To nye forskningssentre for hydrogen

Trondheim og Bergen får hvert sitt forskningssenter, og får en medgift på til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de kommende åtte årene.

14 mars 2022


Olje- og energiminister Terje Aasland gratulerer SINTEF Energi og NORCE med den nye hydrogensatsingen. Foto: Arbeiderpartiet

Det er forskningsinstituttene SINTEF Energi og NORCE skal lede de to nye sentrene for hydrogen og hydrogenbaserte energibærere i henholdsvis Trondheim og Bergen. Det ble klart etter at olje- og energiminister Terje Aasland 11. mars annonserte en tildeling på 310 millioner kroner til Forskningsrådet for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.

– Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Næringsrettet hydrogenforskning

Forskningsrådet påpeker at SINTEF Energi og NORCE utgjør sterke og utfyllende nasjonale knutepunkter for kompetanse innen forskning og utvikling av hydrogenteknologier. Sentrene er næringsrettede og samarbeider med til sammen nærmere 100 partnere innen industri og forskning. Sentrene vil bidra til en bred kunnskapsoppbygging, stor geografisk spredning og styrket innovasjonsevne i et høyt antall bedrifter.

— De to nye forskningssentre for miljøvennlig energi er viktige for den grønne omstillingen av Norge. Sentrene vil utfylle hverandre. Sammen vil vi få utført forskning som vil få stor betydning for klimagassutslipp og få mer effektiv bruk og produksjon av fornybar energi, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Langsiktig nasjonal satsing

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en viktig og langsiktig nasjonal satsing på inntil åtte år. Forskningsrådet har stått for utlysingen og den vitenskapelige evalueringen med bruk av både nasjonale og internasjonale eksperter.

Sentrene finansieres over budsjettet til Olje- og energidepartementet, men vil også ha en stor grad av finansiering fra industri, næringsliv og forskningspartnere.