Trenger kraftsatsing på hydrogentransport

Skal Norge klare å nå sine ambisiøse klimamål må hydrogen gjøre en stor del av jobben, ikke minst med å redusere utslippene fra transportsektoren.

30 april 2021


Everfuels business development manager Helge Skaarberg Holen og NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen deltok i Cnytts sending om den norske hydrogensatsingen. Foto: Ludvig Gundersen, Cnytt

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum påpekte viktigheten av å få på plass reelle og kommersielle hydrogensatsinger, da hun deltok i Cnytts TV-sending Helpdesk, onsdag 28. april.

– For oss i NHF er det viktigste at vi får ambisiøse og konkrete mål. Vi ser at myndighetene i andre land setter seg tydelige og ambisiøse mål og øremerker midler, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum, da hun deltok i Cnytts TV-sending Helpdesk, onsdag 28. april.

Hun legger ikke skjul på at bransjen ønsker seg tilsvarende kraftige signaler om at norske myndigheter vil være med på laget – og bidra til at vi her på berget også skal lykkes med å utvikle eksisterende og skape nye bærekraftige virksomheter innen hydrogenøkonomien.

NHO, LO og en rekke aktører i kraftbransjen har engasjert seg i arbeidet med stortingsmeldingen «Langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser». Det har vært uvanlig stor interesse knyttet til dette arbeidet. Olje- og energidepartementet har mottatt 102 skriftlige innspill til stortingsmeldingen – i tillegg til 53 innspill til «Veikartet for hydrogen».

Wilhelmsen viser også til NHOs rapport «Grønne elektriske verdikjeder» som beskriver verdiskaping for grønt hydrogen på 10-20 milliarder kroner i omsetning for norske bedrifter i 2030.

I artikkelen påpeker NHFs generalsekretær at over 30 prosent av Norges utslipp kommer fra transportsektoren. Tiltak for å kutte disse utslippene vil være svært viktig for at Norge skal nå sine utslippsmål.

Og det er fortsatt et langt lerret å bleke før Norge har nådd de forsterkede klimamålene om å redusere utslippene med minst 50 prosent, sammenlignet med 1990-nivået. I 2019 ble det sluppet ut vel 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge. Det er bare 2,3 prosent lavere enn i 1990.