Uno-X åpner ny hydrogenstasjon i november

Uno-X Hydrogen annonserte i dag at de planlegger å åpne en ny hydrogenstasjon på Hvam i Skedsmo kommune i slutten av november 2018.

04 sep. 2018

Stor interesse da Uno-X Hydrogen åpnet sin første hydrogenstasjon på Kjørbo i Sandvika i 2016. I November åpnes stasjon nummer 3 på Hvam i Skedsmo.  

 

Dette er en kjærkommen nyhet etter at HYOP forrige uke meldte at de måtte stenge alle sine hydrogenstasjoner. Stasjonen på Hvam er én av de to Uno-X Hydrogen fikk innvilget støtte til fra Enova i fjorårets utlysning av tilskudd til hydrogenstasjoner. Stasjonen får en sentral beliggenhet ved E6 på Hvam, et knutepunkt med stor trafikk både i nord-sør og øst-vest. Her ser du nøyaktig lokalisering.

Skedsmo kommune har vært en foregangskommune for å ta i bruk hydrogen til transport, og har i dag tre hydrogenbiler. Blant annet den første hydrogendrevne varebilen i Skandinavia, en Renault Kangoo ZE H2. Skedsmo fikk også tidlig en hydrogenstasjon i kommunen, da stasjonen på IFE Hynor Hydrogen Technology Center i Akershus EnergiPark som ble åpnet i 2012. Den er én av de stasjonene som HYOP nå stanser driften av. Med et økende antall hydrogenbiler på Romerike er det mange som er fornøyd når det nå kommer en fullt kommersiell hydrogenstasjon i kommunen.

Lokaliseringen er også et resultat av Akershus fylkeskommunes ambisiøse satsing. Fylkeskommunens støtteordning til drift av hydrogestasjoner har vært en medvirkende årsak til at det ble nettopp Skedsmo og Ås kommune som ble valgt av Uno-X Hydrogen som lokasjon for de to stasjonene de søkte om tilskudd til fra Enova i 2017. Stasjonen i Ås åpner etter det vi erfarer i 2019. 

Norsk Hydrogenforum gratulerer Uno-X Hydrogen med en god nyhet, og ser med glede fram til åpningen av den nye hydrogenstasjonen på Hvam!