Foto: Tor Kristian Haldorsen

Sterk norsk tilstedeværelse på Hannover Messe

Det ble en strålende uke for norsk hydrogenbransje på verdens største industrimesse, der hele 15 norske selskaper deltok.

25 april 2023

Hele uken igjennom var det en stor strøm av besøkende til den norske paviljongen på Europas største møteplass for hydrogenbransjen, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE-utstillingen i det oransje rommet på Hannover Messe.. En rekke delegasjoner av politikere og bedrifter fra hele verden benyttet muligheten til å stikke innom for å bli kjent med de norske bedriftene og lære mer om den norske hydrogensatsingen. 


15 norske bedrifter deltok på den norske paviljongen. Foto: Tor Kristian Haldorsen

Hannover Messe ligger i den tyske delstaten Niedersachsen, og Niedersachsen er helt sentral for Tysklands hydrogensatsing. Det er her en rekke av de største hydrogenprosjektene lanseres, både for produksjon og forbruk. Det er ikke minst her flere av Tysklands importterminaler for hydrogen vil ligge. Et tett samarbeid mellom Norge og Niedersachsen vil derfor være viktig for at Norge og Tyskland skal utvikle en verdikjede for hydrogen i henhold til den felles erklæringen som ble presentert da Tysklands visekansler Robert Habeck besøkte Oslo i januar. 

Både den norske statssekretæren fra olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen, og Niedersachsens næringsminister, Olaf Lies, la vekt på viktigheten av et slikt samarbeid da de deltok i et norsk-tysk kompetanseseminar. 

Under seminaret berømmet Norsk Hydrogenforums (NHF) generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen det gode samarbeidet mellom landene. Hun la imidlertid også vekt på at det norske hjemmemarkedet ikke kan etableres uten tett offentlig-privat samarbeid. For å realisere de mange prosjektene som nå skal gå fra plan til investeringsbeslutning, behøves det statlig risikoavlastning i form av differansekontrakter.

– Stortinget har bedt regjeringen om å etablere en plan for differansekontrakter i 2023, og dette vil bli helt avgjørende for alle prosjektene som skal ta sin investeringsbeslutning i år, sa Ingebjørg Telnes Wilhelmsen under seminaret.

Tidligere på dagen ble de norske deltakerne invitert til å besøke Niedersachsens paviljong. Den sterke koblingen til Niedersachsen ble dermed ytterligere befestet. 


Hydrogen blir avgjørende for Salzgitters stålverk. Foto: Tor Kristian Haldorsen

Samme dag deltok NHF i et delegasjonsbesøk hos stålprodusenten Salzgitter. Deres største stålverk slipper årlig ut åtte millioner tonn CO2. Dette tilsvarer én prosent av Tysklands totale klimagassutslipp, og hydrogen vil være helt avgjørende for å kutte disse utslippene. Besøket ble arrangert av Innovasjon Norge, H2 Cluster og Kongstein.

Samtalene mellom Norge og Niedersachsen fortsetter i mai, når Olaf Lies besøker Oslo med en delegasjon bestående av representanter fra politikk og næringsliv.

Den norske paviljongen ble organisert av Norsk-Tysk Handelskammer, Norwegian Energy Partners (NORWEP), Innovasjon Norge, den norske ambassaden i Berlin og Norsk Hydrogenforum.

 

 

Det var god tone i diskusjonen om norsk-tysk hydrogensamarbeid på messens hovedscene. F.v. moderator Ulrich Walter, Andreas Bjelland Eriksen (OED), Olaf Lies (Niedersachsen), Ingebjørg Telnes Wilhelmsen (NHF), Werner Diwald (DWV).