Statsbudsjettet 2018 - Norsk Hydrogenforum deltok i høringer i transport, energi&miljø og finans på Stortinget

Norsk Hydrogenforum har deltatt i høringsmøter i ulike komiteer på Stortinget de siste ukene. Hydrogen fikk stor interesse i transport- og kommunikasjonskomiteen, hvor også Drivkraft Norge, Energigass Norge og Småkraftforeninga løftet fram hydrogensaken.

31 okt. 2017

Det var i spesielt transport- og kommunikasjonskomiteen at det kom mange gode hydrogenrelaterte spørsmål fra komiteens medlemmer. I tillegg til NHF svarte både Småkraftforeninga og Drivkraft Norge blant annet på viktige spørsmål rundt Enovas mangelfulle støtteordning. Det var særlig mangelfull støtte fra Enova, videreføring av hydrogenbilfordelene og maritime bruksområder som var i fokus.

Se presentasjonene fra felles sesjon fra disse foreningene på linken under. Det begynner med NHF først (1 t, 25 min, 23 s), så LPG Norge, Småkraftforeninga, Energigass Norge og Drivkraft Norge. Spørsmålsrunden fra politikerne begynner på 1 t, 42 min, 40 s.

Vårt høringsnotat om Statsbudsjettet 2018 til transportkomiteen finner du her.

Se innslaget fra Stortingets nett-tv her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/N-202/10/31/N-202-20171031-095538.mp4&msid=262&dateid=10004089=1t25m23s