Støtte til nye hydrogenstasjoner fra Enova til HYOP og Uno-X Hydrogen

Enova støtter byggingen av tre hydrogenstasjoner i Akershus og Oslo med til sammen 30 millioner kroner.

19 des. 2017

Endelig kom den etterlengtede godkjenningsrunden fra Enovas stasjonsutlysning for hydrogenstasjoner, for 2017. HYOP og Uno-X mottar medfinansiering til bygging av ytterligere 3 toppmoderne stasjoner i Oslo og Akershus. Med dette, får Osloregionen nå et av de mest robuste stasjonsnettene blant storbyer i Europa, med tilsammen 9 stasjoner og mulighet til en sterk vekst i hydrogenbilflåten de kommende årene.

– Transportsektoren skal på sikt bli utslippsfri, og her kan hydrogen ha en viktig rolle å spille. Enova ønsker å legger til rette for en gradvis opptrapping av hydrogentilbudet for å bidra til en raskere vekst når tilgangen på hydrogenkjøretøy etter hvert tar seg opp. Derfor er vi glade for å kunne bidra til tre nye fyllestasjoner som skal bygge erfaringer for en videre satsing, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Norsk Hydrogenforum er fornøyd med at stasjonsnettet nå forsterkes og at man kommer igang med satsingen som følger stortingsvedtaket fra Energimeldingen som kom juni 2016, selv om det begynner i det små og ikke helt når nasjonal målestokk, i denne utslysningsrunden. Det er positivt at de første stasjoner nå er etablert også i Bergen og Trondheim, og positivt at Enova legger opp til ny utlysning til våren 2018. Venstre sørget for noen uker siden for100 mill. friske kr. i statsbudsjettet for 2018 til infrastruktur for nullutslippsbiler.

- Vi forventer at vedtaket om sterkere utrulling av nullutslipps infrastruktur og finansiering til dette på statsbudsjettet for 2018 - sørger for enda større pott til hydrogenstasjonsutlysningen neste år, og ikke minst at vi får til etablering av korridorstasjoner mellom Bergen, Oslo og Trondheim, slik at satsingen faktisk blir nasjonal og henger sammen, sier generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Kristian E. Vik.

Mer om utlysningen - se også oppdatert stasjonsutviklingskart på:
http://www.hydrogen.no/stasjoner/kart-over-stasjoner 

UNO-X Hydrogen får rett i overkant av 20 millioner kroner i støtte for bygging av to hydrogenstasjoner. Fyllestasjonene skal etableres på Ås og Hvam. Enova har tidligere gitt selskapet støtte til to stasjoner i Bergen, og Uno-X drifter også den Enova-støttede hydrogenstasjonen i Sandvika som åpnet i fjor.

HYOP får 10,4 millioner kroner i støtte for etableringen av en hydrogenstasjon på Ryen i Oslo. Denne vil erstatte nåværende stasjon på Gaustad. I tillegg har HYOP fyllestasjoner på Høvik, Lillestrøm og Gardermoen i Akershus samt på Herøya i Porsgrunn.

Hydrogenstasjonene skal være i drift senest 1. september 2019.

I takt med markedet

Enova fikk i alt 4 søknader om støtte til bygging av hydrogenstasjon, hvorav 3 søknader var kvalifiserte. Dermed innvilget Enova støtte til samtlige kvalifiserte hydrogenprosjekter i denne runden.

– Vi hadde som ambisjon å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i år, og det har vi nå innfridd. Basert på søknadsbunken ser nivået på satsingen vår ut til å være i takt med det som markedet selv har kapasitet til, sier Nakstad.

Enova bekrefter at det blir mulig å søke om støtte til bygging av fyllestasjoner også i 2018.