Statens Vegvesen planlegger hydrogenferge til Lofoten og Røst

Statens Vegvesen planlegger nå for neste store milepæl for hydrogenfergeutvikling, med det krevende langdistansesambandet på Vestfjorden mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Flere hydrogenferger kan være på plass her fra 2023.

22 aug. 2019

Statens vegvesen signerte utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje på rv. 13 Hjelmeland – Nesvik i fjor og vurderer nå sterkt å følge opp med krav til hydrogen-elektriske ferjer på Vestfjordsambandet (Rv. 80 Bodø – Værøy – Røst – Moskenes). Statens vegvesen ønsker å inngå en ny lang kontrakt for Vestfjordsambandet etter at dagnes kontrakt går ut 31.12.2022, dagnes kontrakt har 1 års opsjon.

Vegvesenet skal utarbeide et anbefalingsnotat til regjeringen, med forslag til rammer for økonomi, miljø og anskaffelse strategi for en slik utlysning og ønsker i den forbindelse innspill fra rederinæringen, maritim leverandørindustri og hydrogennæringen. Det er veldig gledelig at dette nå ser ut til å legge tilrette for betydelig hydrogenproduksjon og -etterspørsel i Nordland, som gjør at to av tre nordnorske fylker har konkrete hydrogenplaner.

Den 22. august ble det avholdt en leverandørkonferanse i regi av Statens vegvesen i Bodø for å belyse hva som må på plass for anbudsplanleggingen. Et 60-talls aktører fra industrien deltok. Vegvesenet ber nå om skriftlige innspill til sine anbefalinger, innen 5. september. Norsk Hydrogenforum kommer tilbake med mer.