Toyota satser stort med tidoblet brenselcelle- og tankproduksjon

Toyota har ambisjoner om å øke sitt globale salg av hydrogenelektriske biler betydelig etter 2020, til minst 30.000 biler per år fra dagens nivå på 3.000. For å forberede seg på denne veksten kunngjør selskapet planer for to nye fabrikkutvidelser.

30 mai 2018

Toyota utvider masseproduksjon av brenselceller og hydrogentanker

Foto:: Toyota

Forbereder tidobling av volum etter 2020

 

  • Ny bygning på Honsha-fabrikken til produksjon av brenselceller
  • Shimoyama-fabrikken med ny dedikert produksjonslinje for masseproduksjon av hydrogentanker
  • Utvidelse av salgsområdet planlegges i Japan og resten av verden

Toyota har ambisjoner om å øke sitt globale salg av hydrogenelektriske biler betydelig etter 2020, til minst 30.000 biler per år fra dagens nivå på 3.000. For å forberede seg på denne veksten kunngjør selskapet planer for to nye fabrikks utvidelser: En helt ny bygning nær den opprinnelige bilfabrikken, for å utvide masseproduksjonen av brenselceller, og en ny produksjonslinje i en eksisterende fabrikk for å produsere hydrogentanker.

Brenselcellen lager elektrisiteten mens man kjører gjennom en reaksjon mellom hydrogen og oksygen og gir elektrisk fremdrift med null utslipp. Tankene lagrer hydrogengassen under høyt trykk. Produksjon av begge komponentene i større skala er kritisk for å oppnå lavere kostnader og gi mulighet for videre vekst og salg av hydrogenelektriske biler.

Utvidelse av produksjonsfasilitetene

For å øke antallet brenselceller, vil Toyota flytte produksjonen fra nåværende lokasjon i en av de eksisterende bygningene på Honsha-fabrikken, til en helt ny høyteknologisk bygning på åtte etasjer, nær den første opprinnelige bilfabrikken fra 1938.

Produksjonen av høytrykks-hydrogentanker vil bli utført på en ny, dedikert produksjonslinje innenfor den nærliggende Shimoyama-fabrikken i Miyoshi. Tidligere har hydrogentankene blitt sammenstilt på Honsha-fabrikken i mindre skala. Toyotas hydrogentanker er laget av ekstra tykke karbonfiber og er bygget for å motstå store påkjenninger.

Oversikt over produksjonsfasilitetene
  Brenselcelle-produksjon Høytrykks-hydrogentanker produksjonslinje
Lokasjon Ny bygning på Honsha fabrikksområde Inne i fabrikk 3, Shimoyama
Komponenter Brenselcelle (stack) Høytrykks-hydrogentanker
Område Ca. 70,000 m2 (totalt fordelt på 8 etasjer) Ca. 15,000 m2

 

De nye fasilitetene er forventet å betydelig redusere CO2-utslippene i produksjonsprosessen. Dette er et av initiativene i Plant Zero CO2 Emissions Challenge som inngår i Toyota Environmental Challenge 2050 kunngjort i oktober 2015.

Konstruksjonen av den nye produksjonslinjen for hydrogentanker på Shimoyama-fabrikken starter nå, mens det utvendige av bygningen for den nye brenselcelle-produksjonen er ferdigstilt og arbeidet vil nå starte for å gjøre det ferdig innvendig. Detaljer fra de respektive fasilitetene vil bli kunngjort senere i forkant av oppstart rundt 2020.

 

Utvidet salg av hydrogenelektriske biler til flere land og regioner

Som teknologi er brenselceller modne og klare for oppskalering. Toyota har tatt føringen for å bringe sin masseproduserte hydrogenelektriske Mirai til markedet fra desember 2014. Årlig produksjon og salg har økt år for år, fra rundt 700 enheter i 2015, til 2000 enheter i 2016 og omlag 3000 enheter i 2017. For å oppnå en større utbredelse av hydrogen-elektriske nullutslippsbiler må antallet økes markant fra 2020, og Toyota har som mål å selge årlig minst 30.000 hydrogen-elektriske biler globalt på tidlig 2020-tall.

I øyeblikket er Mirai solgt i elleve land: Japan, USA og ni land i Europa.

Toyota jobber for å gjøre det mulig å selge hydrogen-elektriske biler i flere land og regioner i fremtiden. Som en del av dette utfører selskapet demonstrasjonstester av Mirai i Australia, Canada, Kina og i Forenede Arabiske Emirater, og Toyota utforsker etterspørselen etter hydrogen-elektriske biler samtidig som man fortsetter å promotere utbygging av infrastruktur.

I det japanske markedet har Toyota et mål om å selge minst 1000 hydrogen-elektriske biler pr. måned og over 10.000 enheter årlig fra rundt 2020. Salgsområdene i Japan vil bli ytterligere utvidet fra dagens fire store byområder, slik at enda flere kunder kan få gleden av å kjøre Mirai.

Toyota startet salget av sin hydrogenbuss til Tokyo by i februar 2017 og introduserte den endelige versjonen, Sora, I 2018. Toyota akter å selge minst 100 slike busser i forkant av de olympiske og paralympiske leker i Tokyo i 2020.

Fremover vil Toyota utvide sitt produktutvalg for hydrogen-elektriske biler, fortsatt forsterke produktappellen, samt bringe ned kostnadene ytterligere. Toyota vil fortsette å jobbe sammen med andre selskaper i Toyota-gruppen og andre samarbeidspartnere for å utvikle en hydrogen infrastruktur og en lavkarbon verdikjede. Gjennom dette og andre initiativ, bidrar selskapet til å realisere et hydrogen-basert samfunn.

Saken her hentet herfra:
 http://www.mynewsdesk.com/no/toyota/pressreleases/toyota-utvider-masseproduksjon-av-brenselceller-og-hydrogentanker-2523176 

Se også Mirai i "DeLorean"-utgave her:

https://www.topspeed.com/cars/toyota/2016-toyota-mirai-back-to-the-future-concept-ar171672.html