Foto: BMWK / Dominik Butzmann| Tysklands visekansler Robert Habeck annonserte ny støtte til hydrogen i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Tyskland supplerer EUs hydrogenbank

Som første medlemsland benytter Tyskland seg av muligheten til å ta i bruk EUs rammeverk for støtte til hydrogenproduksjon.

04 jan. 2024

20. desember 2023 annonserte EU-kommisjonen at Tyskland i sitt statsbudsjett setter av 350 millioner euro til en nasjonal støtteordning for produksjon av hydrogen. Støtteordningen vil supplere den europeiske hydrogenbanken og benytter det samme rammeverket, som tilbys av EU-kommisjonen gjennom «auctions-as-a-service». 

- Gir ekstra incentiv for realisering av prosjekter i Tyskland

- Vi er glade for at kommisjonen fremmer oppskalering av fornybart hydrogen i EU. Den tyske deltakelsen bidrar til å realisere vår egen hydrogenstrategi og gir ekstra incentiv for realisering av prosjekter i Tyskland, sier visekansler Robert Habeck i en pressemelding

Medlemsland kan supplere hydrogenbanken med egne støtteordninger

«Auctions-as-a-service»-ordningen gir medlemsland mulighet til å supplere den europeiske hydrogenbanken med egne nasjonale støtteordninger, forutsatt at de følger hydrogenbankens retningslinjer for gjennomføring. 

De nasjonale prosjektene som ikke når opp i den europeiske hydrogenbanken har dermed mulighet til å vinne støtte i en påfølgende nasjonal konkurranse.

Medlemsland som benytter seg av EUs rammeverk vil kunne notifisere en slik ordning på en knapp måned, ifølge EU-kommisjonen.

- En norsk ordning må komme så snart som mulig

- Nok en gang ser vi at EU og Tyskland leder an i oppskaleringen av hydrogen. Samtidig ble det i forbindelse med det norske statsbudsjettet for 2024 hverken satt av midler til differansekontrakter eller til en nasjonal ordning gjennom den europeiske hydrogenbanken. Miljødirektoratet er tydelig på at det behøves utrullingsvirkemidler for å nå klimamålene, og det haster å komme i gang. En norsk ordning må derfor komme så snart som mulig, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.