy skal bygges om til ammoniakkdrift. Prototech vil benytte senteret for å teste brenselceller for operasjon med drivstoff som hydrogen, ammoniakk og LNG.

Senteret er også sentralt når Wärtsilä skal gjennomføre verdens første fullskala test av en ammoniakkmotor i samarbeid med energiselskapet Repsol og rederiet Knutsen OAS.

Selskapet Alltec Services, som er leverandør av servicetjenester til gassindustrien, går inn som ny eier av bygget og vil gjøre betydelige investeringer i oppgraderingen.

Sustainable Energy-partnerne Prototech, Future Energy Solutions og The Switch blir en del av samarbeidet og tilbyr kompetanse, teknologi og infrastruktur for testing.

Siva bidrar med investeringsstøtte gjennom Sustainable Energy katapulten, og gjennom katapult-ordningen vil det nye senteret bli tilgjengelig for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å teste ut ny teknologi.