Foto: Torghatten Nord| Ferjesambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst skal gå på hydrogen fra 2025

Torghatten Nord og GreenH har signert avtale om leveranse av hydrogen

Kontrakten mellom rederiet og hydrogenprodusenten omfatter 15 års leveranseavtale på hydrogen til Lofoten-ferjene.

22 aug. 2023

Dette kommer frem i en pressemelding fra 22. august.

Det er Torghatten Nord som skal drifte ferjene på sambandet Bodø-Moskenes-Værøy-Røst, som i fjor ble besluttet å gå på fornybart hydrogen. Ferjerederiet har nå signert avtale om leveranse av fornybart hydrogen med hydrogenprodusenten GreenH som strekker seg fra 2025 til 2040.

- Vi har hatt et tett samarbeid over lang tid med GreenH.

- Vi har hatt et tett samarbeid over lang tid med GreenH. Fordi dette er en lang og omfattende kontrakt, og fordi det er ny teknologi og et nytt drivstoff har vi sett oss nødt til å bruke litt tid på prosessen. Nå har vi gjennom tillitsfullt samarbeid jobbet frem en solid kontrakt, sier Torkild Torkildsen, administrerende direktør i Torghatten Nord.

Samarbeidet med GreenH har vært tett over lang tid, forteller Torkild Torkildsen. Foto: Torghatten Nord. 

Hydrogenferjene vil til sammen bidra til å kutte 26.500 tonn CO2 årlig, ifølge Statens Vegvesen. Dette tilsvarer utslippet fra ca. 13.000 dieselbiler.

Nå som det er klart at ferjene skal ta i bruk hydrogen fra GreenHs planlagte anlegg på Langstranda, fortsetter GreenH arbeidet med å etablere anlegget. Kapasiteten på anlegget vil være 6-10 tonn hydrogen per dag. I tillegg vil det omfatte anlegg for salg og distribusjon av oksygen samt utveksling av varme til fjernvarmenettet.

Fabrikkanlegget vil ha en investeringskostnad opp mot 1 milliard kroner, og vil direkte og indirekte skape 10-30 arbeidsplasser.

- Dette er svært gode nyheter for grønn transport i Nord-Norge, og for Bodø spesielt.

- Nå er det klart at vi skal bygge et av de største og første hydrogenanleggene i Europa på Langstranda i Bodø. Dette her er svært gode nyheter for grønn transport i Nord-Norge, og det vil bety mye for Bodø spesielt. Fabrikken vil bidra til å bygge opp kompetanse og industri som er helt i førersetet internasjonalt, og det vil føre til arbeidsplasser og verdiskaping for Bodø, sier administrerende direktør i GreenH, Morten Solberg Watle.

Administrerende direktør i GreenH, Morten Solberg Watle. Foto: Becky Zeller.

- Bodø kan bli en internasjonal hub for morgendagens grønne energi.

- Vi har jobbet sammen med GreenH over lengre tid. Industrietableringen er svært interessant for Bodø, både på kort og lang sikt. Å få produksjon på Langstranda gir store muligheter for at Bodø kan bli en internasjonal hub for å videreutvikle morgendagens grønne energi. Dette åpner også for fremtidsrettede energiløsninger i ny bydel. Etableringen blir et viktig bidrag for at vi skal nå de ambisiøse klimamålene våre, sier ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

Ferjene skal gå på hydrogen fra oktober 2025, og partene jobber nå for fullt med å ferdigstille prosjektet.