Foto: Tor Kristian Haldorsen

Tettere samarbeid med Japan

Norsk Hydrogenforum (NHF) skrev tirsdag 14. mars under en Memorandum of Understanding (MoU) med bransjeorganisasjonen for hydrogen i Japan, JH2A.

14 mars 2023

Signereringen fant sted på et seminar som NHF arrangerte i Tokyo, i tett samarbeid med ambassaden og Innovasjon Norge. Målet med avtalen er å legge til rette for et tettere bilateralt samarbeid mellom Norge og Japan innen hydrogen og ammoniakk.

De to bransjeorganisasjonene skal intensivere informasjonsutveksling om hydrogensatsingen i begge land og bidra til at det etableres møteplasser for industri- og forskningsaktører. På norsk side vil dette gjøres i tett samarbeid med norsk virkemiddelapparat og klynger.

– Norge og Japan er begge pionerer innen hydrogenteknologi. De to siste tiårene har det vært tett dialog, og NHF har i samarbeid med ambassaden og Innovasjon Norge organisert den norske paviljongen på FC Expo Tokyo og flere bilaterale møteplasser. Dette arbeidet har bidratt til gode partnerskap mellom norske og japanske bedrifter. Vi er derfor veldig glade for å formalisere dette samarbeidet i en avtale med våre japanske venner. Jeg har stor tro på at avtalen vil ta oss et viktig steg videre, slik at vi kan få fortgang i hydrogensatsingen i begge land, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Avtalen vil ta hydrogensatsingen et viktig steg videre, både i Norge og Japan

Den norske ambassadøren i Japan, Inga M. W. Nyhamar, var også til stede under signeringen.  

- Norsk ekspertise og innovasjon kan bidra til pålitelige og bærekraftige energiløsninger for Japans omstilling til en grønnere energimiks, sier Norges ambassadør i Tokyo, Nyhamar.

Den japanske bransjeorganisasjonen for hydrogen, JH2A, uttrykker også glede over samarbeidet: 

– Dette er JH2As første MoU med et nordisk land, og vi setter stor pris på å etablere et samarbeid med en organisasjon som Norsk Hydrogenforum, som tar en ledende rolle innen hydrogen. Gjennom denne avtalen skal vi jobbe sammen for å utvikle verdikjeder for hydrogen i begge land.

Japans bransjeorganisasjon for hydrogen ble etablert i 2020 og har allerede over 300 medlemsbedrifter. Landets industri er ledende innen hydrogendrevne kjøretøy med brenselceller, hydrogendrevne gassturbiner, internasjonal transport av flytende hydrogen, og forskning på hydrogenteknologi. Norske selskaper er ledende innen hydrogenproduksjon, elektrolysører, lagringstanker for hydrogen og nullutslippsteknologi for maritim sektor. Det skjer også mye bra innenfor brenselscelleteknologi i Norge.

– Det betyr at norske og japanske bedrifter utfyller hverandre på en veldig god måte. Selv om avstanden geografisk er stor, deler vi målet om å bygge opp et utslippsfritt globalt marked for hydrogen og ammoniakk, sier Wilhelmsen.  

Japan var det første landet i verden som etablerte en hydrogenstrategi i 2017, og har store ambisjoner om å etablere et «hydrogensamfunn» på veien mot netto null utslipp i 2050.


Den japanske bransjeorganisasjonen for hydrogen som ble etablert i 2020, har over 300 medlemsbedrifter. Foto: Tor Kristian Haldorsen