Foto: Enova

Stor interesse for Enova-programmer 

Enova har fått svært mange søknader til støtteprogrammene «Hydrogen i fartøy» og «Ammoniakk i fartøy». 

10 april 2024

Til programmet Hydrogen i fartøy har Enova mottatt søknader til 13 fartøy fra åtte selskaper, og totalt omsøkt beløp er 1,2 milliarder kroner. Programmet Ammoniakk i fartøy mottok søknader til 32 fartøy fra 11 selskaper, og totalt omsøkt beløp er 3,3 milliarder kroner. Halvparten av disse søknadene gjelder offshore-fartøyer.  


- Dette viser at det er et stort behov for virkemidler for maritim transport på hydrogen og ammoniakk. Sektoren har i dag store klimautslipp, og et bytte til hydrogen og ammoniakk vil gi stor klimagevinst, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. 
 
-  Det er svært gledelig at vi ser stor interesse blant aktørene i markedet. Det viser seg at vi har truffet godt med støtteprogrammene og at næringen er motivert for å posisjonere seg for lavutslippssamfunnet, sier seniorrådgiver for maritim transport, Elin Ulstad Stokland.  
 
Enova er i gang med saksbehandling, og vil annonsere hvem som får støtte før sommeren. Ny søknadsfrist kommer til høsten, oppgir Enova