Foto: Toyota | Elektrolysør

Store fremskritt for mer effektiv hydrogenproduksjon 

På kort tid har det skjedd veldig mye innen effektiv produksjon av hydrogen. Toyota kommer med en 12 ganger mer effektiv elektrolysør, NAPOP skal bruke oksygen og varme fra hydrogenproduksjon i landbasert fiskeoppdrett og det nordiske prosjektet MoreH2 skal gjøre elektrolysøren mer effektiv og billigere.  

27 feb. 2024

Toyota med 12 ganger mer effektiv elektrolysør

Toyota er klare til å masseprodusere nye elektrolysører som kan produsere opptil 100 kg hydrogen i timen, noe som er 12 ganger mer enn forrige generasjon. Toyota går sammen med Chiyoda Corporation om å utvikle et storskalasystem for produksjon av hydrogen ved hjelp av vannelektrolyse.  
- Viktig for å tilgjengeliggjøre hydrogenløsninger for et større marked, sier Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge, til Hydrogen24.

NAPOP bruker restene fra hydrogenproduksjon i oppdrettsanlegg

NAPOP har fått tildelt akvakulturtillatelser for produksjon av inntil 6000 tonn matfisk (bildet). Det er et oppdrettsanlegg på land i kombinasjon med 6 MW elektrolyseanlegg der en vesentlig del av energien hentes fra ny, lokal solkraft. Alle verdistrømmer fra hydrogenproduksjonen skal anvendes: Oksygenet blir råvare i fiskeoppdretten sammen med varmen fra elektrolysøren.  

Nordisk samarbeid om effektiv og billig elektrolysør

Fornybart hydrogen produsert fra elektrolyse er en viktig og velkjent produksjonsmåte. De mest kjente er alkalisk og PEM-elektrolysører. SOEC (Solid-Oxide Electrolyser Cell) er en høytemperatur elektrolysør med høy virkningsgrad som ikke er kommersialisert ennå. Prosjektet MoreH2 skal se nærmere på hvordan SOEC elektrolysøren kan bli gjort mer effektiv til en lavere kostnad, i tillegg til å redusere mengden kritiske råmaterialer brukt. Prosjektet får støtte fra Nordisk Energiforskning og er ledet av Chalmers Tekniska Högskola. NHF deltar sammen med Hystar, Iclandic New Energy, Alleima, Outokumpu og Topsoe.  
 
- Alle initiativene er veldig gode eksempler på at det jobbes intensivt og riktig med energieffektivisering langs hele verdikjeden for hydrogen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

- Alle initiativene er veldig gode eksempler på at det jobbes intensivt og riktig med energieffektivisering langs hele verdikjeden for hydrogen.


Ingebjørg Telnes Wilhelmsen