Utredninger løser ikke klimautfordringene

Støre-regjeringens tilleggsmelding til energimeldingen som Solberg-regjeringen la frem i sommer, svarer ikke til NHFs gryende forventninger til den nye regjeringen.

08 april 2022


– Hva venter vi på? Norge har de beste forutsetninger for å gå i front og skape store verdier på hydrogenområdet, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.

– Vi hadde håpet tilleggsmeldingen ville gi konkrete leveranser, i tråd med de ambisiøse signalene regjeringspartiene tidligere har kommet med, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Regjeringen skriver i tilleggsmeldingen at den vil ha en offensiv satsing på hydrogen. Det er formuleringer som NHF liker. Regjeringen stiller seg også bak veikartet som Solberg-regjeringen la frem i fjor. Det reder grunnen for et bredt flertall på Stortinget for en storstilt satsing på hydrogen og ammoniakk.

I tilleggsmeldingen fremgår det også at regjeringen vil legge til rette for produksjon av hydrogen støttet av et godt utbygd virkemiddelapparat. Det er både viktig og riktig, påpeker NHF. Men tilrettelegging i seg selv uten noen form for konkretisering av hvilke nye grep som vil tas, er ikke å regne som offensiv politikk.

NHF hadde forventet håpet at regjeringen i denne meldingen ville lansere mer konkrete målsetninger for den offensive satsingen. Flere land i Europa har satt seg langsiktige produksjonsmål for hydrogen. De har dermed satt seg på kartet som nasjoner å regne med i hydrogensatsingen og for å løse klimakrisen.

NHF registrerer at Norge fortsatt ikke tallfester noe produksjonsmål for hydrogen.


Mål om installert kapasitet for grønn hydrogenproduksjon i Europa innen 2030, basert på nasjonale strategier og veikart. Sveriges mål er enn så lenge et forslag fra Energimyndigheten, som ikke er politisk behandlet. Blått hydrogen vil komme i tillegg. Kilde: NHF

Flere utredninger nå vil trenere utviklingen i Norge

Regjeringen skriver videre i tilleggsmeldingen at den vil gjennomføre en ekstern utredning av hvordan staten kan bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen, der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt.

Den tredje og siste klimarapporten fra FN er alarmerende og krystallklar på at vi må snu utslippstrenden allerede i 2025. Det er derfor veldig bra at regjeringen er tydelige på at de vil bli mer offensive og jobbe tettere med næringslivet på et felles løft for hydrogen i Norge.

Men når klimaendringene banker enda hardere på døren enn tidligere, er en offensiv satsing ikke forenelig med at regjeringen fortsatt peker på utredninger som neste trinn.

Alle de faglige rapportene vi har på bordet og de utvalg som tidligere har utredet potensialet for verdiskaping, konkluderer med at Norge har de beste forutsetninger for å gå i front og skape store verdier på hydrogenområdet, påpeker NHFS styreleder Steffen Møller-Holst: – Bordet er dekket for en storstilt hydrogensatsing i Norge, så hva venter vi på?

Han er redd nye utredninger i Norge vil trenere utviklingen og gi våre konkurrenter et enda større forsprang i kampen om å vinne markedene for både teknologi- og energileveranser.

Har tro på dialog

NHF har god dialog med flere departementer og vil også fremover bidra med konstruktive innspill.

– Jeg oppfatter at regjeringen og næringslivet i stor grad er enige om retningen. Jeg har derfor tro på at vi i felleskap vil få plass en  mer målrettet og treffsikker hydrogenpolitikk, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.