Utslippsfri skipsfart vil fosse fram

Brenselceller for skip er i ferd med å nå et kommersielt modningsnivå, mener Jostein Bogen, produktansvarlig for brenselceller og energilagring i ABB.

06 juni 2019

Jostein Bogen (t.v.) som er ekspert på brenselceller og energilagring hos ABB – her på Nor-shipping, sammen med Kristian Vik i Norsk Hydrogenforum – mener hydrogenskip er i ferd med å nærme seg et kommersielt modningsnivå.

Norsk Hydrogenforum møtte ABBs maritime hydrogeneksperter på Nor-Shipping – en av verdens viktigste møteplass for shippingbransjen.

Ifølge ABB er det hensynet til miljøet – og behovet for utslippsfrie transportløsninger – som er hoveddriveren bak utviklingen av hydrogenbasert skipsfart.

– Vi ser stor interesse for å bygge «skip for framtiden», sier John Olav Lindtjørn, ABBs globale produktsjef for maritime likestrømsnett.

Han hevder verdens skipsflåte kan bli utslippsfri i 2040.

 

Batterisatsing åpner dører

Det pågående pionerarbeidet innen skipsbatterier baner også vei for innfasing av hydrogenteknologi, mener ABB-ekspertene. Per i dag er det 350 batteriskip i drift eller under bygging, rundt om i verden.

Ifølge Lindtjørn kan framdriftssystemer med likestrøm ombord i skip forbedre statistikken for drivstofforbruk med inntil 40 prosent, sammenlignet med systemer basert på vekselstrøm. Det gir store fortrinn for brenselsceller og hydrogen i skipsfarten, da brenselcellemoduler også leverer likestrøm.

Jostein Bogen forteller at ABB har et tett samarbeid med Ballard om brenselceller. ABB har nettopp åpnet en utvidelse av hybridlaboratoriet med brenselceller, sammen med Sintef Ocean, i Trondheim.

Laboratoriet i Trondheim utfører blant annet tester av brenselcellene og kraftsystemet til Fiskerstrands nullutslippsferge. Fiskerstrand-prosjektet vil demonstrere en praktisk bruk av hydrogenbaserte brenselceller for maritim fremdrift, påpeker Bogen.

ABB er også med og utvikler en rekke andre hydrogenfartøyer rundt om i verden.

Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum (t.v.) lytter når Jostein Bogen i ABB og Kristina Fløche Juelsgaard i Ballard forteller om sitt samarbeid om brenselceller.

Prisene raskt på vei ned

Livsløpskostnadene for hydrogenbaserte drivverk i skipsfarten nærmer seg nivået for diesel. Det skyldes blant annet at systemet er mindre omfattende, forklarer Jostein Bogen.

Han påpeker at dieselsystemer har store vedlikeholdskostnader. Det er mye enklere med brenselceller som ikke har bevegelige deler. Med brenselceller slipper man også en del investeringer, fordi enkelte komponenter – som håndtering av eksos og scrubbere («eksosvaskere») – rett og slett ikke trengs.

– Enn så lenge er brenselscellene dyrere enn forbrenningsmotorer, men økt bruk av hydrogen i busser, lastebiler og tog bidrar til å få opp volumene – og det reduserer prisen.

– Og snart vil forhåpentlig også drivstoffkostnaden komme ned på et hyggelig nivå?

– Ja. Hydrogenprisen er i ferd med å nærme seg hva næringen kan leve med.

 

Snart «market ready»

For å bryte deadlock’en – der investorene i hydrogenproduksjon venter på konsumentene og konsumentene venter på løsningene – er det viktig med et sterkt offentlig engasjement overfor «first movers». For å unngå høna-og-egget-problematikken er det også avgjørende å få på plass den nødvendige hydrogen-forsyningskjeden, understreker Jostein Bogen.

– Teknologien ombord modnes fortere enn supplykjeden for hydrogen, sier han.

Bogen påpeker at hydrogenskip nå er i ferd med å nå et modningsnivå der de snart kan karakteriseres som kommersielle.

– Hydrogenteknologien er tilgjengelig. Vi trenger å få på plass hydrogenforsyning og -lagring. Da gjenstår bare jobben med å rive brukerbarrierene, sier han.