Utviklet verdens første bunkringsskip for hydrogen

Moss Maritime, Equinor, Wilhelmsen og DNV-GL har utviklet et nytt konsept for frakt av flytende hydrogen, melder Skipsrevyen. Norge er også ledende på komprimert hydrogen, påpeker Norsk Hydrogenforum.

06 feb. 2019

 

Bunkringsskip for flytende hydrogen (LH2). Illustrasjon: Moss Maritime

Bunkringsskip for flytende hydrogen (LH2). Illustrasjon: Moss Maritime

 – Moss Maritime har utnyttet sin lange erfaring fra utformingen av Moss LNG-tankskip i utviklingen av LH2-bunkerfartøyet forteller Tor Skogan, viseadministrerende direktør i Moss Maritime.

Å frakte flytende hydrogen (ved en temperatur på -253 grad Celsius) vil gi fordelaktige transportkostnader, sammenlignet med komprimert hydrogengass, hevder Skogan.

LH2 bunkerfartøyet har kapasitet til å transportere 9.000 kubikkmeter last. Det vil primært kunne brukes til å gi flytende hydrogenbunkringstjenester til handelsskip. Moss Maritime er klar til å støtte skipsindustrien i å implementere løsninger for flytende hydrogen i fremtidige prosjekter, skriver Skipsrevyen.

En av flere løsninger - viktig å også legge tilrette for distribusjon av komprimert hydrogen

– Dette er et spennende konsept som kan bli stort i internasjonal skipsfart. Samtidig mener vi det er viktig at man, i den pågående norske debatten om hydrogen i maritim sektor, ikke må glemme den allerede modne teknologien for bruk av grønt lokalprodusert komprimert hydrogen i nærskipsfarten, som kan bygges ut nå, understreker generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik. Komprimert hydrogen lagret i komposittanker er planlagt i en rekke nye skipsdesign i nærskipsfarten, for blant annet bil- og passasjerferger, fiske- og havbruksbåter og lasteskip.

Her ligger det også et spennende mulighetsrom for desentralisert hydrogenproduksjon og distribusjon, påpeker han. Vik viser til at dette også vil være en forutsetning for å kunne bygge distriktsvennlige verdikjeder, knyttet til transport, fiskeri og oppdrett blant annet. Biproduktene fra slike verdikjeder – oksygen og varme – åpner også for nye, lokale forretningsmuligheter i andre næringer.

– NHF ønsker å støtte opp om lokale verdikjeder innenlands, med grønn hydrogenproduksjon, som også åpner for lokale fyllestasjoner som kan dekke behovene både hos båter og kjøretøy på land. Samtidig er det også avgjørende viktig at Norge utnytter det mulighetsrommet som har åpnet seg globalt, som kan løfte Norge helt i front innen de nye konseptene for storskala produksjon og distribusjon av hydrogen, sier Vik.

Fremtidens drivstoff

Den kommersielle driften av bunkringsskip for frakt av flytende hydrogen er avhengig av en positiv utvikling i hydrogenmarkedet, påpeker Håkon Lenz i Wilhelmsen Ship Management.

– Når markedssignaler tilsier at det er behov for storskala flytende hydrogen, er vi og våre partnere klare til å ta dette designet til neste nivå, sier han til Skipsrevyen.

Bunkringsskipet som kan frakte nedkjølt, flytende hydrogen er spesialdesignet for å kunne fylle drivstoffet direkte over i andre skip. Designet er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge.