Foto: Alle foto NTE | Zohreh Jalili

Vellykket test av første hydrogenstasjon for den maritime sektoren

Snart vil den maritime sektoren kunne fylle komprimert hydrogen ved hydrogenstasjonen på Kråkøya i Trøndelag. Stasjonen er den første i sitt slag i landet. - Vi fortsetter igangkjøringen og jobber med å forbedre anlegget før vi setter det i drift, sier Zohreh Jalili, hydrogen prosjektleder i NTE Energi AS.

22 mars 2024

Snart vil den maritime sektoren kunne fylle komprimert hydrogen ved hydrogenstasjonen på Kråkøya i Nærøysund kommune i Trøndelag. Det er den første i sitt slag i landet og det er NTE som står bak hydrogenproduksjonen.
Prosjektet er et samarbeid mellom NTE, H2 Marine, Moen Marin, Moen Verft og Salmar. Pilotprosjektet har mottatt støtte fra Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Båten som først skal bunkre hydrogen, er Moen Verft og Marins arbeidsbåt for Salmar. Båten er trolig ferdig til sommeren.
 
- Hydrogenanlegget produserte sin første gass den 7. februar 2024, og hydrogenstasjonen ble vellykket trykktestet på 350 bar den 7. mars 2024. DNV besøkte anlegget på Kråkøya for inspeksjon og tredjepartskontroll, og de var ganske imponert over anlegget og funksjonstesten. Vi fortsetter igangkjøringen. Vi jobber med å forbedre anlegget før vi setter det i drift, sier Zohreh Jalili, Hydrogen prosjektleder i NTE Energi AS.
 
NTE planlegger en større hydrogenhub som skal stå ferdig i 2028, og håper at Enova vil støtte opp om dette også fremover. Selskapet har også planer om flere huber langs norskekysten. 
 
- Det er en milepæl at denne maritime hydrogenstasjonen snart er i drift, og det viser at  industrien og virkemiddelapparatet jobber veldig godt på lag. Nå ønsker vi oss flere slike anlegg langs kysten. Det vil skape flere spennende arbeidsplasser samtidig som vi kutter klimagassutslipp, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.
 

- Det er en milepæl at denne maritime hydrogenstasjonen nå er snart i drift. Nå ønsker vi oss flere slike anlegg langs kysten. Det vil skape aktivitet og arbeidsplasser samtidig som vi kutter klimagassutslipp, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.