Foto: Airbus

Statkraft inn i luftfartssamarbeid

Statkraft går inn i samarbeidet med SAS, Airbus og Avinor for å legge til rette for grønt hydrogen til luftfarten i Norge. 

10 juni 2024

Samarbeidspartnerne skal utrede hvordan infrastruktur for grønt hydrogen kan utvikles på norske flyplasser. De skal kartlegge potensialet for bruk av hydrogen til fly, hvordan tilrettelegging for infrastruktur på flyplassene best kan gjøres og hvordan verdikjeden og produksjonskapasiteten kan bygges opp for å dekke behovet.

- Det er veldig gode nyheter at en kapasitet som Statkraft går inn i dette viktige partnerskapet. Norge har et særlig fortrinn med sterke kompetansemiljøer innenfor hydrogen i industrien og forskningsmiljøene. Dette må vi utnytte på en god måte, slik at omstillingen i luftfarten bidrar til utviklingen av norsk teknologi, løsninger og kompetanse som er attraktiv i et globalt marked, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Samarbeidspartnerne skal komme frem til hvilke norske flyplasser som skal tilrettelegges for hydrogenfly og hvordan det regulatoriske rammeverket kan utformes.

- Norges unike nettverk av flyplasser gir gode muligheter for uttesting av mindre utslippsfrie fly på regionale ruter så vel som større fly på de lengre distansene. Hydrogen produsert for bruk i fly gir også gode muligheter for å ta i bruk hydrogen i bakkekjøretøy på flyplassene som brøytebiler, shuttlebusser og kollektivtransport tilknyttet flyplassen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

- Å legge til rette for avkarbonisering av luftfarten er en stor utfordring. Som Norges største kraftprodusent ønsker vi å legge grunnlaget for produksjon og en sammenhengende verdikjede for grønt hydrogen til norske flyplasser, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Statkraft, Jürgen Tzschoppe i en pressemelding

- Samarbeidet passer inn i vår ambisjon om å være en pådriver for bruk av grønt hydrogen i både industri- og transportsektoren i Norge og bli en betydelig produsent i dette markedet, sier Tzschoppe.

I Sverige ser Swedavia og Vattenfall på tilsvarende prosess for svenske flyplasser. Dette er første gang en mulighetsstudie av denne typen dekker to land og mer enn 50 flyplasser. 

- Å legge til rette for avkarbonisering av luftfarten er en stor utfordring. Som Norges største kraftprodusent ønsker vi å legge grunnlaget for produksjon og en sammenhengende verdikjede for grønt hydrogen til norske flyplasser.

Jürgen Tzschoppe

- Norges unike nettverk av flyplasser gir gode muligheter for uttesting av mindre utslippsfrie fly på regionale ruter så vel som større fly på de lengre distansene. Hydrogen produsert for bruk i fly gir også gode muligheter for å ta i bruk hydrogen i bakkekjøretøy på flyplassene som brøytebiler, shuttlebusser og kollektivtransport tilknyttet flyplassen.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen