Topplaget innen hydrogen og brenselsceller samlet i Tokyo

Et vellykket og godt besøkt seminar ble arrangert på den norske ambassaden i Tokyo, i forbindelse med den årlige "World Smart Energy Week" og FC EXPO i Japan.

13 mars 2017

Japan-Norway Hydrogen Seminar ble arrangert som en oppfølging av Japan-Norway Energy Science Week 2015 og samlet en lang rekke aktører både fra forskning og næringsliv. Hele verdikjeden for hydrogen var tema, blant annet hvordan man kan frakte hydrogen i store mengder over lange avstander.  Nærmere 90 personer deltok, 60 av dem fra Japan. 

Trekkplasteret for norske deltakerne var den store energi-EXPO'en som årlig arrangeres i Tokyo for å stille ut teknologi og løsninger for miljøvennlig energi innenfor solceller, vindenergi, bioenergi, smart energisystem, energibruk og hydrogen/brenselceller.  Norge deltok med en stand på Fuel Cells EXPO, arrangert av Norsk Hydrogenforum. NEL Hydrogen, Gexcon, Greenstat, Sogn og Fjordane Hydrogen-initiativ deltok, med støtte fra Innovasjon Norge.

90 personer, blant dem mange fra næringslivet, fulgte det "norske" seminaret med stor interesse. (Foto: Svein Grandum)

Representanter på den norske paviljongen på FC EXPO: Hiroko Tominaga, Innovasjon Norge Tokyo, Trygve Skjold, Gexcon, Henning Langås, NEL Hydrogen, Bjørn Simonsen, NEL ASA, Norges ambassadør i Japan Erling Rimestad, Rolf Almklov, Innovasjon Norge Tokyo, Steffen Møller-Holst, SINTEF, Trygve Riis, Forskningsrådet, Elisabet Bøe, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Jan Henrik Nygaard, Florø kommune, Kristian E. Vik, Norsk Hydrogenforum. Foto: Norsk Hydrogenforum

Representanter på den norske paviljongen (rull musen over for å se navn).

Vekt på anvendelse av hydrogen
Det er allerede betydelig samarbeid mellom norske og japanske aktører i hydrogenforskningen. I HYPER-prosjektet som ledes av SINTEF, skal man fremskaffe grunnleggende kunnskap om mulighetene for kommersiell, storskala produksjon, flytendegjøring og eksport av hydrogen fra Norge. På seminaret ble det lagt enda større vekt på anvendelse av hydrogen og det var god deltagelse fra norsk næringsliv.

Deltakelsen gjenspeilet en økende interesse for hydrogen i Norge. Sogn og Fjordane fylkeskommune har startet et prosjekt for å se på muligheter for produksjon og bruk av hydrogen i fylket, basert på overskudd vannkraft og bruk i fartøy og annen maritim anvendelse.  

Båtbyggerselskapet Brødrene Aa jobber med å utvikle en hydrogendrevet passasjerbåt og Fiskarstrand Verft jobber med å utvikling av en hydrogen-ferge.  Elisabet Kjerstad Bøe som leder prosjektet i fylkeskommunen, deltok på seminaret og fortalte om prosjektet. Sjøfartsdirektoratet var også til stede med bakgrunn i deres ansvar for godkjenning og regulering av hydrogenbaserte fartøy.
 

Stor interesse fra japansk næringsliv
Kawasaki Heavy Industries, Nissan Motor, Honda R&D, Mitsubishi, Mitsui & Co., Tokyo Gas, Toyota Motor, Mitsubishi Hitachi Power Systems var både representert og på talerlista.  Representanter fra japanske myndigheter var blant annet det japanske transportdepartementet (MLIT), det japanske næringsdepartementet (METI), New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) og Cabinet Office.  

Programdirektør for den tverrdepartementale Innovation Promotion Program (SIP) om Energy Carriers, Shigeru Muraki, redegjorde for Japans strategi mot hydrogensamfunnet.  OL i Tokyo i 2020 blir en viktig korsvei for å demonstrere resultater av hydrogensatsingen.

Fra norsk side deltok et større hydrogen- og brenselscellelag, fra SINTEF, IFE, NTNU, UiO, Statoil ASA, Hexagon Composites ASA, Elkem Japan KK, DNV GL, Arctic Securities, Nel Hydrogen, Yara International, Technova Inc, CMR Prototech, Gexcon AS, Norwegian Hydrogen Forum, ENERGIX-programmet, Sjøfartsdirektoratet og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.  

Seminaret ble arrangert ved den norske ambassaden i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd (arbeidsfellesskapet-Japan).

 

Artikkelen er en utvidet utgave av nyhetssak hentet fra forskningsrådet.no.