Tilbyr drømmejobb i den norske hydrogensatsingen

Hvis du vil være med og fremme hydrogen som en viktig energibærer i fremtidens nullutslippssamfunn, har Norsk Hydrogenforum en ledig stilling for deg.

26 mai 2021


Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen gleder seg til å få en ny medarbeider på heltid, i Norsk Hydrogenforum.

NHF lyser nå ut en stilling som prosjektleder og rådgiver for hydrogen. Har du god teknologiforståelse, oppdatert kunnskap om energisystemer og – aller helst – god kjennskap til hydrogen, så kan du være den vi er ute etter.

– Hvis du vil bidra til betydelige utslippskutt, økt verdiskapning og bli en del av et spennende nettverk, så kan dette være jobben for deg, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Norsk Hydrogenforum har vært preget av en kraftig aktivitetsøkning de siste årene. Organisasjonen er selve navet i et av verdens ledende, nasjonale bransjer innen hydrogenteknologi, både med hensyn til næringsliv og forskningsmiljøer. Aktiviteten spenner fra hydrogenproduksjon, via distribusjon til bruk av hydrogen i kraftsektoren, industrien og transportsektoren.

Vår nye medarbeider vil stå sentralt i arbeidet for å styrke og intensivere NHFs arbeid. Den som ansettes i den nyopprettede stillingen må være løsningsorientert, fremoverlent, og ha et genuint ønske om å bidra til hydrogensatsingen både nasjonalt og internasjonalt. Det vil også være en stor fordel med noe erfaring fra prosjektarbeid.

– NHF har ambisjoner om å vokse, så du vil få en spennende hverdag hvor du kan bidra til økt satsning på hydrogen og strategisk utvikling av organisasjonen framover, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.