NAPOP har utviklet Europas første utslippsfrie anleggsplass basert på hydrogen.
Foto: Steg Entreprenør

Utslippsfri anleggsplass drevet av hydrogen

NAPOP, Hafslund og Steg Entreprenør demonstrerer bruk av hydrogen på en utslippsfri anleggsplass i Oslo kommune.

21 feb. 2023

NHF besøkte nylig Europas første utslippsfrie anleggsplass basert på hydrogen. I fjor høst igangsatte NAPOP, Hafslund og Steg Entreprenør et prosjekt som skal demonstrere bruk av en hydrogenbasert energistasjon for å levere elektrisitet til elektriske anleggsmaskiner og batterikontainere.

Løsningen inngår i et rehabiliteringsprosjekt for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, i Kruttverksveien. I demonstrasjonsprosjektet produseres og distribueres elektrisitet fra hydrogen ved bruk av brenselcelle- og batteriteknologi. Leveransen er basert på energistasjonen NAPOP H2ES og et ZenergiZe batterisystem fra Atlas Copco Power Technique Nordic.

Prosjektet er nå godt i gang, og NHF fikk nylig mulighet til å besøke anleggsplassen for å ta prosjektet nærmere i øyesyn. Anlegget er i stand til å produsere mer enn nok energi til å dekke energitilførselen på anleggsplassen.

Voldsom interesse

Prosjektet planla opprinnelig 2 - 3 åpne dager for demonstrasjoner med inviterte deltakere. NAPOP har nå arrangert om lag 20 slike demonstrasjoner med besøkende fra hele bygge- og anleggssektoren så vel som fra hydrogenbransjen.

– Vi har hatt besøkende fra myndigheter og også en og annen representant fra interessenter utenfor landets grenser. Denne ganske overveldende interesse har gitt oss mye kunnskap om tanker, forventninger og ikke minst utfordringene bransjen ser underveis i omstillingen til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Det lærer vi av. Vi håper våre besøkende også har fått inspirasjon som kan brukes videre internt i de enkelte bedriftene, sier Aage Bjørn Andersen, CTO hos NAPOP.

NAPOP har drevet dette anlegget siden november 2022, både i solskinn og i perioder med ganske lave temperaturer, helt ned mot -20 C. Forholdene har vært representative med tanke på det man vil forvente i Norge.

– Det er først og fremst lave temperaturer som har vært utfordrende. System-logikk så vel som enkeltkomponenter har blitt utfordret. Som følge av det har vi gjort noen endringer. I februar implementerte vi disse i en ny versjon som vi mener er «vinterisert» – og klar for bruk også i en kald norsk vinternatt, påpeker han.

Løfter etterspørselen

Siden start i høst, har det vært stor oppmerksomhet for prosjektet både fra inn- og utland. Løsningen med hydrogenbaserte energistasjoner kan også bli viktig på en rekke andre bygge- og anleggsplasser der det er store energibehov og utilstrekkelig tilgang på strøm gjennom nettet.

Hydrogenbaserte energistasjoner kan møte energibehov som tidligere ble dekket av fossile generatorer

– Vår hydrogenbaserte energistasjon er utviklet for bygge- og anleggssektoren spesielt, men den har også et markedspotensial overalt der energibehov tidligere er dekket av fossile generatorsett på grunn av manglende elektrisk tilgang. Markedene er egentlig alle slike inkludert temporære og mobile energibehov, sier Andersen.

I tillegg blir NAPOP også kontaktet av aktører med nisje-behov som oppdrettsanlegg, der elektrifisering ikke er hensiktsmessig eller mulig samt i enkeltnisjer som eksempelvis et alternativ til konvensjonelle nødstrømsaggregat.  

– Vårt innledende marked er imidlertid bygge- og anleggssektoren. Vi ser at denne i økende grad benytter store energilagre – eller batterikonteinere – for hurtiglading av elektrifiserte anleggsmaskiner.

Kan få helikoptertransport av hydrogen

Andersen opplyser at demonstrasjonsprosjektet har et daglig energibehov på rundt 1200 kWh. Den hydrogenbaserte energistasjon – med kontinuerlig kapasitet på 70 kW, sammen med en batterikonteiner – har faktisk overkapasitet i forhold til behovet, forteller han. 

I mange faser av et bygge- og eller anleggsprosjekt inntreffer det energibehov der det ikke er tilgjengelig elektrisk energi eller nok slik. Dette kan være byggeprosjekter der store kraner må benyttes. De har normalt et energibehov på kanskje 20 - 40 kWh.

– En energistasjon kan dekke dette alene. Ved anlegg der det er behov for flere kraner kan løsningen være en kombinasjon av NAPOPs energistasjon og en batteriløsning. Vi arbeider også med mobile knuseanlegg så vel som med tunnelprosjekter, der energi er en utfordring. Vi er også forespurt om bruk ved fjellanlegg der hydrogentilførselen vurderes løst med helikoptertransport! Mulighetsvinduet er stort, mener Andersen. 

Behov for nasjonale virkemidler

Demonstrasjonsprosjektet har mottatt støtte fra Oslo kommune, gjennom Klima- og energifondet. Kommunen har som mål at alle egne byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Det er en ambisjon alle de store bykommunene har sluttet seg til.

Samtidig er det også utenfor byene stort potensial for å videreutvikle og kommersialisere denne løsningen.

Aage Bjørn Andersen mener det er på tide å legge død diskusjonen rundt om hvorvidt hydrogen vil spille en rolle eller ikke i den fremtidige energimixen i Norge.

–  Mange aktører beveger seg, og man finner nye applikasjoner der hydrogen virkelig kan gjøre en forskjell. Imidlertid kreves det noen ledestjerner, noen «first movers». Noen føler på risiko i forhold til implementering av hydrogenbaserte løsninger, og da først og fremst med tanke på tilgjengelighet av hydrogen til en rimelig forutsigbar kostnad, sier han.

Enova kan bidra med tilskuddsordninger i relasjon til investeringer i maskiner og utstyr. Andersen tror ikke det er nok. Han mener tilførselen av hydrogen vil være kritisk.

– Dersom man kan finne ordninger som bidrar til raskere å sikre tilgjengelig og forutsigbart grønt hydrogen, så vil det være et enda viktigere bidrag til å sikre omstilling i tide!

Aage Bjørn Andersen, CTO hos NAPOP, har allerede arrangert 20 demonstrasjoner på anleggsplassen, med besøkende fra bygge- og anleggssektoren, hydrogenbransjen og norske myndigheter. Også representanter for interessenter utenfor landets grenser har vært på anleggsplassen.