Milepæl: Sveits skal ha 1.000 hydrogenlastebiler på vegen fra 2019-2023

H2 Energy og Hyundai Motor kunngjorde 19. september en MOU med ambisjon om å få 1.000 hydrogenlastebiler på sveitsiske veger i perioden 2019-2023. - Dette er en milepæl i arbeidet med å gjøre tungtransporten utslippsfri, sier generalsekretær Kristian E. Vik.

21 sep. 2018

NHF traff Rolf Huber, CEO i det sveitsiske selskapet H2 Energy, under f-cell i Stuttgart dagen før nyheten ble sluppet, og han kunne love både en stor nyhet og en stor satsing på hydrogenlastebiler i Sveits. H2 Energy har over lang tid arbeidet for å få produsentene til å utvikle lastebiler. Nå har altså arbeidet endelig lykkes, og våre forventninger ble definitivt innfridd med denne nyheten!

I mai i år ble det kjent at en rekke store aktører innen matvareindustrien i Sveits hadde gått sammen i en allianse for å få etablere et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner. Agrola AG, AVIA Association, Coop, Coop Mineraloel AG, the Fenaco Cooperative, Migrol AG og the Federation of Migros Cooperatives er alle store aktører som til sammen har 1.700 lastebiler og et tusentalls drivstoffstasjoner. Det er disse aktørene som nå altså skal bygge hydrogenstasjoner og ta i bruk hydrogenlastebiler i stor skala, og som nå gjør at Sveits vil bygge ut en betydelig hydrogeninfrastruktur.

- Dette er virkelig en milepæl i satstingen på hydrogen til tungtransport, sier generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum. Lastebilprodusentene har så langt vært svært tilbakeholdende ii sine ambisjoner om utslippsfrie lastebiler. - Mens både politikerne og transportkundene etterspør løsninger for å få ned klimagassutslipp fra tungtransport, har produsentene så langt ikke villet satse helt og fullt. Derfor er initiativet fra H2 Energy og Hyundai Motor svært gledelig, slår Vik fast.

NHF lanserte tidligere i sommer en ambisjon om 1.000 hydrogenlastebiler i Norge innen 2023. Nå har Sveits banet vegen for at vi kan lykkes også her, og Kristian E. Vik håper flere norske aktører vil bli med på en slik satsing. - NHF har alt vært i dialog med flere aktører som er positive til initiativet. Meldingen om Hyundais satsing styrker troen på at dette skal lykkes, sier Vik.   

CEO Rolf Huber  kommer til Norge i desember, da han skal være foredragsholder på Scandria2Act Road Show Clean Fuels på Norges Varemesse 5. desember

Les mer om det sveitsiske initiativet her.