Foto: Ihne Pedersen

Transportpionerer fikk Hydrogenprisen

ASKO Midt-Norge er tildelt Hydrogenprisen 2022 for sitt pilotprosjekt i Trondheim, som fremmer bruk av hydrogen i transportsektoren.

05 juni 2023

Adm. direktør Jørn Arvid Endresen og teknisk kjøretøyansvarlig Roger Sæther, i ASKO Midt-Norge, ble hedret som prisvinnere under Hydrogenkonferansen i Oslo, der NHF-styrets nestleder Morten Solberg Watle stod for den høytidelige prisoverrekkelsen.

NHFs Hydrogenpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats for å fremme hydrogen som energibærer, gjennom å bidra til ny kunnskap om hydrogen innen utdanning og forskning, industrielt eller rent samfunnsmessig.

Vinnere som viser vei

Endresen og Sæther fikk prisen for sin banebrytende bruk av hydrogendrevne lastebiler. ASKO Midt-Norge har siden 2015 tatt i bruk de første hydrogendrevne lastebilene i Nord-Europa, med tilhørende grønn hydrogenproduksjon og fyllestasjon ved sitt anlegg i Trondheim.

Kjører på grønt hydrogen produsert fra eget solcelleanlegg 

ASKO Midt-Norge lyktes med å demonstrere at hydrogen fungerer for tungtransport, med fire hydrogenlastebiler og ti trucker, som alle drives av grønt hydrogen, produsert fra solceller montert på taket av selskapets industribygg på Heimdal.

Prosjektet har bidratt til internasjonalt samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra lastebilprodusent, virkemiddelapparat, teknologileverandører, forskningsmiljø og sluttbrukere. Det har resultert i viktig erfaring og demonstrasjon for bruk av hydrogen som energibærer.

Tøffe tak underveis

Nybrottsarbeid er krevende. Det har ASKO Midt-Norge fått erfare. Selskapet har møtt teknologiske og pandemiske utfordringer underveis i prosjektet, uten at det har stoppet deres målbevisste satsing på hydrogen. Selskapet har bestilt ytterligere to hydrogenlastebiler fra Scania som vil bli levert i 2024.

Juryen for Hydrogenprisen 2022, som har vært sammensatt av Annika Bremvåg (NTNU), Frida Eklöf Monstad (Equinor) og Jan Erik Ødegård (Everfuel), påpeker at ASKO Midt-Norge har stilt opp med formidling av sine erfaringer i en rekke sammenhenger nasjonalt og internasjonalt.

– De har raust delt av erfaringene sine og samtidig bidratt til å fjerne barrierer og motivere andre aktører til å satse på hydrogen i tungtransport. Endresen og Sæther har med dette gitt et viktig bidrag i kampen for å kutte klimagassutslippene i transportsektoren, uttaler juryen.

Jørn Arvid Endresen og Roger Sæther, takket for prisen og den anerkjennelsen den innebærer for hydrogensatsingen til ASKO Midt-Norge. Her er de stolte prisvinnere sammen med NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen og nestleder i NHFs styre, Morten Solberg Watle.