Foto: Provaris| Provaris og Norwegian Hydrogen har signert samarbeidsavtale

Transport av hydrogen - nye fremskritt for Provaris

Mens prototypen på lagringstank for hydrogentransport er under konstruksjon i Norge for testing og godkjenning mid-2024, har Provaris etablert avtaler for hydrogenproduksjon i Norden og mottak i Rotterdam.

16 april 2024

I mars annonserte Provaris at prototypen på lagringstanken H2Neo er klar for bygging og testing i Prodtex sine lokaler på Fiskå. Testingen skal demonstrere at tankdesignet gir trygg lagring av hydrogen over 25 års bruk, og at bulk-skala hydrogen kan trygt og effektivt transporteres via maritim transport.

- Begynner bygging og testing av den største høytrykkstanken av stål globalt

- Det er gledelig å kunne annonsere at vi nå begynner bygging og testing av vår prototypetank, som vil bli den største høytrykkstanken av stål globalt. Målet vårt er å tilby den mest kostnadseffektive løsningen for levering av hydrogen regionalt, sier CEO Martin Carolan til Offshore Energy.

16. april signerte Provaris og Norwegian Hydrogen en bredere samarbeidsavtale med felles ambisjon om å utvikle flere lokasjoner i Norden for storskala produksjon og eksport av hydrogen til industrielle brukere i Europa. Det er fra tidligere kjent at Provaris arbeider tett med store potensielle kunder i Europa, blant annet via deres samarbeid med Uniper Global Commodities SE annonsert 23 desember 2023.

- Provaris sin teknologi gjør det mulig å transportere hydrogen i gassform hele veien til kundene 

- Selv om vi på disse lokasjonene også kan produsere andre derivater som e-metanol eller grønn ammoniakk, er ingenting bedre enn å unngå veien via derivat kun for transportformål. Provaris sin teknologi gjør det mulig å transportere hydrogen i gassform hele veien fra produksjonssted i Norden til kundene sentralt i Europa, sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen, i en felles pressemelding.

Sammen med Singapore-baserte Global Energy Storage (GES) har Provaris videre etablert et samarbeid om å utvikle importmottak for komprimert hydrogen i Rotterdam Havn.

Nederland har gjennom sin hydrogenstrategi satt ambisiøse mål for hjemlig produksjon av hydrogen. Import vil likevel utgjøre størsteparten av hydrogenbehovet, og Norge anses som en viktig samarbeidspartner. Rotterdam Havn er en sentral hub for mottak av hydrogen fra hele verden. For første gang skal Norge 13.-15. mai delta med en norsk paviljong under årets World Hydrogen Summit i Rotterdam.

- Eksemplifiserer betydningen av norsk-nederlandsk samarbeid

- De gode nyhetene fra Provaris eksemplifiserer svært godt hvilken betydning Nederland har som samarbeidspartner for Norge i utviklingen av europeiske hydrogenverdikjeder. Vi gratulerer Provaris og ser frem til fortsettelsen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.