To av fem hydrogenknutepunkter har tatt investeringsbeslutning

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS har tatt investeringsbeslutning vedrørende «Glomfjord Green Ammonia». Dessuten har Agder Hydrogen Hub AS tatt investeringsbeslutning for Hydrogenknutepunkt Agder.

05 feb. 2024

Det har lenge vært stor spenning knyttet til om det ville komme investeringsbeslutninger for noen av de fem hydrogenknutepunktene som Enova tidligere har gitt tilsagn om støtte til.  
 
- Det er veldig gledelig å se gode prosjekter gå fra planlegging til realisering. Det ligger grundige vurderinger bak de to beslutningene vi har fattet, og det er prosjekter som står seg godt opp mot behovet for hydrogen fremover. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene med å realisere disse viktige prosjektene for omstilling innenfor sine områder, sier Henrik Meland Madsen, Vice President Hydrogen i Greenstat ASA til Norsk Hydrogenforum. 

Neptun Glomfjord Green Ammonia AS (tidligere Glomfjord Hydrogen AS) er et samarbeid mellom Greenstat Hydrogen AS og Neptun Tromsø AS. De har nå bestemt seg for å satse på prosjektet «Glomfjord Green Ammonia». I første kvartal 2027 skal de være klare med grønn ammoniakk som karbonfritt maritimt drivstoff og til industriell bruk.

Greenstat ASA sitt datterselskap Greenstat Hydrogen AS overtatt alle aksjene i Everfuel Greenstat Production 1, som har skiftet navn til Agder Hydrogen Hub AS. 

La Française de l'Energie (FDE) er største eier, og dermed har Greenstat ASA sikret seg tilgang til kapital som kan realisere hydrogenproduksjon på Fiskå i Kristiansand.

Prosjektet ligger strategisk plassert for et stadig voksende marked for hydrogen, og en langsiktig leieavtale med Elkem er signert. Kristiansand kommune har godkjent byggesøknaden for et hydrogenanlegg på 20 MW.

- I 2023 økte antallet planlagte hydrogen- og ammoniakkprosjekter fra 126 til 179 og bedre støtteprogrammer ble lansert og varslet, men det var få som tok investeringsbeslutninger. At to produksjonssteder nå satser er fantastiske nyheter, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.  

- I 2023 økte antallet hydrogen- og ammoniakkprosjekter fra 126 til 179 og bedre støtteprogrammer ble lansert og varslet, men det var få som tok investeringsbeslutninger. At to produksjonssteder nå satser er fantastiske nyheter.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen