Steffen Møller-Holst har kjøpt hydrogenbil - får ikke fylt drivstoff

Steffen Møller-Holst har kjøpt en bil som går på hydrogen. Problemet hans er at det ennå ikke er mulig å fylle dette drivstoffet noe sted i Midt-Norge.

10 okt. 2017

>>Trondheim - hydrogen (Adresseavisa 10.okt. 17)

-Det er bare noen få år tildet skal værenullutslipp fra nye personbiler,men ennå er det  ikke mulig å tanke hydrogen i Trondheim. Det meste av landet er uten hydrogen, sier Steffen Møller-Holst. Han har gjennom studier ved NTNU, engasjement i USA og i jobben ved Sintef forsket på hydrogen i snart 30 år. Møller-Holst er en av landets fremste eksperter på teknologi for å utnytte hydrogen som drivstoff. Derfor visste han også godt at han var i forkant av utviklingen da han bestilte sin Toyota Mirai. I Trondheim er det bestilt tre slike hydrogenbiler, men det finnes ingen ordning for å fylle drivstoff på dem.

Null hydrogen–ennå

Ordinære forbrukere i trondheimsområdet får først tilgang til hydrogen som drivstoff når Uno-X åpner sin første fyllestasjon på Sandmoen. Det vil trolig skje i andre halvår 2018. Asko skal åpne et anlegg for hydrogenproduksjon på Tiller 6. desember i år, men matvaregrossisten skal kun lage hydrogen til eget bruk, ikke for salg til andre.

68 hydrogenbiler

På Østlandet finnes det for øyeblikket fem fyllestasjoner for hydrogen, men etterspørselen etter hydrogen har ikke tatt av. Ved utgangen av september var det registrert kun 68 hydrogenbiler i hele landet. Til sammenligning finnes detiunderkant av 119 000 elbiler, pluss 50 000 ladbare hybridbiler. Situasjonen for hydrogenbiler i dag er slik situasjonen var for elbiler for en del år tilbake. Men nå skjer det en utvikling. -Ting kanskje svært raskt, sier Steffen Møller-Holst, som er forskningsdirektør i Sintef. Han peker på at en rekke initiativ både i Norge og andre steder i Europa kan øke tilgangen på hydrogen. Sintefdirektøren er glad for at Trondheim kommune (Bydrift), Trondheim Renholdsverk og Trøndertaxi har bestemt seg for å være tidlig ute med å skaffe kjøretøy som går på hydrogen. - Det må finnes et trafikkgrunnlag for å etablere fyllestasjoner. Ingen har en naturlig rolle for å etablere et hydrogenmarked. Derfor har Trondheim kommune og våre samarbeidspartnere om dette bestemt oss for å gå foran. Det sier sjefingeniør Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune.

-Trenger tre stasjoner

Steffen Møller-Holst og hans kolleger på Sintef skal utføre en mulighetsstudie for hvordan kommunen, renholdsverket og Trøndertaxi kan bidra til å skape etterspørsel etter hydrogen som drivstoff. - Vi skal også vurdere hva som er strategisk riktige plasseringer for fyllestasjoner. Etter vår vurdering trenger vi tre fyllestasjoner i Trondheim for å dra i gang et marked, slik at det blir flere hydrogenbiler, sier MøllerHolst.

Høna eller egget?

-Utfordringen for hydrogen som drivstoff fortoner seg som det evige spørsmålet om hva som kom først avhønaeller egget.Utviklingen går tregt fordi aktø- rene sitter på hver sin tue. Det er ingen som vil kjøpe hydrogenbiler så lenge det ikke finnes hydrogenstasjoner. Og det er ingen som vil bygge hydrogenstasjoner uten at det er etterspørsel etter hydrogen. Derfor er det veldig viktig at Trondheim kommune velger å gå foran for å dra i gang markedsmekanismene, sier Sintef-direktøren.

-Ja takk, begge deler

Han mener at fremtiden ikke er enten elbiler eller hydrogenbiler, men begge deler. - I nasjonal transportplan er det tverrpolitisk enighet om at nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025. Skal vi greie det, er det behov for både elbiler og biler som går på hydrogen, sier Steffen Møller-Holst.

Biler og båter

På oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune skal Sintef også vurdere hvordan hydrogen kan brukes til hurtigbåter. De fem hurtigbåtene i Sør-Trøndelag gir like store klimautslipp som alle AtBs busser. - Det er gunstig å se ulik sluttbruk av hydrogen i sammenheng. Det vil skape et større behov for hydrogen og vil være et godt tiltak for å få ned kostnadene. Det vil også gi betydelige kutt i utslipp av klimagasser, sier Møller-Holst.

Hydrogen eller el?

- Hva er fordelen med elbiler kontra hydrogen? - Elbiler er best på korte turer. For en liten eller mellomstor bybil er det ingen tvil om at elbil og batteri er den beste løsningen.

- Når er det best med hydrogen i biler? - Fordelene med hydrogen er lang rekkevidde og kort fylletid, kun tre minutter. På vinteren, når det er kaldt, lider ikke hydrogenbiler like mye som elbiler når det gjelder tap i rekkevidde. Hydrogen egner seg best for tunge kjøretøy som skal kjøre langt. For slike vil batterier bli svært tunge og langt mer kostbare enn hydrogen. Steffen Møller-Holst minner om at fremdriftssystemet er elektrisk både for elbiler og hydrogenbiler. - Forskjellen er hvordan energi lagres; i hydrogen eller i batterier, sier forskningsdirektøren i Sintef. Hydrogenbiler har de samme fordelene med avgifter, bompenger og kollektivfelt som elbiler. 

http://www.adressa.no/pluss/okonomi/2017/10/10/Ny-bil-men-eieren-f%C3%A5r-ikke-fylt-drivstoff-p%C3%A5-den-15428252.ece