Foto: The White House| USAs president Joe Biden satser tungt på hydrogen

USA satser 7 milliarder dollar på hydrogen

USA oppretter sju regionale hydrogenknutepunkter med målsetning om å produsere mer enn tre millioner tonn hydrogen hvert år.

16 okt. 2023

Satsingen på sju milliarder dollar skal utløse private investeringer på 40 milliarder dollar og skape titusenvis av nye arbeidsplasser. 

- Det er godt å se at IRA materialiserer seg i konkrete prosjekter

– Det er veldig godt å se at IRA-pakken nå materialiserer seg i konkrete prosjekter i USA. Vi skal være varsomme med å sammenligne amerikansk og norsk økonomi krone for krone, men basert på at ingen av de fem norske knutepunktene har tatt investeringsbeslutning, står Norge i fare for å havne i bakleksa, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Ifølge det amerikanske energidepartementets pressemelding innebærer president Bidens hydrogensatsing knutepunktene Mid-Atlantic Hydrogen Hub, Appalachian Hydrogen Hub, California Hydrogen Hub, Gulf Coast Hydrogen Hub, Heartland Hydrogen Hub, Midwest Hydrogen Hub og Pacific Northwest Hydrogen Hub.

- Norsk hydrogenbransje får ikke tilsvarende forutsigbarhet

- Her hjemme har Stortinget bedt regjeringen se hen til andre lands satsing på grønn industri. Både USA og EU satser nå tungt på hydrogen, mens norsk hydrogenbransje ikke får tilsvarende virkemidler og forutsigbarhet, sier Telnes Wilhelmsen.

Satsingene i knutepunktene i USA favner bredt, fra produksjon av fornybart og lavkarbon hydrogen, til bruk i blant annet stålproduksjon, kollektivtransport, tungtransport og luftfart. Det bevilges også 1 milliard dollar til et program som skal gjøre elektrolysører mer effektive og billigere, samt 500 millioner dollar til et forskningsprogram for manufacturing, med fokus på produksjon av utstyr til hydrogen.