Statsbudsjettet: Ser konturene av en hydrogeninfrastruktur

– Det er positivt at regjeringen vil bevege seg mot en mer kommersiell bruk av hydrogen, sier NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

07 okt. 2020

NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er glad for at regjeringen beveger seg mot en større satsing på kommersiell bruk av hydrogen.

Hun opplever at regjeringen har lyttet til innspillene fra bransjen.

NHF er fornøyd med at det kommer en helt konkret bevilgning – med øremerkede midler – som skal legge til rette for kommersiell bruk av hydrogen til transport, industri og skipsfart.

– Er du fornøyd med satsingen?

– Dette er i hvert fall en ny satsing. Det er en god start. Jeg ser på dette som er godt bidrag i en introduksjonsfase. Medlemmene våre har store ambisjoner om å rulle ut lastebiler og etablere fyllestasjoner. Bransjen stiller gjerne opp på en enda større satsing, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Regjeringa foreslår å bevilge 3,3 milliarder kroner til Enova. Det er veldig positivt ar Enova får økte midler, og det blir nå viktig at Enova raskt etablerer programmer, som kan bidra til å utløse økt bruk av hydrogen i Norge.  

– Det er også gledelig at det er satt av ytterligere 700 millioner kroner i investeringsmidler til Nysnø. For at vi skal lykkes med hydrogensatsingen, er det behov for risikovillig kapital. Jeg håper derfor at den stor del av disse midlene vil finne veien til norske virksomheter som kan levere hydrogenteknologi og produsere grønt og blått hydrogen.

Hun håper også at en stor andel av midlene som er foreslått bevilget til forskning og utvikling vil utløse flere av de gode prosjektene som er under utvikling.