Hydrogensymposium i Odda: Sterkt tverrsektorielt potensiale for hydrogen på Vestlandet

6. og 7. februar var en stor skare besøkende med interesse for hydrogen samlet i den ærverdige kraftkatedralen i Tyssedal for å høre om utviklingen av hydrogenprosjekter på Vestlandet. Etter noen år med utfordringer for introduksjon av hydrogen på Vestlandet, er det nå en påtagelig optimisme å spore, både blant mulige produsenter og sluttbrukere.

14 feb. 2018

BRED SAMMENSETNING AV AKTØRER MENER TIDEN ER INNE FOR SATSING PÅ HYDROGEN I NORGE

Temaene som ble tatt opp på konferansen var potensialet for verdiskapning fra hydrogen i Norge, mulige bruksområder både i industri, energi og transport, og politiske virkemidler som kan legge til rette for økt produksjon og bruk av hydrogen. 

Bakgrunnen for arrangementet i Tyssedal er en sterk industrisatsing med historikk fra Tyssedalsfallene og kraftproduksjonen som ble etablert for over hundre år siden, og kraftkrevende industri som er etablert der, særlig ilmenittproduksjonen hos Tizir. Arrangementet var også første gang hydrogenbiler fra "Vestlandsflåten" kunne kjøre for egen maskin fram og tilbake uten hjelp, fra den nyetablerte hydrogenstasjonen i Bergen.

Norsk hydrogensymposium ble arrangert i det gamle vannkraftverket i Tyssedal utenfor Odda.
Norsk hydrogensymposium ble arrangert i kraftkatedralen i det gamle vannkraftverket i Tyssedal utenfor Odda. (Foto: Marius Valle, Teknisk Ukeblad)

Nyslått statssekretær for Ola Elvestuen og KLD, Atle Hamar, deltok og presenterte den blågrønne nye Regjeringens planer for økt satsing på hydrogen med basis i Jeløya-erklæringen. Her slår Regjeringen fast at det skal utarbeides en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer, og Hamar understreket at vesentlige punkter fra klimamålene i nye NTP om kjøretøy og skip, skal nås ved hjelp av hydrogendrift.

En rekke sentrale og nye viktige aktører presenterte oppdaterte planer, og blant annet Statoils planer for storskala hydrogenproduksjon fra naturgass med CO2-fangst og lagring, og bruk av flytende hydrogen i cruiseskip, fikk stor oppmerksomhet. Det samme fikk Statkraft som ser på produksjon og bruk av hydrogen i ulike formål.

Hydrogenbil: I kraftstasjonen i Tyssedal der symposiet finn stad 6.–7. februar. Her med Nils Johan Ystanes og Marie Opheim.
I kraftstasjonen i Tyssedal var det en god miks av hydrogenbiler og gamle generatorer. Ulike hydrogenbiler kunne prøvekjøres utendørs. Her med Nils Johan Ystanes og Marie Opheim fra Tizir foran Greenstats hydrogenbil. Foto: Synnøve Nyheim

Greenstat stod ansvarlig for den faglige sammensetningen av programmet, og brakte opp flere nye spennende temaer til det som ble en svært spennende konferanse. Blant annet sørget de for presentasjoner og en god diskusjon om etablering av småskala (korridor)-hydrogenstasjoner for kjøretøyflåter og båter - med en "bottum up"-tilnærming med rimeligere stasjonsløsninger enn de som er testet ut i Norge så langt. Det lokale miljøet i Odda så ut til å være særlig interesserte i dette temaet, og Greenstat sa de vil satse på å gjøre Odda til et mulig testcase.

Arrangørene, fra v.: Konferansier Nils-Johan Ystanes, Tizir, Øyvind Stueland og Marie Opheim, SMB Hardanger, Kristian E. Vik, Norsk Hydrogenforum, debattleder Hilde Holdhus, leder Greensight/Greenstat, Thomas Strand, Greenstat, og Elisabeth Wesenlund Hauge, næringsrådgiver, Odda kommune. Foto: NVIM.

 

Les mer i sak fra Teknisk Ukeblad her.