Veksten fortsetter med økende interesse for hydrogenteknologi

Vi har igjen lagt bak oss et spennende år i hydrogenbransjen - les Norsk Hydrogenforums jule-nyhetsbrev her!

21 des. 2018

Vi har igjen i 2018 lagt bak oss et spennende år i hydrogenbransjen – en bransje som vokser sterkt og som i økende grad smelter sammen med viktige økonomiske sektorer i Norge. Som i fjor har en rekke påbegynte løp, studier og konkrete utviklingsprosjekter flyttet grensene for modning av nye segmenter. Denne oppsummeringen vil gi et inntrykk av noen viktige trender det siste året, uten at vi har plass til å dekke alt her.

Nullutslippsenergibæreren hydrogen kommer på agendaen i stadig flere industrielle segmenter, ettersom det haster med igangsetting av nye utslippsreduserende tiltak for å dekke våre forpliktelser i Paris-avtalen. Store medlemsbedrifter i Norsk Hydrogenforum som Equinor og Statkraft har gått ut med forretningsplaner i løpet av året hvor hydrogen står sentralt. Dette omfatter blant annet utvikling av storskala produksjon av hydrogen fra naturgass med karbonfangst og lagring, bruk av hydrogen i industriell skala i ulike segmenter, og som nytt nullutslippsalternativ for energiforsyningen på Svalbard.

Innen maritim sektor har hydrogen- og brenselcelleteknologien sett en rekke viktige modningsløp i 2018. Statens Vegvesen har vært gjennom en omfattende dialogbasert konkurranse hvor Norled ble innstilt som vinner – endelig kontraktssignering er ventet i januar og ordinær drift med verdens første større hydrogenferge ventes i 2021. Sjøfartsdirektoratet og DSB har jobbet aktivt både med Vegvesenets prosess og en rekke andre prosesser mot både større og mindre skip. De ønsker å utvikle regelverket hånd i hånd med industrien, for å sikre at norsk industri kan ligge i front på verdensbasis. Det har vært imponerende å se den proaktive tilnærmingen i disse prosessene fra disse to offentlige organene.

Denne modningen mot flere maritime segmenter gjør at teknologien for både bruk av komprimert og flytende hydrogen, samt ammoniakk-til-hydrogen for lengre transportbehov, ser ut til å kunne tas i bruk tidligere og for flere aktører. Dette er en svært positiv utvikling som vil kunne øke norske forretningsmuligheter innen hydrogenteknologi raskere. Forrige uke kom så vel et «rush» av nye prosjekter med finansiering fra Pilot-E-ordningen – hele 5 av 6 prosjekter omfattet hydrogen- og brenselcelleteknologi. Det er gledelig å kunne lese at både containerskip, passasjerskip og ikke minst Havilas løsning med Kystruten, får midler til implementering av hydrogendrift – noe som vil kunne gi positive ringvirkninger langs hele norskekysten.

NHF mener at det nå er viktig å sikre viktige teknologiske milepæler framover for å sikre en sunn modning og progresjon, og ikke minst sikre utbredelse og innfasing av utslippsfrie kilder til hydrogenproduksjon i større skala.

Samtidig har landbaserte applikasjoner med brenselcelleteknologi skutt fart, særlig med den storstilte satsingen vi ser innen tungtransport både i USA, Asia og Europa. Nikola Motors og Hyundai Motor har skapt bølger i transportnæringen ved sine lanseringer av storstilte planer for betydelige flåter av hydrogenlastebiler. Nikola satset først på en storstilt lansering i USA, hvor NEL Hydrogen har sikret en ekstremt sterk posisjon med leveranser av elektrolysører og stasjonsløsninger til et landsdekkende stasjonsnett.

Men i høst kom Nikola også opp med en helt ny europeisk-tilpasset lastebilmodell kalt Nikola Tre, med norsk navn og Norge som første utprøvingsland i Europa, trolig i tidsrommet 2020-21. Dette blir utvilsomt spennende. Nikola har mottatt forhåndsbestilling på mange tusen kjøretøy i Europa allerede, og denne uken kom nyheten om forhåndsbestilling av flåte på hele 50 lastebiler bare hos Felleskjøpet. Sammen med flere andre aktuelle transportører, skaper dette forretningsmuligheter for etablering av større stasjonsnettverk enn den personbilbaserte infrastrukturutviklingen vi har hatt, som vi opplever har blitt forsinket på grunn av bilindustriens utsatte introduksjon av nye modeller.

Så kom Hyundai på sin side (og i forrige uke lanserte de likeså godt en kjempesatsing på over 60 mrd. kroner for hydrogen til ulike transportsegmenter mot 2030), sammen med et bredt sveitsisk konsortium, med en storstilt lansering av 1000 hydrogenlastebiler i Sveits innen 2023. Her går store logistikk- og energistasjonsselskaper sammen for å løse høna-og-egget-problematikken for en nasjonalt dekkende satsing i Sveits, som baner vei for bruk av hydrogen for en rekke andre segmenter. Dette har vil latt oss inspirere, og NHF lanserte sammen med Greensight under Arendalsuka en plan for 1000 lastebiler i Norge også innenfor samme tidsrom.

I tett samarbeid med fylkesnettverket vårt tar vi nå kontakt med aktører i transport- og logistikkbransjen for å konkretisere disse planene. ASKO vil være først ute med introduksjon fra neste år her til lands, med sin flåte på fire hydrogen-lastebiler som skal fases inn i Trondheim på nyåret, men mye spennende ser ut til å være i anmarsj.

Også innen andre segmenter i stasjonær sektor ser vi økende aktivitet i Norge, som følger etter en stigende installasjonstrend i utlandet. Blant våre nye medlemmer i foreningen finner vi Ballard Power Systems Europe, som avholdt en suksessfull workshop om brenselcellesystemer for backup og kritisk infrastruktur i oktober, hvor mange nye interessenter deltok og diskuterte bruk av brenselcellesystemer til erstatning for en lang rekke systemer som i dag benytter dieselaggregater til ulike formål, i blant annet oppdretts- og bygg- og anleggsnæringen.

Norsk Hydrogenforum og våre medlemmer vil fortsette å styrke innsatsen for økt kommersialisering og forretningsutvikling for økt anvendelse av hydrogenteknologi i tiden framover, og fremtiden begynner nå! Dette kan du høre mer om ved deltagelse på den nye nasjonale møteplassen – Den norske hydrogenkonferansen 2019 – den 27. og 28. mai. Hold av datoene i kalenderen – mer informasjon kommer på nyåret.

En lang rekke flere spennende nyheter fra 2018 finner du oppsummert på www.hydrogen.no/hva-skjer/aktuelt

Norsk Hydrogenforum ønsker våre lesere en god jul og et godt nytt hydrogenår i 2019 - og ser fram til å servere mange spennende nyheter også neste år!

PS - flere spennende hydrogenarrangementer er under planlegging til våren, Følg med fremover på våre nettsider på www.hydrogen.no/hva-skjer/arrangementer