Foto: Lin April Løstegård

Store muligheter for indisk-norsk hydrogensamarbeid

Det internasjonale klimatoppmøtet «Muligheter for grønt hydrogen i India» avdekket store muligheter for indisk-norske bedriftssamarbeid.

30 aug. 2022

Ministre både fra India og Norge hilste til deltakerne på det bilaterale toppmøtet tirsdag 30. august. I tillegg til den indiske samferdselsministeren, fremmet også klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre ønsker om et enda tettere samarbeid i kampen mot klimaendringer.

Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, gir honnør til Greenstat både for det gode initiativet og tilretteleggingen av selve konferansen. Hun deltok selv i den innledende konferansebolken, som representant for den nasjonale bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk. At NHF har doblet medlemstallet de siste to årene, er et klart tegn på hvor raskt den norske interessen for hydrogen har økt.

– Vårt mål er å etablere et betydelig hjemmemarked for hydrogen og ammoniakk, samt å styrke vår posisjon som internasjonal leverandør av både hydrogen- og hydrogenteknologi, sa hun.

NHFs styreleder, markedsdirektør for bærekraftig energiteknologi Steffen Møller Holst hos SINTEF, var også invitert for å fortelle om Europa realisering av storskala grønn hydrogenproduksjon.

Norge har unik ekspertise

Wilhelmsen viste til at Norge har vært i front når det gjelder produksjon og bruk av fornybar energi, spesielt vannkraft. Det samme gjelder hydrogen. Norsk Hydro begynte allerede i 1927 å produsere hydrogen i stor skala til gjødselproduksjon.

– Elektrolyseteknologien deres videreutvikles nå av NEL Hydrogen, som er verdens største produsent av elektrolysører. I april åpnet selskapet verdens første helautomatiserte produksjonsanlegg. Det banebrytende anlegget har en årlig produksjonskapasitet på 500 MW, som kan heves til 2 GW, fortalte Wilhelmsen.

I sin innledende tale la hun også vekt på at Norge har en unik posisjon innen naturgass og infrastruktur for CO2-fangst og -lagring.

– Dette representerer store muligheter for produksjon og eksport av blått hydrogen samt for nødvendig teknologi.  Yara og Northern Lights har signert verdens første kommersielle avtale om grenseoverskridende CO2-transport og lagring, sa NHFs generalsekretær.

Det er store muligheter for indiske og norske bedrifter til å forene sine krefter for å redusere klimagassutslippene

Løfterik satsing i India

Hun mener den raske økningen i hydrogeninvesteringer hos norske selskaper representerer en stor mulighet for globale partnerskap. Wilhelmsen var imponert over den besluttsomheten og entusiasmen som India viser for å legge til rette for den raske utviklingen og store investeringene i hydrogen.

– Jeg tror det er store muligheter for indiske og norske bedrifter til å forene sine krefter og kompetanse som for eksempel Greenstat gjør– og jeg er sikker på at våre to land, sammen kan bidra til en raskere reduksjon av klimagassutslippene.

 

 

 

 

 

 

 


Steffen Møller Holst, markedsdirektør for bærekraftig energiteknologi hos SINTEF, orienterte om realiseringen av storskala grønn hydrogenproduksjon i Europa. Foto: Lin April Løstegård